Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Grotowski" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
de literatuur over Brulin wordt nogal eens, ook door de man zelf, uitgepakt met het feit dat hij internationale theaterpedagogen in Vlaanderen heeft geïntroduceerd: Craig, Artaud, Grotowski

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Cruauté' van Artaud, dat toen dank zij Peter Brook en Jerzy Grotowski opnieuw aan de orde was

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Living Théâtre, Bread and Puppet, Grotowski, Ronconi, Mnouchkine, het Open Théâtre, Bob Wilson, Peter Stein of Patrice Chéreau...Paul Klee Vanaf 1969 vat een groepje acteurs rond Frédéric Baal en zijn broer Frédéric Flamand een tegelijk theoretische en praktische researcharbeid aan, die is terug te voeren op Grotowski...Geen literaire basistekst dus zoals die van Wispianski bij Grotowski, of zoals bij Kantor toen hij De waterhoen of De schoenmakers van Witkiewicz op de planken bracht

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De geschiedenis van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden als een lange reeks van

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
zoals het theater van de armoede van de poolse theatermaker Grotowski, zeker ook niet oppervlakkig, eenduidig en goedkoop realistisch zoals de soapseries op TV, het medium dat de vervlakking en niet de

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
initiatief tot de oprichting van het tijdschrift Windroos (1964-67). Dat wou een spiegel zijn van het hedendaags toneel en kreeg vooral bekendheid door de bijzondere belangstelling voor het werk van Grotowski

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
De pantomime-invloeden van het Hoste-Sabbattinitheater, de introductie van Decroux en Grotowski door Herman Verbeeck, Lecoq door Luc De Smet

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Jerzy Grotowski zei dat iedereen dat kon leren als hij maar zijn best deed

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
1985). De groep schakelt over op improvisaties en door Grotowski geïnspireerde trainingen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Katie, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Frans, Eddy, nr 53 p 19 Gaudreau, Lynda, nr 53 p 40 Gramser, Waas, nr 50 p 14, nr 51 p 41 Grotowski, Jerzy, nr 51 p 36 Halasz, Peter, nr 49 p 18 Hoghe, Raimund, nr 53 p 38 Hubay

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
dit verband zette Franz Marijnen de erfenis van Grotowski, die hem lichaamstechnieken had bijgebracht, om in de praktijk van de studios van Camera Obscura

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Hij leerde ons Artaud kennen en wees de weg naar Grotowski...Over Grotowski's Acropolis sprak ik met Rudi Van Vlaenderen; dank zij onze tussenkomst heeft Rudi hen naar Vlaanderen gehaald; we hebben die voorstelling toen volledig geregistreerd

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
zijn manifest Naar een sober theater schrijft Grotowski: 'Op een goede dag ontdekken we dat de essentie van het theater niet in het verhaal of de gebeurtenis ligt, niet in discussies met het publiek...Grotowski's arm theater is te vinden op Peter Brooks eiland van verbeelding, en dat is in de piste van het circustheater...Bronnen Jerzy Grotowski, Naar een sober theater, Amsterdam, 1986

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Hierbij werd het debat dat westerse wetenschappers aanvankelijk voerden over de manier waarop (min of meer) westerse theatermakers (zoals Artaud, Grotowski, Craig, Barba, Schechner of Mnouchkine

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Later heb ik Michel Saint-Denis zelf ontmoet op het ITI-con-gres in Polen waarop Grotowski zogezegd "ontdekt" is geworden...Artaud, Grotowski, wereldcultuur Brulin mag ook beschouwd worden als diegene die bij ons het theater(denken) van Artaud en later van Grotowski introduceerde...Hij formuleert het alleen heel juist en Grotowski bracht een aantal van die ideeën in de praktijk: toen ik naar aanleiding van dat Poolse ITI-congres in Opole Grotowski's Theater van de 16 Stoelen zag

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
negentiende-eeuwse acteurstheater - les monstres sacrés -en het regisseurstheater van de eerste tweederden van deze eeuw - de theatergoeroes van Stanislavski over Brecht tot Grotowski -, het laatste kwart van

Nr. 67, Maart 1999 • Inhoudstafel
62 Ambachtsman in menselijk gedrag Pol Arias over Jerzy Grotowski, 1933-1999

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
processen van het acteren zo diepgaand en volledig heeft onderzocht als Grotowski...' Dat schrijft Peter Brook in 1968 in zijn voorwoord bij het boek Naar een sober theater (Uitgeverij International...Als laatstejaarsstudent aan het RITCS had Marijnen in Brussel de kans gekregen een stage te volgen bij Grotowski...Grotowski leerde hen naar zichzelf en de andere op zoek te gaan

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
het werk van Eugenio Barba en Jerzy Grotowski wordt behandeld...interculturalisme (de these); het derde hoofdstuk bekijkt het interculturalisme vanuit een niet-westers perspectief (de antithese); en met de figuren Barba en Grotowski, in hun werk op zoek naar een 'pre-expressiviteit...de tradities') en Grotowski's comparatieve aandacht voor de concrete reacties 'in the performative area' van oosterlingen en westerlingen wanneer ze in de praktijk geconfronteerd worden met eenzelfde

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Ik heb daar enorm veel experimenteel theater gezien: Grotowski, later het op Artaud geïnspireerde theater, en in 1977 het summum: Dodenklas van Tadeusz Kantor


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK