Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Hendrik Vier"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
tellen : enkele teksten van Jules Destrée, Emile Vandervelde en Hendrik De Man; en, in Nederland, van Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Adema Van Scheltema...En die zijn we nog steeds niet te boven gekomen... Morgen 1985, vier eeuwen na de val van Antwerpen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
zijn broer, de musicus Hendrik Diels (1901-1974) en met Karel Albert (de latere componist van het Vlaamse Volkstoneel) aan de normaalschool studeerde...De acteurs zouden anders drie, vier maanden aan de honger prijsgegeven zijn...Maar volgens Diels stelde dat directeurgeneraalschap niet zoveel voor: "Mijn broer Hendrik was eerste dirigent in de opera en een veel beter manager dan ik

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
foto's Hendrik De Schrijver, tekeningen René Van Gijsegem cus die alles van boven bekijkt...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood...Marianne Van Kerkhoven NORA, EEN POPPENHUIS groep: Arca; auteur: Hendrik Ibsen; regie: Pol Dehert; decor: Luc D'Hooghe en Rose Werckx; kostums: Mark Cnops; spelers: Jappe Claes, Carmen

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
1581 - bijna krek vier eeuwen vóór Available Light - spaarde koning Hendrik III van Frankrijk geld noch moeite om het huwelijk van zijn favoriet, de hertog de Joyeuse, luister bij te zetten...Dit Balet comique de la Royne, zo genoemd omdat de vrouw van Hendrik III erin meedanste, verwekte heel wat opschudding in de toenmalige artistieke wereld

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ze loopt heen en weer, ijsbeert). Eert, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen...Zijn medebroeder Hendrik is de negentiende...Van deze zesenvijftig mensen heten er zeven Johannes, twee Diederik, drie Klaas, een Gielis, één Bonifaas, één Godevaart, drie Hendrik, drie Wouter, één Robrecht, één Godeschalk, twee Sera, één

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Noch de romantische pianomuziek van Glorieux, een bewerking van vier Japanse Liederen, noch de choreografie hadden-naar mijn gevoel-iets met Japan te maken...af in een (gesuggereerde) televisiestudio, en vier mensen bewegen zich door deze ruimte als was het een post-nucle-air, desolaat landschap...Julie West Canada ABC en Spatial Freeway De vzw Danspromotie uit Antwerpen brengt dit seizoen vier vrouwelijke "mainstream" choreografen naar België

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Brussel en Amsterdam leverden vier Duitse regisseurs controversieel werk op de operascène...Nadrukkelijk In elk van de vier besproken opvoeringen wilden de regisseurs hun eigen verhaal vertellen...Tristan), Deborah Polaski (Isolde), Jard van Nes (Brangâne), John Bröcheler (Kur-wenal), Jan-Hendrik Rootering (Koning Marke), Thomas Booth, Hubert Delamboye, Lieuwe Visser, Valentin Jar; orkest

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Wat hij ons vertelt is een reconstructie van een zeer nabij verleden, nauwelijks vier of vijf generaties van ons verwijderd...De acteurs spelen hoofdzakelijk op de eerste vier meter van de scène...Haast een nul-decor, gevuld met levendige, volkse muziek, waarin vier mensen, ergens tussen de voorwerpen

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Voor Piet Slangen (vooral bekend van de composities die hij creëerde voor Wintersprookje en Hendrik de Vijfde van Het Gevolg) stond het idee van 'ronddraaiende muziek' centraal...rouwkapel voor vier biggetjes een pakkende hommage aan het varken, omwille van de manier waarop het gebruikt wordt door de mensen; terwijl Paul De Braeckeleer voor het varken dat hij boetseerde een comfortabel...de voorstelling zie je een universum dat herinnert aan Brueghels De toren van Babel: mensen van verschillende leeftijden — er zitten ook vier volwassen acteurs bij — en nationaliteiten moeten

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
aan de muziek die Piet Slangen voor Hendrik V gecomponeerd heeft: daar is de muziek niet langer illustratie, heeft niet de functie van de zak chips tijdens de pauze en mikt evenmin op verkoop van...Hoe artificieel gecreëerd ook, in Hendrik V is het geluidsdecor eminent levend, actief en prominent aanwezig...De vier produkties in Signaal hebben dat nog eens ten overvloede bewezen

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Vorig seizoen ensceneerde Tg Stan nog JDX - A Public Enemy, naar Een vijand van het volk van Hendrik Ibsen, en Dantons Dood naar het gelijknamige stuk van Georg Büchner...Een tweede reden is het racistische en gewelddadige optreden van de politie dat door hogerhand getolereerd wordt, met als bekendste voorbeeld de Rodney King-zaak: een jonge zwarte wordt door vier...agenten in elkaar geslagen, een video-amateur registreert de feiten, toch worden de vier daders in eerste instantie vrijgesproken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Ignace Cornelissen (Hendrik de Vijfde), Jo Roets en Greet Vissers (Blauw vier en Het kamermeisje), Josse de Pauw (Het kind van de smid), Paul Pourveur (Annie: extended dub-versie en Zeven Drie Nul...een tekst die onlangs, samen met Hendrik de Vijfde van Ignace Cornelissen, Blauw Vier van Jo Roets en Greet Vissers en Naar Ambrosia van Jos Dom door Bebuquin gebundeld werd onder de titel Klein...Toen Kus me in 1991 verscheen, had ik al Een kraanvogel in de sneeuw Pinokkio, een vertelling - Blauw vier / Phile Deprez vertaald voor het kjt

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
nr 58 p 6 en 50 Blauw Vier, nr 55 p 43 Bronks, nr 54 p 9 BRTN, nr 58 p 3 Centre Arabe d'Art et de Littérature, nr 56-57 P 4 Champ d'Action, nr 54 p 39 Compagnie De Koe, nr 55 p 43...nr 54 p 29, nr 55 p 37 Ibsen, Hendrik Johan, nr 58 p 16 Jackson, George, nr 58 p 22 en 27 Jaïbi, Fadhel, nr 56-57 p 27 Joechanov, Boris, nr 56-57 p 21 Joliet, Ilse, nr 54 p 12 Klimenko (Klim

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Zo gaan alle veldslagen in de Hendrik-stukken eigenlijk over de 'rites de passage' van een jonge man naar volwassenheid...Het einde van Hendrik Vier bijvoorbeeld beschrijft de dooltocht van de koning door zijn paleis...Ik kreeg de meest wilde fantasmen, over vuurbollen, de aarde die uit mekaar spat, afgehakte hoofden die uit de toneeltoren naar beneden komen, in Hendrik Vier moest het bloed regenen

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
het eerste deel van de trilogie In de naam van de vader en de zoon, worden ineens al vier History Plays verwerkt (Richard II, de twee delen van Hendrik IV, Hendrik V); het middenpaneel Zie de...Waar Hendrik IV zich bij Shakespeare met zijn zoon verzoent nadat deze zich op het slagveld onderscheiden heeft en zijn vader gered, blijft de Hendrik IV van Vic De Wachter op zijn zoon kankeren: 'Heb...Het gaat niet langer om de macht van de zonnekoning, niet de retorische macht van Hendrik IV, noch het machismo van de legerkoning Hendrik V. Leonora zet duivelskunst in om haar doel te bereiken, maar

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Het opzet was ook hier een soort compromisloze terugkeer op eigen voorwaarden: een Shakespeare-avond rond de stukken Hendrik VI en Richard III, met studenten van het Nationaal Conservatorium, in een...Meteen na de lezingen startten de repetities, en op nog geen zeven weken tijd stoomde hij met de studenten een voorstelling klaar van meer dan vier uren...Ook een ingrijpende dramaturgische keuze is het vermelden waard: Richard III werd voorafgegaan door het laatste bedrijf van Hendrik VI, zodat het cyclische aspect van de Wars of the Roses tussen de

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
ligt voor de hand: het moet aantonen dat de vier recente Boonvoorstellingen, gemaakt door veelal jonge theatermakers (Hollandia, Tom Van Dyck, De Korre en MartHA...Barbara Vandendriessche, Ernst Maréchal, Kris Verdonck en Hendrik de Smedt (die trouwens ook een Bronstig Veulen is). Als Swyzen het werk van deze jongeren als uitgangspunt had genomen, dan was zij...20) In Volop, één van de eindwerken van Hendrik de Smedt, wordt een waar gebeurde zelfmoord als uitgangspunt genomen voor een kritische benadering van de geestelijke-gezondheidssector als factor

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Zur Erinnerung an die Deportation und Ermordung der Berliner Juden' speelt het Berliner Ensemble in drie dagen vier voorstellingen van Der Stellvertreter - ein christliches Trauerspiel van Rolf...Van dat ruime miljard DM draaien in Berlijn drie operahuizen, drie muziektheaters, vier orkesten en zeventien Sprech-theaters...Vier actes verder: ingetogen, vol zelfreflectie, diepzinnig, op het filosofische af

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Daniëlle de Regt legt uit hoe I/II/III/IIII ‘in welgeteld vier slingerbewegingen’ op dat soort vragen een antwoord formuleert...Doorheen een transparant gaas en een diffuse lichtwaas zie je hoe danseres nummer 1, opgehangen aan een legger die in duisternis gehuld blijft, op ongeveer vier meter hoogte een magistrale pirouette...De zwaantjes aan © Hendrik De Smedt het meer dansten immers ook met vier


Development and design by LETTERWERK