Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Het Barre Land" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Helemaal uit het Oosten van het land hierheen gekomen...de barre kou denk ik: zou ik niet liever bekennen dat het BEWTH mij gestolen kan worden...Het brengt me geen cent op; het kost me geld en werk...)? Het doet me denken aan een anekdote die - ik meen - Hildegarde Kneff vertelt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Festival komt eigenlijk van 'fëte estival', zomerfeest dus) is dit theater-feest in het Ardense kuuroord het enige echte theaterfestival in ons land/ Hugo Meert, 'Kwarteeuw zomertheater-feest te Spa', in Het...Deze politieke daad van Hall is vanzelfsprekend rechtstreeks tegen het onbarmhartige, barre beleid van Thatcher gericht...het beheer van het NTG geen rol heeft gespeeld, vindt U overigens duidelijk verwoord in het artikel 'Spots op het voorbije lustrum en gok op de toekomst' van het 3de Lustrumboek van het NTG, waar ik, de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Daarbij droeg het steeds betekenis: het toonde een sociologische context, het verraadde een innerlijke spanning, het belichtte de machtsverhoudingen tussen de personages...het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...Hij streefde naar een breuk met gangbare theatercodes zoals het "théâtre d'art", het romantische declamatietoneel, het scenische naturalisme en het picturale decor

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Deze gegevens over het leven van de componist leidden voor Sellars meteen tot de vraag die volgens hem het uitgangspunt van een enscenering van Mathis der Maler moet vormen: 'Wat betekent het dat je...Scenograaf George Tsypin ontwierp voor de zeven aktes een eenheidsdecor dat fabelachtig veel mogelijkheden biedt: het suggereert tegelijkertijd het klooster waar Mathis zich had teruggetrokken, de...Om te beginnen is er de barre voedingsbodem: de financiële en materiële drempel van het Royal Opera House blijft bijzonder hoog, en 'posh entertainment' blijft er de norm

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
een kort begeleidend tekstje wordt al dat mannelijk naakt als volgt gelegitimeerd: 'Het voorbije jaar is er iets vreemds gebeurd met de manier waarop we in dit land naar het menselijk lichaam kijken...Waar de hedendaagse devotie voor het lichaam in het algemene culturele veld, maar voor een stuk ook in de danswereld, vooral gaat over kijken naar het lichaam, en het lichaam dus eigenlijk ontkent...Door het gebruik van technieken uit circus en straattheater, zoals het aanspreken van het publiek en het uitlokken van 'open doekjes', worden publiek en performers verenigd in een enthousiasmerende

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
THEATER G DS 1997 1998 - AE 50NNEMENTE DANS VOORUIT GELUID al Ie i nfo 09 - 267 21 3 28 BLAUWE MAANDAG CIE HET ZUIDELIJK TONEEL LANÖNIMA IMPERIAL RKEB AL-FILALI STAN...MALPERTUIS JOEY BARON & BILL FRISELL WALPURGIS MATEN FACT 'T BARRE LAND CESC"! GELABERT DE ONDERNEMING LABOR GRASS 888 KOEN VAN IMPE CIE...DE KOE LES BALLETS C DE LA B 'T GEBROED CHANO LOBATO & SULCHAMA BRAHASPATI HUSH HUSH HUSH 1 ALEXANDER BAERVOETS HET GEVOLG A-RONNE II CHARLOTTE MUTSAERS HERMAN BRUSSELMANS KAKKEWIETEN JONATHAN BURROWS

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Peter Anthonissen over het parallelprogramma van het Theaterfestival Een terugblik op het parallelprogramma van het Theaterfestival 1997 begint voor mij op de persconferentie van Klapstuk...Leuk voor dit blad dat het een discussie kan op gang brengen in dit debat-arme land, maar tegelijkertijd wekt de samenstelling van het parallelprogramma de indruk dat alleen die thema's die...Roepen producties als Torquato Tasso (althans in de lezing van 't Barre Land), Wie ...en De Hartstreek geen vragen op over een individueel eerder dan een sociaal engagement

