Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Die Hamletmachine" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Nu, in die zoektocht naar het geluk is Globes Pericles niet bijster actief; daarmee verschilt hij van de hierboven aangehaalde literaire voorbeelden, Robinson Crusoë en Wilhelm Meister, die tenminste...Verwonderd kijkt hij om zich heen naar al die zetstukken die de scène komen opgewaaid of uit de toneeltoren gevallen...Incestueuze theatraliteit en personages die 'handlungsunfähig' zijn, niet bij machte in te grijpen op de realiteit: twee thema's die te herkennen zijn als typisch Globisch

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij beoefent een ongereflecteerd mimetische kunst: het nabootsen van het "gewone", het "normale" geldt als norm, begrippen die tussen aanhalingstekens moeten, daar ze op een conventie berusten, die...Een al even formele en verregaande benadering vond men in het tweede deel van Point Judith door de Wooster Group (de oude medewerkers van Schechner, die de wat te opdringerige leermeester aan de kant...constateert men dat de stripfiguren heel vlakke objecten zijn, die zich paradoxaal genoeg diep in de geest van de lezer griffen, ook al bezitten ze in geen enkel opzicht iets wat als een 'rond karakter' kan

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De Opdracht Het Trojaanse Paard- Mauser en de Hamletmachine Schauspielhaus Düsseldorf - Die Schlacht ' Staatstheater Sofia - Philoktet Volksbühne Berlin - Macbeth

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De Hamletmachine bijvoorbeeld is het onderscheid tussen scenische aanduiding en tekst zeer dun, het aantal en de identiteit van de personages onduidelijk ; het is een opeenvolging van tekstbrokken die...Maar Mauser voert ook een boeiende dialoog met De Opdracht: Mauser: "Denn die Revolution zerreisst seine Masken" De Opdracht: "Die Revolution ist die Maske des Todes" Het resultaat is een...Toch is het precies deze decalage, de ruimte die dat creëert, de vaart die erin wordt gehouden, die De Opdracht voor zichzelf doet spreken : helder en duidelijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De meisjes zijn allemaal trutten, de boze zusters zijn naar een pensionaat geweest en tooien zich met die gekke voelsprieten die thans mode zijn...die lange stasis doen zich dan verrassende toestanden voor, die alleen maar filosofisch belang hebben...De twee schoonzoons van Lear worden door één acteur gespeeld, die een bordje op de borst draagt met zijn naam erop, een techniek die aan het Vlaamsch Volkstoneel doet denken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd...leest, vermoedt al meteen, dat die gelijkenis er wél is, maar dat men die bewust wil vermijden...Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Van januari 1984 af worden de drie groepen die nu de zaal Théâtre Varia bespelen één gezelschap, dat Théâtre Varia zal gaan heten...Zo ontstonden er tal van groepjes, meestal rond één regisseur, die, nadat er een Commission Consultative du Jeune Théâtre was opgericht, met mondjesmaat subsidies kregen...Daarnaast willen we het werk laten zien van andere mensen, die zelden of nooit naar België komen, zoals Lavaudant en Bourdet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Die overtollige lieden, dat overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwanow, I, III). Het ritme van hun ontmoetingen en handelingen is aangenaam traag, vér van de commerciële 'drive', die om de zoveel...Sinds de Ti amo van Umberto Tozzi die zo krachtig het eerste deel van Jan Decortes enscenering van Hamletmachine afsloot, hebben we al ettelijke keren schlagers als emotionele of reële sluitstukken...nieuwe eenvoud die hier in de programmabrochure voorop geschoven wordt - als opvolger van de nieuwe esthetiek ? - dreigt een nieuwe armoede te worden, die haar reële schaarste aan middelen tot principe

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Dit is hier niet ter zake, illustreert enkel dat Muller een geestig man is, ondanks de getormenteerde indruk die teksten als De Hamletmachine op het eerste gezicht kunnen wekken...Muller haalt die machine uit elkaar, zoekt waar de motor zit, en ontdekt dat dat het Niets is, de dood ("Er is geen man, of bij de gedachte aan de vergankelijkheid van zijn eigen dierbare vlees krijgt...weegt de verrassing om de lullige verschijning van Valmont niet op tegen de ingreep die hem uit het speldispositief snijdt

