Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "HEM HET HERT"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ook al doet de toneelcriticus vaak niet meer dan het in eigen woorden navertellen wat de dramaturg hem in het programmaboekje heeft voorgekauwd, zodat het lijkt of je een natte uilebal tegen je...12). Hoe streng en wit het decor, hoe dramatisch de openingsscène, in het publiek zit Fugitive Robbe de Hert uitgebreid te giechelen en te ginnegappen...Het stuk handelt niet over mensen, al lijkt het er in het begin wel even op dat het zal gaan over een depressief schrijver en diens hypochondrie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Robbe De Hert, "Het drinkend hert bij zonsondergang") Jungleboek Het motto van deze kroniek is ontleend aan Het drinkend hert bij zonsondergang, Robbe De Herts jungleboek van de...De eerste de beste kermiskoers krijgt zeventien keer meer aandacht..." (Het drinkend hert bij zonsondergang, van Robbe De Hert, verscheen bij Kritak, juni 1983...Dit geldt met name voor het Fakkel-Meirteater, maar in meer of mindere mate ook voor het EWT, het Nieuw Vlaams Toneel en het Toneelgezelschap Ivonne Lcx

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bij hem is het niet langer een verhaal dat zich afspeelt in het oude Rusland waar het verlangen naar de grote stad Moskou oplossing en remedie is tegen elke vorm van...Hij creëert ruimte onder de tekst en in die ruimte zie je waar het hem echt om te doen is: het heen en weer zwalpen tussen verleden en toekomst, dood en leven, wanhoop en hoop...Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tijl En het hert bleef staan, bleef gedwóngen staan, hoorde en zag en kloeg... Saturé Allemachtig...Weet ge, wie dit hert, dit en dit en dit, en dit één miljoen, en het andre joeg...Jager, maak u klaar; jaag het wilde hert

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Centraal in elk stuk staat de eenzaamheid van het individu in werelden die hem vreemd, vijandig of onbegrijpelijk zijn...De dramaturgische lezing van die complexe tekst het regieconcept van Pol De Hert werken niet verengend, er wordt niet naar één betekenispool toegespeeld...Maar hijzelf is het, die hem tegen zijn hals drukt, zoals het ook zijn gewicht is, dat de ballon daarna doet openklappen : de enige echte explosie in het stuk

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken...Het huisvesten van een dergelijk kleinschalig project bewijst andermaal het zinvol artistiek beleid van dat centrum: door het ter beschikking stellen van infrastructuur en het verlenen van logistieke...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zo wil het de traditie, (min of meer zingend) Op Sint-Agatha zaai het basilicum zaai het basilicum De mooie dame doet het groeien Philippe (zonder veel belangstelling...Zij die het feest van de ezel vieren, willen alleen maar vrolijkheid, (Vincotte wil uit het missaal voorlezen, maar hij zoekt het tevergeefts) Waar is het missaal...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
die hem aandacht voor en bewustzijn van het lichaam bijbrengt, maar vooral Senne Rouffaer, Jan Decorte en Walter Moeremans...Het is het milieu dat ik het beste ken...Het doek ging op, en na tien minuten dacht ik: laat maar weer zakken, ik weet het, het zit fout

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Het probleem zit hem, denk ik, in een boven-Moerdijkse karaktertrek: de neiging om met theaterthema's en hun uitwerking 'beweerderig' om te springen en, nog erger, om het betoog oeverloos te...Omstreeks dezelfde tijd nemen Herman Gilis en Pol de Hert de artistieke leiding van het Gentse Arcatheater op zich

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De moed der wanhoop en het toeval brengen hem, na een reis langs de eilanden van de Stille Zuidzee en een zoektocht door het Amerikaanse continent, uiteindelijk terug naar zijn blinde/ziende broer...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...door de critici (die zijn produkties en Decorte erbij het liefst het moeras willen insturen), de overheid (die dat al deed) en een deel van het publiek (die geen blijf weten met het hen voorgeschotelde

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Het verbaasde me dat ik besluiten kon nemen zonder het hem eerst te vragen...Hij zei hen "...dat het een grote fout van hem was geweest te denken, dat de leegte, waarmee hij de dieren opvulde niets was...De uilen, de sperwers, de marters, de otters, het hert, de slangen en misschien, wie weet...een zeldzaam dier... iets, dat ik nooit tijdens het leven van meneer Kets onder ogen had gekregen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Als kind al ging ik met hem mee naar Parijs, we zagen er twee voorstellingen per dag, maar mijn eerste fascinatie gold de voorstellingen van het Jeugdtheater in de oude schouwburg aan de Kipdorpbrug...Zo was er een opvoering van Le Grand Macabre door het Jeune Théâtre de l'ULB; daar waren toen mensen aan verbonden die later de krijtlijnen zouden uittekenen van het Franstalig theater in België...Het fungeerde in die tijd werkelijk als een model voor onze grote theaters, niet alleen door zijn engagement naar het publiek toe, maar ook door de manier waarop Vilar het klassieke repertoire aan een

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Het probleem met deze vraag is natuurlijk het woord oorsprong'. Telkens deze uitdrukking valt, lijkt het denken op hol te slaan, wordt het wazig en mistig, en benevelt het zich al snel aan het beeld...Aan zijn vrouw vertelde hij dat het hem niet om de virtuositeit ging, wel om liefde, schoonheid en puurheid - om het 'zijn' van een fractie van de oneindige geest van God: 'Dat was wat ik wou bevatten...en aan het publiek geven, zodat ze zouden weten dat Hij alomtegenwoordig is. Wanneer ze "het" voelden, dan was ik de spiegel van Hem

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
IETS EN GIJ LOOPT WEG KZEN ER KAPOT VAN EN WAS HET DA GE NIEMAND WOU KZOU HET KUNNEN SLIKKEN MAAR NIET MET MIJ EN WEL MET HEM ACIS WAAROM NIE MIJ OMHELZEN EN HEM WEL...ZIJN HONDEN ALLE HONDERD EN ZIJ ZIEN NIET ACTAOON DAAR STAAN MAAR HEM HET HERT IK MOET HIER WEG IK KAN NIET ZO IK BEN WAAROM IKIK TOEVALLIG IN HET BOS KWAM IK EEN VROUW IK KEEK IK...HEM NOG LATEN LIGGEN OP UW BORD ZE TOONT HEM KLEINE VINGERKES HET TOPKE VAN EEN NEUS TEREUS IS HET GRAF NU VAN ZIJN EIGEN ZOC TEREUS MOET OVERGEVEN MAAR HIJ

Nr. 89, December 2003 • Klaas Tindemans • 'De goesting steekt zijn stem vol vuur.':...
Een verbeelding die erin slaagt het groteske en het ironische in deze verhalencyclus overeind te houden, maar die vooral aandacht heeft voor het enige échte thema dat Ovidius, duizenden verzen lang...Het zijn bijna allemaal liefdesverhalen: onbeantwoorde liefde (de cycloop), gewelddadige liefde (Europa, Tereus), jaloezie en liefde (Juno die het land vergiftigt), versleten liefde (Tiresias...schijnbaar onmogelijke liefde (Atalanta), absolute liefde (Alcyone en Ceyx). Eén verhaal lijkt af te wijken, dat over het lot van de jager Actaeon, veranderd in een hert en verscheurd door zijn eigen honden, na

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Het wou de student meer inspraak geven en hem de kans geven zelf zijn persoonlijkheid te ontwikkelen...Het is nodig onder je kerktoren vandaan te komen en naar het buitenland te kijken...Ik heb me vaak afgevraagd of dat geen laffe instelling is, want dan draai je mee met het systeem van het huis, en komt er nog meer ruimte vrij voor human intrest

Nr. 110, Februari 2008 • Jan Van Dijck • Liefde spreekt boekdelen
Het gewei verraadt het hert, roept zij, En spant, met bezeten kracht, terstond Haar boog, tot de twee einden elkaar kussen, En brengt haar boog omhoog, en mikt, en schiet, En jaagt haar pijl dwars...Op hem en grijpt hem – grijpt hem bij zijn helmpluim, Eén, als een teef, met alle andere honden; Die grist hem bij zijn borst, die bij zijn nek, Zodat de aarde siddert van zijn val...Soms... soms, ‘s nachts, als het laat is, en ... iedereen zit ... te praten ... dan vergeet ik het en ik ... wil niet over hem beginnen... maar ik ... HOU VOL ... ik hou vol ... maar ik heb vaak


Development and design by LETTERWERK