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Pierre Droulers, Hollandia, Antigone, De Federatie, Blauw Vier, Hush Hush Hush, Franste, Het Zuidelijk Toneel, g^FACT, IVIalpertuis, Musical van Vlaanderen, Maten, The Fureys, Noordkaap, Blindman...Quartet, Jan Fabre, DeVictors, De Tijd, Koen Augustijnen, Les Ballets C. de la B., Ikhoor Trio 8t Jan Michiels, Ro Theater, Het Muziek LOD, De Roovers, Stan, Safri Duo, Het Gevolg, Carrousel, Bert Van Gorp...Gebroed, Wacko, Het Barre Land, Guido Belcanto, Urbanus, Hertmans 8: Mutsaers, De Korre, Raymond van het Groenewoud, Drie Vingers, Blauwe Maandag Cie, Kurt Defrancq, La Cuadra de Sevilla, De Kortrijkse

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
De weg van het gezond verstand (Etcetera 61, oktober 97) stelt Peter Anthonissen dat het parallelprogramma van het Theaterfestival 'het punt zou moeten zijn waarop een voorlopige en tussentijdse...Die namen 'sluimerden al langer dan vandaag in theaterland'. Met dat theater-land kan hij enkel die twee moedige programmatoren beneden de Moerdijk bedoelen die 't Barre Land & Co kansen gaven vóór...Ik had gehoopt een zoveelste beschrijving van het werkelijke programma achterwege te kunnen laten, maar vooruit: récapitulons, met weglating van excessen van 'dit debatarme land'. In deze

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Faust 1 bij het Zuidelijk Toneel (Eindhoven) en Faust 2 bij 't Barre Land (Utrecht). Marianne Van Kerkhoven vroeg hem hoe die ervaring richting geeft aan zijn plannen als kersvers artistiek leider van...Die tegenstelling groot/ klein kwam expliciet tot uiting in het werken aan Faust 1 en Faust 2, maar uiteraard geldt die problematiek niet alleen voor het Zuidelijk Toneel en 't Barre Land, ze is aan...Het ro Theater, het Toneelhuis en ook het ntg hadden of hebben het voordeel dat ze met een blanco blad kunnen beginnen, dat zijn ideale momenten waarop je het geheel kan herdenken

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Als ik er ook maar een heel klein steentje toe kan bijdragen, bijvoorbeeld vorig jaar als jurylid van Het Theaterfestival, dat groepen als Dood Paard en Het Barre Land wat meer erkenning krijgen, dan...Afgezien van het schrijven over muziek, lag echter ook het schrijven zelf niet voor de hand...Wat mij in het theater in elk geval zo aanspreekt, is het live-gebeuren, het unieke van één avond

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Het gaat immers om het zoeken naar de meest vruchtbare situatie waarin een creatie zich kan ontwikkelen, niet om het verdedigen van het eigen hachje als dramaturg...Bovendien werd er sinds het begin van de jaren '80 binnen dit theater een gevecht aangegaan om de kloof tussen het theoretische en het praktische, tussen het artistieke en het intellectuele, tussen...Het primaat van 'het doen alsof' wordt vervangen door het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik', van de realiteit van het hier en nu

Nr. 68, Juni 1999 • (advertentie)
GEVAL IS HET DIKKE SCHRIFT/ THE NOTEBOOK Agota Kristol HET BEWIJS Aqota Kfistof Petit tragique...april 200Ö„ lf vou won't leave me, lil find somebody else who will... Waas Gramser, Kris Van Trier en "t voltallige Barre Land (coproductie). Februari - april - mei 2000...Het langverwachte vervolg op "Het Dikke Schrift". Carly Wijs, Bobby Cieiren, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz en anderen

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
De relatie tussen het artistieke en het economische drukt zich in het theater dan ook voornamelijk uit binnen het kader van de overheidssubsidiëring en in het zoeken naar een min of meer stabiele...Met het politieke theater van de jaren '70 werd het collectief als werkingsprincipe in het theater (her...producties... In De Vere wordt een aantal gezelschappen op ad hoc basis voor een korte periode met elkaar versmolten: Maatschappij Discordia, Stan, Dito'Dito, Dood Paard, 't Barre Land,... Deze en de vele

Nr. 72, Juni 2000 • (advertentie)
Meg Stuart/Damaged Goods, Highway 101 ► Kaaitheater/'t Barre Land/Jan Ritsema, Hamlet ► Dansimprovisaties ► Claude Wampler, Present Absence ► Xavier íe Roy, Self Unfinished/ Product of Circumstances...Het Zuidelijk Toneel, Alice in Bed ► Vincent Dunoyer, Vanity & Etude #31/3 Solo's ► Ballett Freiburg Pretty Ugly & Freiburger Barockorchester, Die Kunst der Fuge ► ro theater/Blindman, La Grande Suite...Wíe*.. ► léröme Bel, The show must go on ► Richard Maxwell, Boxing 2000 ► Rosas, Blauwbaard Duet ► Tg Stan, hij/zij/of/of het seizoensmagazine is gratis te verkrijgen op 02/201 59 59

Nr. 74, December 2000 • (advertentie)
januari/maart 2001 't Barre Land/Kaaitheater NL/ Hamlet Jan Ritsema/Shakespeaxe 17,18,19 & 20J01I2001 Kaaitheater-Luna CREATIE/CRÉATI ON/CREATION ro...Pooble Pointsi one & two 22, 23 & 24J02J2001 Kaaitheater-Luna Boris Charmatz - Nieyw project 07,08,09 & 10|03|2001 Kaaitheater-Studio's Het Toneelhuis1

Nr. 74, December 2000 • Griet Vandeplas, Piet Van Hecke • Recht voor je neus
Platonov [van 't Barre Land] vond ik heel knap...De mooiste voorstelling - al is 'mooi' niet het juiste woord - op Het Theaterfestival vond ik Diep in het bos [van Het muziek Lod]. Op het moment zelf was ik tegelijkertijd 'gedegouteerd' en erdoor...Op het moment zelf concentreer ik me op het stuk, achteraf stel ik vast of het mij geraakt heeft, en op welke manier

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
nu, nu ’t Barre Land Hamlet instudeert, dat zou toch meer tijd moeten krijgen, dat is toch in het diepe springen, maar misschien is het wel goed dat zo’n jonge groep dat doet...Wanneer je echt een repertoireschouwburg zou neerzetten in Amsterdam die continu draait, dan maakt het niet uit of nu de Theatercompagnie of Toneelgroep Amsterdam of ‘t Barre Land daarin staat, met...Want met theater is het het tegenovergestelde van wat de meeste mensen beweren, namelijk ‘ik hoef in het theater geen ellende te zien, want ik zie in de buitenwereld al genoeg ellende’. Het is net

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Ritsema: Hamlet of Words, words, words Wie zweert bij tekstgetrouwheid is derhalve niet bij Brook aan het juiste adres, maar des te meer bij Ritsema en het gezelschap 't Barre Land...En waar Ritsema boven het barre land zweeft, staat Decorte met beide voeten te dabberen op kleigrond...Rud Vanden Nest Hamlet (Jan Ritsema / 't Barre Land - Kaaitheater) foto: herman sorgeloos HAMLET VAN WILLIAM SHAKESPEARE VERTALING: Erik Bindervoet

Nr. 77, Juni 2001 • colofon
Stefan Loeckx Druk Arte-Print 1. The Princess Project (Vincent Dunoyer / Vanity vzw) Mirjam Devriendt 2. Hamlet (Jan Ritsema / 't Barre Land - Kaaitheater) Herman Sorgeloos...Yukiko Shinozaki en Heine R. Avdal) 56 Hamlet (Jan Ritsema / 't Barre Land & Kaaitheater) 21 Het leven van Galileï (Ger Thijs / Het Nationale Toneel) 30 Hommages (Mark Tompkins / Cie IDA) 4I...Met 'Experiental dance', een term ontleend aan een onlangs in het Engels vertaalde tekst van Tatsumi Hijikata, wil de auteur het belang van de ervaring in butoh benadrukken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK