Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS JAARGANG XVII Nr67 MAART 1999 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Redactie

Marleen Baeten, Pascal Gielen,

Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven

Eindredactie

Johan Wambacq

Aan dit nummer werkten mee

Pol Arias, Tuur Devens, Jan Goossens,

Rudi Laermans, Pieter T'Jonck, Roel Verniers

Etcetera wordt uitgegeven door Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05

Etcetera wordt gesteund door

het Minister van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nationale Loterij.

Abonnementen

Informatie op pagina 64

Foto omslag

New York, 1998 / Maarten Vanden Abeele

Bericht

Met ingang van dit nummer betaalt u voor een los nummer van Etcetera 220 fr. in plaats van 200 fr. De abonnementsprijzen zijn ook een tikje gestegen, maar dat merkt u niet meteen in uw budget want abonnementen worden vanaf nu niet meer per 6 nummers maar per jaargang (4 nummers) verrekend. Nieuw is het abonnement voor studenten theateropleidingen. En Etcetera kan u voortaan ook in de betere boekhandel vinden. U leest er alles over op pag. 64.

GENERATIES?

3 Generaties: een verhaal met een moraal

Bestaat er in het Vlaamse theater zoiets als de generatie van de Tachtigers? Rudi Laermans over het begrip generatie.

5 Genieten van verandering

Theater maken kan ik ook als ik 50 of 60 ben.' Pieter T'Jonck in gesprek met Anne Teresa De Keersmaeker.

9 Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese

Pascal Gielen over het twintigjarig bestaan van het kunstenaarscentrum onder de artistieke leiding van Hugo De Greef.

15 Een uitwisseling van energie

Clara Van den Broek in gesprek met Dora van der Groen.

21 Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan

Marianne Van Kerkhoven over oud worden in de kunst.

25 De stem van de meester in de herinnering van de leerling

Roel Verniers studeerde drie jaar geleden af aan het RITS. Een column over de relatie leraar-leerling.

26 De dramaturg als roerganger

Marianne Van Kerkhoven sprak met dramaturgen van twee generaties: Janine Brogt en Ines Sauer.

32 Nieuw leven voor eeuwenoude vormen

Jan Goossens over Don Giovanni van Peter Brook en Richard III van Patrice Chéreau. Veteranen werken met jonge acteurs en zangers.

37 Manifest

De noodzaak van levenslange scholing. Fragment uit De lege ruimte: het toneel vandaag van Peter Brook.

38 Take your time

Marleen Baeten in gesprek met Peter De Graef.

44 Je eigen ding doen

Produceren 3: de jongste generatie. Clara Van den Broek en Marianne Van Kerkhoven rond de tafel met zes jonge makers of spelers.

51 Zanni's in het circus

Tuur Devens over Circus Ronaldo.

55 De sacrale gebarenstoet

Pascal Gielen over het werk van choreograaf en danser Marc Vanrunxt.

59 De innerlijkheid verschalken

Pieter T'Jonck over motieven en beelden in het werk van Anne Teresa De Keersmaeker.

62 Ambachtsman in menselijk gedrag

Pol Arias over Jerzy Grotowski, 1933-1999.


Development and design by LETTERWERK