Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Epiloog van de Eenzaamheid"Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De impressionante decorschilderingen van Ysbrant vinden ook hun weerklank in de kostuums van de mannelijke personages; die van de vrouwen en het gewoon realistische scoutsuniform van het jongetje...Hiervoor hanteert Cassiers een stijl die erg aanleunt bij het expressionisme van Schoenbergs Erwartung, waar de muziek de uitdrukking wordt van het 'ik' van de kunstenaar, veel meer dan van de...Naast algemeen situerende artikels van de hand van Jacques De-decker, Marc Quaghebeur en Jaak Van Schoor, bevat het boek de vertalingen van de volgende toneelteksten : Thuis en Het leven en de werken

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Het oeuvre van Büchner, waarin de gaten in de teksten even belangrijk zijn als de woorden, is bijzonder ontvankelijk voor de ingreep van de regisseur...De immense troosteloosheid van het bestaan, de fundamentele eenzaamheid van Woyzeck, de hopeloosheid kleuren de opvoering grauwgrijs...Het fragmentkarakter van het stuk wordt door hem ontkend: in een proloog en epiloog laat hij Woyzeck in een gevangenis/gesticht zien van waaruit de rest van het stuk als een flash-back opgeroepen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...gekoesterde zwartheid van de blanken, voor de onmetelijkheid van ons kleine hoofdje, voor de stof die vóór de chromosome ligt, voor de letters vóór de A. Congo als metafoor voor alle projecties en verlangens én...De naar elkaar overhellende zijwanden van de grauwe kamer versterken nog de indruk van een gekerkerd bestaan, een benauwende verstikking, waarin de dochters na het afleggen van de rouw een witte

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Dat terloops aan de stalen blik van de schilder met de verminkte oorschelp wordt gerefereerd, is mooi meegenomen en geeft meteen de toonaard aan van de produktie : wat volgt is een klinische zij het...Voor het stuk teneinde loopt, overweldigt die kleur de scène tijdens de zelfmoord van Vincent, terwijl, in ruil, de slaapkamer van het echtpaar Van Gogh-Bon-gers (met Jo dit keer in aseptisch wit) er...de voorlaatste scène, die van de laatste ontmoeting tussen beide broers en van Vincents dood, verschijnt dan de emblematische stempel van de produktie : de fameuze stoel

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Met deze uitspraak - een soort leidmotief voor de hele voorstelling - begint Epiloog van de Eenzaamheid, de tweede produktie van Cie...Epiloog van de Eenzaamheid gaat voor een groot deel over de zoektocht naar de zin van het leven...Epiloog van de Eenzaamheid (Cie de Koe) - Foto Patrick Meis Jules en Alice door het NTG Theater dat ook maar een schijn van realisme vertoont, daar hebben de

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
Ook de tekst in dit nummer is van de hand van Brulin: De Nacht van de Brandende Apen...Het resultaat van jaren hard werken en van een groeiende sensibiliteit voor de emotionaliteit van het lichaam en de lichamelijkheid van de videoapparatuur...56 In de Kroniek: Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN, Toch zonde van die hoer door Zuidelijk Toneel, Epiloog van de Eenzaamheid door Cie de Koe, Jules en Alice door

Nr. 39, December 1992 • Bruno Koninckx • Waar je bent, kan je niet meer...
Bij hun vorige produktie, Epiloog van de Eenzaamheid, zorgde dat alles voor een resultaat dat over bijna de hele lijn - of beter: van moment tot moment - bleef boeien (cf...Deze afwis- De Touroperator, Cie De Koe/ Sofie Van Mieghem seling tussen langs de ene kant banale en alledaagse gesprekken en langs de andere kant zogenaamd...Van de toeschouwer vraagt die evolutie in setting ook een verandering van houding: waar je in het begin van de voorstelling nog wel min of meer 'een verhaaltje' kan volgen, moet of kan je na verloop

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
Van de oprichters van Compagnie de Koe zorgde Bas Teeken mede voor het idee en de teksten van de proloog; Peter Van den Eede deed de regie van 3 Koningen en schreef een gedeelte van de tekst...Toeschouwer tussen twee stoelen In de opeenvolging van de vier scènes zit een zekere evolutie, van concreet naar abstract, van herkenbaar naar bevreemdend: van een alledaags gegeven als een...de ondefinieerbare sfeer in Epiloog van de eenzaamheid en De Touroperator, zie Etcetera 36 en 39). Maar misschien is de houvast slechts schijn

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
De marathon eindigt met een muzikale epiloog: de Cantate van Bisesero, een requiem voor de Tutsi-slachtoffers van het verzet in de heuvels van Bisesero...Een van de grote moeilijkheden van het stuk is ook dat Bee Bee Bee geen heldin is. Tijdens de voorbereidingen hebben we veel over Brechts De heilige Johanna van de slachthuizen gepraat...De schok echter van de confrontatie ter plaatse - niet als toerist, niet in het georganiseerde circuit van de driesterrenhotels, maar de ontmoeting van 'het verschil' op alle gebieden, economisch

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
De kracht die in het bevrijde gebied, in de gedemilitariseerde zone van de kunst, wordt wakker geroepen, is de herkenning van de architectuur van onze dromen...Door de opkomst van de hoteleigenaresse, Madame Count Your Blessings (Viviane de Muynck) en van de zes "vreemden". Die laatsten persen zich, al dan niet in volle bepakking, door de meute van de tien...Deel twee kan beginnen: de voortzetting van de dialogen uit deel één, maar dan in confrontatie met de "vreemden", het huis, de kamertjes en de teksten van Madame Count Your Blessings en het curieuze

Nr. 80, Februari 2002 • Miel Vanattenhoven, Marianne Van Kerkhoven • Wat denkt een vrouw die beneveld voor...
Later is alles vanuit het libretto gegroeid, maar het materiaal van die ouverture en van de epiloog ben ik altijd blijven meedragen, dat sloop overal in. De oorsprong van en de aanleiding tot elk...Ik heb heel veel gewerkt aan het materiaal van de ouverture en de epiloog; daarna begon ik met de eerste gezongen scènes: 'I swooned', 'We made love' en de scène in de school...mijn eigen muzikale ontwikkeling is er die tegenstelling tussen de eenzaamheid van het componeren en het levendige moment van het spelen

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Lehmann schetst de epiloog van een verhaal, het hiernamaals van het dramatisch theater, voorbij het ijzeren gordijn van het drama...Waarom van het theater het utopia van de samenhorigheid maken, wanneer de kern van de postdramati-sche scène de eenzaamheid is? Waarom nog theaters bouwen voor honderden toeschouwers...vertroosten met een onbestaand gemeenschapsgevoel, het moet juist de individuele staat van ons leven maximaliseren, het moet een hypertrofie creëren van de eenzaamheid

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
de plechtige stappen die ze zet, in de imitaties van een paard dat in sierlijke bochten over de scène holt, in de smartelijke sterfscènes die ze suggereert, komt iets van de speelsheid van Godsmark...Ze bleven alleen met zijn tweeën. De sterkste relatie op het podium was deze tussen de dansers en de muziek: de modulatie van de bewegingstaal volgde nauwgezet de dynamiek van de...De benen van de statieven, die van onder de deken uitpuilen, lijken op knoken van een skelet dat aan het gezicht onttrokken werd


Development and design by LETTERWERK