Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "Europese Orde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Hoe springen theatermakers van vandaag om met de belangrijkste Europese theatertraditie...Dat ook aandacht besteed wordt aan wat in het buitenland aan de orde is, ligt voor de hand

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Orde als norm...Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar...Sommige groepen kozen Europa als thuishaven (The Living Theatre), anderen boekten hier hun grote successen (Robert Wilson) en krijgen geregeld opdrachten van grote Europese schouwburgen (Robert Wilson

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Meer nog: die mechanismen zijn ook aan de orde in zijn stukken, zonder dat er uitwegen worden gesuggereerd...klinkt als een progressieve variant op een pleidooi voor Rust en Orde...het klassieke Duitsland van de 18de eeuw, het hoogtepunt van de Europese cultuur, waren er een soort 'zieledokters', mensen die in een bepaalde streek de taak hadden de conflicten tussen personen en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood...Een eenvoudig verhaal dus, maar dan toch van zoveel nuances voorzien, dat men hier terecht van het eerste psychologisch drama in de Europese toneelliteratuur heeft kunnen spreken

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Het begin van een carrière die Fabre langs verschillende Europese steden zou voeren...Theater geschreven met een 'K'... stelt op die manier de héle kunstenaar aan de orde, niet alleen zijn produkt; net zoals in Het is theater... het voorbereidingsproces (in de vorm van

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Company en de Groupe Emile Dubois, om ze in chronologische (festival-)volg-orde te houden...shapes', zoals het begeleidende boekwerk vermeldt, al is hij daarin naar Europese normen waarschijnlijk wat te ver gegaan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
naar de verhouding tussen theater en beschrijfbaar verleden (= geschiedenis) aan de orde...Prowse heeft het wel wat moeilijker om met zijn acteurs om te gaan: bij de première kloeg men over hun debiet, en het is pas later dat de zegging in orde is gekomen...Alex Mallems Polverigi '85 Het Inteatro-festival te Polverigi (Italië) bekleedt ongetwijfeld een bijzondere plaats in de lange serie Europese zomerfestivals

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
men hierin ook geslaagd is, komt later aan de orde wanneer we de bestaande De Gruyter-exegese op haar deugdelijkheid zullen bekloppen...gemeenschapsgedachte had opgewekt" (8) of, zoals vander Plaetse het zegt: "Het volk kreeg inzicht in het theater van de classici, van de Europese literatuur en van een reeks belangrijke werken van de Nederlandse dramatiek

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
dan moet het wel in orde zijn...Zie je een verschil tussen Amerikaanse en Europese dans...De Amerikaanse dans alleen al is zo gediversifieerd en van de Europese dans heb ik niet erg veel gezien

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Misschien ook het begin van een sociale infrastructuur van schouwburgtypes in combinatie, een complex hofmodel op Europese schaal (3). Ze vormen de constante band tussen de Italiaanse hoven en bv...En de volledige aanpassing van het theater naar Italiaans model aan dit Europese genre is achttiende-eeuws: Verona (Filarmonico, 1720); Roma (Argen-tina, 1732); Napels (San Carlo, 1737); Torino...Ze zijn in harmonie en in typische re-naissance-orde de voort-durende tekst waar de heerlijkheid van de prins beschreven wordt

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De Grauwe noemt bijvoorbeeld: orde en veiligheid, milieu, openbaar vervoer...belastingsaftrekbaarheid) en het Europese subsidiëringsmodel

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Als er nu nog dimmers op de nieuwe schakelaars van de Munt zitten, komt alles gauw in orde, want ik heb de doeken van Francis reeds eerder, bij normaal daglicht gezien, en dan zijn ze nog veel mooier...Dit stuk heeft in de Europese cultuur een belangrijke rol gespeeld

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het valt alleen op dat bijna al deze artiesten veel vroeger al door de Europese festivals (Avig-non, Holland, Automne, Kaai) ontdekt en ondersteund werden...een Europese gast misstaat zelfs niet op dit soort society-bijeenkomsten...Het is een subsidie van 125 000$ die in 1986 door de Rockefeller Foundation werd vrijgemaakt om import van Europese theaterprojekten in de USA en export van Amerikaanse artiesten naar Europa mogelijk

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Ik moest eerst shows in de provincie in orde brengen, vooraleer ze in Londen, in West End, arriveerden; of omgekeerd, moest ik voor het licht zorgen van een show, die na een succesvolle...Voor de Europese lichtontwerpers is dit bijna een cliché geworden, terwijl Amerikaanse theatermensen ze weinig gebruiken...Er bestaat ook zoiets als een Engelse stijl van belichten: die is romantischer, subtieler in vergelijking met de meer brutale Europese, of Duitse aanpak, waar ik persoonlijk meer van hou

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
de sociaal-politieke orde ervaart, en de barbaarse god Dionysos...Integendeel lijkt me dat uitgerekend wat deze "monumenten" van het Europese drama betreft, de uitdaging er precies in bestaat een scenisch resultaat af te leveren dat rekening houdt met de eisen en de

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
En de auteur Sobol gaat het communautaire spanningsveld niet uit de weg: in De Palestijnse waarmee het Haïfa theater een Europese tournee maakte en in de KNS te gast was, pleit hij voor integratie en...Ook de Europese joodse gemeenschap liet zich niet onbetuigd...Ik zie Piscator als iemand die van theater een forum maakte waar publieke kwesties aan de orde kwamen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Met zijn bijna 80 ensembles, ongeveer 16000 theaterplaatsen en een subsidiebedrag dat in de miljarden loopt, behoort de stad kwantitatief gezien zeker tot de Europese top...Oostenrijk heeft Brecht altijd in min of meerdere mate terzijde gelaten en met een ruk naar rechts en de Waldheim-affaire aan de orde van de dag, leek het moment gekomen om daar iets aan te doen...Heilige Hochzeit en Patt, v = \l2g.h ? werd het Europese circuit van alternatieve cultuurhuizen en zomerfestivals afgedweild

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Hij wilde theater maken dat putte uit de rijke Europese toneeltraditie, voor de volksmassa's, theater dat direct aansprak, met een eenvoudige, herkenbare en eigentijdse vormgeving...het experiment weer te laten varen als het niet meer aan de orde leek te zijn -- of hebben zich er krachtig tegen afgezet -- zoals Strehler deed, door even te vertrekken en terug te keren als de bui over

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vifs applaudissements)." Net voor de Europese catastrofe wordt opgeroepen tot culturele verdraagzaamheid: "Genoeg egoïsme, genoeg particularisme...De optie om de belangrijkste Europese gezelschappen, met een stuk dat tot hun erfgoed behoort, uit te nodigen, blijft behouden: dus de Engelsen Shakespeare, de Italianen Goldoni, De Duitsers Schiller...Het schandelijk lage budget moest zich echter al snel tevreden stellen met een beperkt aanbod dat dan nog in sterk verspreide orde in de Koninklijke Vlaamse Opera aangeboden werd, zodat van een gebald

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het stuk geeft een universeel beeld van de tragische onverzoenbaarheid tussen dwang en vrijheid, tussen orde en begeerte...Muzikaal dik in orde (al moet ik bekennen dat het voortdurend gestamp van de ritmesectie vermoeiend werkt, of is dat een generatieverschijnsel...Zijn kennis over de Europese literatuur reikt echter verder dan de Sade


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK