Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "HEM HET HERT"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ook al doet de toneelcriticus vaak niet meer dan het in eigen woorden navertellen wat de dramaturg hem in het programmaboekje heeft voorgekauwd, zodat het lijkt of je een natte uilebal tegen je...12). Hoe streng en wit het decor, hoe dramatisch de openingsscène, in het publiek zit Fugitive Robbe de Hert uitgebreid te giechelen en te ginnegappen...Het stuk handelt niet over mensen, al lijkt het er in het begin wel even op dat het zal gaan over een depressief schrijver en diens hypochondrie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Robbe De Hert, "Het drinkend hert bij zonsondergang") Jungleboek Het motto van deze kroniek is ontleend aan Het drinkend hert bij zonsondergang, Robbe De Herts jungleboek van de...De eerste de beste kermiskoers krijgt zeventien keer meer aandacht..." (Het drinkend hert bij zonsondergang, van Robbe De Hert, verscheen bij Kritak, juni 1983...Dit geldt met name voor het Fakkel-Meirteater, maar in meer of mindere mate ook voor het EWT, het Nieuw Vlaams Toneel en het Toneelgezelschap Ivonne Lcx

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bij hem is het niet langer een verhaal dat zich afspeelt in het oude Rusland waar het verlangen naar de grote stad Moskou oplossing en remedie is tegen elke vorm van...Hij creëert ruimte onder de tekst en in die ruimte zie je waar het hem echt om te doen is: het heen en weer zwalpen tussen verleden en toekomst, dood en leven, wanhoop en hoop...Het accent ligt daarbij niet op het uitbeelden van de plaats van handeling of op de versiering maar wel op het geven van een structuur aan de regisseur die hem een maximum aan spelmogelijkheden biedt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tijl En het hert bleef staan, bleef gedwóngen staan, hoorde en zag en kloeg... Saturé Allemachtig...Weet ge, wie dit hert, dit en dit en dit, en dit één miljoen, en het andre joeg...Jager, maak u klaar; jaag het wilde hert

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De dramaturgische lezing van die complexe tekst het regieconcept van Pol De Hert werken niet verengend, er wordt niet naar één betekenispool toegespeeld...Maar hijzelf is het, die hem tegen zijn hals drukt, zoals het ook zijn gewicht is, dat de ballon daarna doet openklappen : de enige echte explosie in het stuk...Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
monttheater (Het Koninklijke Jeugdtheater is een geval apart omdat het in zekere zin het slachtoffer is van zijn eigen geprivilegieerde positie binnen het decreet). Erg belangrijk ook zijn de kinderzondagen van de...Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken...Het is niet onze wens dit materiaal als bezit te verwerven, maar wel de mogelijkheid te creëren om het door te nemen, het eventueel te fotocopiëren en te verwerken in het kader van dit historisch

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
LEVE HET KONINKRIJK VAN HET SCHAAP!!! (Eerbetuigingen aan het adres van de koning van het schaap...Vinciane Het fleurt bijna alle gerechten op en het is goed voor de vrouw: het tempert de hartstocht, het legt de zinnelijkheid aan banden, Philippe (met stijgende verontwaardiging) Moeder, hoorde ik...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
die hem aandacht voor en bewustzijn van het lichaam bijbrengt, maar vooral Senne Rouffaer, Jan Decorte en Walter Moeremans...Het is het milieu dat ik het beste ken...Het doek ging op, en na tien minuten dacht ik: laat maar weer zakken, ik weet het, het zit fout

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Het probleem zit hem, denk ik, in een boven-Moerdijkse karaktertrek: de neiging om met theaterthema's en hun uitwerking 'beweerderig' om te springen en, nog erger, om het betoog oeverloos te...Omstreeks dezelfde tijd nemen Herman Gilis en Pol de Hert de artistieke leiding van het Gentse Arcatheater op zich

