Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Federatie van Vlaamse"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...theatraal gevoelige vorm van schooljeugdtheater, zoals we die in Boom konden meemaken, een pijler worden voor de Vlaamse theaterpraktijk van morgen, op alle niveau's. Marianne Van Kerkhoven...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Het paradoxale van de werking van het politieke theater ligt enerzijds in het feit dat deze bevrijding van het kindertheater van een knellend ideologisch verleden, gepaard ging met een nieuwe uiterst...die van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een substantiële steun ontvangen...De FeVeCC (de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) kende dit jaar voor de tweede maal de Signaal-prijs toe voor de beste jeugdproduktie van het voorbije seizoen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
De "Ariane Mnouchkine van het Vlaamse kindertheater" spreekt zich in dit gesprek met Karel Van Keymeulen uit over wat haar bezighoudt in het theater: bij haar produkties, in haar werk met kinderen op...één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...Inmiddels is ze ook uitgegroeid tot een soort ambassadrice van het Vlaamse kindertheater

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Signaal -- rapport, prijs en festival -- is ontstaan vanuit de Commissie Jeugdprogrammatie van de Federatie van Erkende Culturele Centra (Fe-VeCC), waarin al enkele jaren gezocht werd naar...door de dienst Jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...meer dan iedere andere Vlaamse kindervoorstelling, het moeilijke evenwicht tussen een rechtlijnig nastreven van artistieke opties en het bereiken van de doelgroep

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
FEDERATIE VI DANS DANSSTAGES 26-30 juni LEUVEN Jazzdansstage 01-06 juli BRUGGE Internationale dansstage 08-12 juli BRUGGE Intensieve dansweek 17-23 augustus...AFZONDERLIJKE FOLDERS VERKRIJGBAAR VLAAMSE DANSACADEMIE Driejarige professionele opleiding met als specialisatie modern en jazzdans...van half september tot eind juni - ± 32 uren per week - dagonderwijs Programma: klassiek, modern, jazzdans, tapdans, zang, toneel, choreografie, grimage, work-shops,... en

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Percevals Wilde Lea). De Vlaamse theatermaker staart naar zijn navel, en lacht minachtend met de dommeriken: hij doet alsof ze bestaan, maar hij geeft ze geen leven van vlees en bloed, hij verbant ze naar een...Daarom zal een 'ideologie van de paradox' zich in eerste instantie met 'het vreemde' moeten bezighouden, met 'de vreemdeling in onszelf', zoals de titel van een uiterst relevant boek van Julia...Kant pleit voor een federatie van dergelijke staten op wereldschaal: iedereen heeft het recht om op de plaats waar hij aankomt, om het even waar, niet als vijand behandeld te worden

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
En Paul Goossens kent Gorbatsjov de nobelprijs van het fatsoen toe omdat hij de eerste president uit de geschiedenis is die iets niet deed: op mensen laten schieten...Meyers zal twee van zijn repertoire stukken uitwerken) Brugge 17 - 23 augustus Jac Delsing (België) Woody Mc Griff (New-York) Lana Carroll (New-York) Jean-Marc Boitière (Paris...AUDITIE : Zondag 31 mei 1992 om lO.OOuur (auditie ook mogelijk tijdens de dansstages van de Federatie Dans Brugge, zie programma) INFO : Vlaamse Dansacademie Speelpleinlaan 1 8310

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Milton Meyers (New York) leraar en choreograaf Alvin Ailey school NY VLAAMSE DANSACADEMIE BRUGGE Beperkt aantal plaatsen !! MIS DEZE KANS NIET !! ( Lana Caroll zal twee choreografieën van...van de Federatie Dans Brugge, zie programma) Jean-Marc Boitière (Paris) MODERN Piotr Nardelli (Poland) KLASSIEK Alan Onickel (New York) TAP-JAZZ INFO: Federatie Dans Brugge, Speelpleinlaan 1, 8310...Brugge/Assebroek 050/ 35 13 05 INFO: VLAAMSE DANSACADEMIE Speelpleinlaan 1 8310 Brugge/Assebroek 050/ 35 13 05 Acteertraining gegeven door Jean - Paul Denizon sinds 12 jaar

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Onlangs bracht de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra (FeVeCC) een studie uit over de situatie van het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Mattheüs-effect Frappant is ook de enorme stijging van het aantal schoolvoorstellingen (1.000 in 87-88, 1.500 in 90-91) en de vrije val van de vrije voorstellingen (600 in 87-88, 210 in 90-91...Hij heeft van 60% van deze centra volledige cijfers bijeengekregen

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
De Fevecc (Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) had het bekende gat in de markt gevonden, een terrein waarop andere culturele organisaties niet actief waren, een gebied om uit te bouwen...Fevecc nam de taak op zich om een circuit uit te bouwen voor de Vlaamse en buitenlandse groepen en zou ook de belangen van kinderen jeugdtheater verdedigen bij de overheid en de pers...Van de Vlaamse 'kindertheater-top-5' had nu iedereen al eens de Signaalprijs gehad

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Als we de geschiedenis van het Vlaamse theater na de Tweede Wereldoorlog bekijken zien we dat eigenlijk elke 'theaterbeweging' haar eigen structuren heeft opgebouwd - is dit dan toch een wetmatigheid...Alleen de bup, de overkoepelende federatie van kunstgalerijen, drukte in een schrijven aan de brtn-leiding haar ongerustheid uit omtrent de gang van zaken...En dan is er die geschiedenis van die Japanse meesterschilders die op het toppunt van hun roem van naam veranderen, zich van de mensengemeenschap verwijderen, in alle stilte opnieuw beginnen

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
28 maart, raymond van het groenewoud - de minister van cultuur ^, 25, 26 mei, rieks swarte * alice DCk ij...oktober, alexander baervoets - ijsch in. 11 november, les ballets c. de la b.-hans van den broeck * (they f eed we) eat, eat, eat ij...13 november, troubleyn, jan fabre-dirk roofthooft - de keizer van het verlies don

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Ook werkte hij als directeur van de Dienst Muziek, Film en Dans bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Ik hou mij bezig met alle vormen van jazz, ik luister zowel naar jazz van 1920 als naar jazz van 1998...Hoewel mijn commentaren van toen veel verschillen van die van nu, is mijn smaak, in de grond, niet veranderd

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Papierberg Beide ontwerpen van decreet van de minister van Cultuur gaan uit van de autonomie van de gemeenten en proberen de uitbouw van een...nr=757&tab=2; de nieuwe ontwerpdecreten (met memorie van toelichting en ontwerp-uitvoeringsbesluit) op http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid (in pdf-formaat). FeVeCC, de federatie...belangenvereniging van de CC’s (http://www.fevecc.be) verzamelt alle info over de CC’s. Goede cijfergegevens over de verschillende beleidsmateries van de Vlaamse Gemeenschap kan u op de websites van APS

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
Maar bij de productie van Dogtroep in de gevangenis van Brugge en in het kader van Brugge 2002 was het meer dan prijs: geraakt, beneveld, ontroerd, verward en ondersteboven van zoveel onmenselijke...man aan het hoofd van de Vlaamse gevangenissen - in orde...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
De cultuurcentra daarentegen vertrekken niet van een artistiek project, maar van het idee van een publieke voorziening, dat wil zeggen: ze zijn een initiatief van de overheid...Vroeger had je de Bijzondere Circuits van de FE-VECC (Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra), maar die formule is verdwenen...dat dan niet in tegenspraak met het uitgangspunt dat een cultuurcentrum een voorziening van de overheid is? haeghens Een aantal voorzieningen van het centrum zijn er, los van het feit of ik nu