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De moed der wanhoop en het toeval brengen hem, na een reis langs de eilanden van de Stille Zuidzee en een zoektocht door het Amerikaanse continent, uiteindelijk terug naar zijn blinde/ziende broer...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Het verbaasde me dat ik besluiten kon nemen zonder het hem eerst te vragen...Hij zei hen "...dat het een grote fout van hem was geweest te denken, dat de leegte, waarmee hij de dieren opvulde niets was...De uilen, de sperwers, de marters, de otters, het hert, de slangen en misschien, wie weet...een zeldzaam dier... iets, dat ik nooit tijdens het leven van meneer Kets onder ogen had gekregen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Als kind al ging ik met hem mee naar Parijs, we zagen er twee voorstellingen per dag, maar mijn eerste fascinatie gold de voorstellingen van het Jeugdtheater in de oude schouwburg aan de Kipdorpbrug...Het fungeerde in die tijd werkelijk als een model voor onze grote theaters, niet alleen door zijn engagement naar het publiek toe, maar ook door de manier waarop Vilar het klassieke repertoire aan een...Het programma werd in 1992 afgevoerd en opgevolgd door de agenda Affiche en het magazine Ziggurat waarin alle kunstdisciplines samen behandeld werden

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Het probleem met deze vraag is natuurlijk het woord oorsprong'. Telkens deze uitdrukking valt, lijkt het denken op hol te slaan, wordt het wazig en mistig, en benevelt het zich al snel aan het beeld...Aan zijn vrouw vertelde hij dat het hem niet om de virtuositeit ging, wel om liefde, schoonheid en puurheid - om het 'zijn' van een fractie van de oneindige geest van God: 'Dat was wat ik wou bevatten...en aan het publiek geven, zodat ze zouden weten dat Hij alomtegenwoordig is. Wanneer ze "het" voelden, dan was ik de spiegel van Hem

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
IETS EN GIJ LOOPT WEG KZEN ER KAPOT VAN EN WAS HET DA GE NIEMAND WOU KZOU HET KUNNEN SLIKKEN MAAR NIET MET MIJ EN WEL MET HEM ACIS WAAROM NIE MIJ OMHELZEN EN HEM WEL...ZIJN HONDEN ALLE HONDERD EN ZIJ ZIEN NIET ACTAOON DAAR STAAN MAAR HEM HET HERT IK MOET HIER WEG IK KAN NIET ZO IK BEN WAAROM IKIK TOEVALLIG IN HET BOS KWAM IK EEN VROUW IK KEEK IK...HEM NOG LATEN LIGGEN OP UW BORD ZE TOONT HEM KLEINE VINGERKES HET TOPKE VAN EEN NEUS TEREUS IS HET GRAF NU VAN ZIJN EIGEN ZOC TEREUS MOET OVERGEVEN MAAR HIJ

Nr. 89, December 2003 • Klaas Tindemans • 'De goesting steekt zijn stem vol vuur.':...
Een verbeelding die erin slaagt het groteske en het ironische in deze verhalencyclus overeind te houden, maar die vooral aandacht heeft voor het enige échte thema dat Ovidius, duizenden verzen lang...lezen ook Kafka, over het zwijgen van de sirenen, en Rilke, over de hallucinaties van Malte Laurids Brigge in het kledingmagazijn...schijnbaar onmogelijke liefde (Atalanta), absolute liefde (Alcyone en Ceyx). Eén verhaal lijkt af te wijken, dat over het lot van de jager Actaeon, veranderd in een hert en verscheurd door zijn eigen honden, na

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Het wou de student meer inspraak geven en hem de kans geven zelf zijn persoonlijkheid te ontwikkelen...Ik vond het prettig erbij te horen, maar al bij al was het redelijk vrijblijvend...na het rits kwam u als dramaturg in de kns terecht, maar toch was u nog niet voor het theater gewonnen

Nr. 110, Februari 2008 • Jan Van Dijck • Liefde spreekt boekdelen
Het gewei verraadt het hert, roept zij, En spant, met bezeten kracht, terstond Haar boog, tot de twee einden elkaar kussen, En brengt haar boog omhoog, en mikt, en schiet, En jaagt haar pijl dwars...Op hem en grijpt hem – grijpt hem bij zijn helmpluim, Eén, als een teef, met alle andere honden; Die grist hem bij zijn borst, die bij zijn nek, Zodat de aarde siddert van zijn val...Soms... soms, ‘s nachts, als het laat is, en ... iedereen zit ... te praten ... dan vergeet ik het en ik ... wil niet over hem beginnen... maar ik ... HOU VOL ... ik hou vol ... maar ik heb vaak