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
dit concrete geval waren er echter een aantal feiten die ons erg intrigeerden: wat er dan met die belangrijke Rijnders-erfenis zou gebeuren...plaats van betekenis af te breken; en anderzijds daar een taal voor gebruiken die wérkt, die de afgesloten, de door film en televisie achtergelaten to-neeltaal op de helling zet...Die schriftuur heeft dus met de werkwijze van die produktie te maken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Als je het noodzakelijk vindt een Schönbergvoorstelling te realiseren die in Nederland maar één iemand wil zien, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die ene er ook zit...Dat is des te opvallender in die passages waar de hoofdfiguren zich uitputten in ellenlange bespiegelingen, die tussen de ruïnes van het oorspronkelijke stuk kant noch wal meer raken...Een sterke voorstelling deze König Lear met een krachtig aanzwellende ontwikkelingslijn die tot een aangrijpend-gevoelig crescendo leidt bij de dood van Lear: slotscène die de kern van deze tragedie

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Er zijn in de voorstellingen wel dingen die terugkomen, maar niet in de teksten als je die er los van bekijkt...Voor sommigen dreigt hij te verzanden in een onvruchtbaar hermetisme (teksten als Die Wunde Woyzeck), terwijl anderen steeds stelliger beweren dat Muller de enige levende auteur is die werkelijk...En dan krijg je wat bij HTP gebeurt, mensen die niet meer uit die kleinschaligheid weggeraken

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
aanvaardbaar maakt; en met heel wat reflecties omtrent "grote middelen" en hoe die dan gebruikt worden...weer geen recensant in eigen land geworden want: onomwonden het hart gelucht over de tonnen onzin en onbenul, wansmaak en dommigheid die op de toneelplaatsen worden gestort...De Oedipus in een regie van Jürgen Gosch, een zeldzaam zuivere en ogenschijnlijk simpele produktie, en de Hamletmachine in regie van Sam Bogaerts, een zeldzaam walgelijke en ogenschijnlijk

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Een "happy end" in die zin zou op zijn minst misplaatst zijn...Er is een lijn te trekken van zijn werk in Kwartet en De Hamletmachine met, enigszins reducerend gezegd, teksten over de onmogelijkheid van "warme" menselijke verhoudingen in een theater en een...Heiner Müller vertelt ook ergens over een ijverig theaterwetenschapper die, aan de hand van hun dramatische teksten, de orgasmecurven van Aischylos tot Brecht had gereconstrueerd

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
de schoolvoorstelling Cymbe-line regisseerde, die uitgenodigd werd op het Holland Festival Onder de studenten die hij opleidde vinden we ñamen als Viviane De Muynek, Dirk Van Dijck, Willy Thomas...teksten gehanteerd kunnen worden, Zijn indringende voorstelling van Müllers Hamletmachine betekende meteen de start van een Vlaamse traditie in Müller-ensceneringen...De rol die Jan Decorte in het Vlaamse theater heeft gespeeld, is tot op het laatste moment gezond subversief gebleven

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Anderzijds heeft het ook een 'tweetalige' aanpassingscultuur doen ontstaan, die slechts moeizaam een keuze wenst te maken voor een standaardcultuur als de Franse of de Nederlandse...Misschien schept de -- in feite ongehoorde, maar gezien haar culturele politiek welkome -- afstand die de Stad Brussel van de KVS zou doen, de kans tot een fundamentele ommezwaai in de artistieke...Het is een noodzakelijke onderbouw, die telkens weer de krachten moet losmaken die het uiterste uit de kunst willen halen en daarvoor een nieuw publiek in de grootstad kunnen vinden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Brussel moet passeren; voor de theatermakers die dicht op mekaars lip zitten; voor de toeschouwers (en zeker de Vlaamse Brusselaars) die slechts moeizaam hun weg vinden in het Brussels labyrint van steeds...Het zijn dus maar kruimels die de overheid over heeft voor de nieuwe impulsen van het theaterleven...Enerzijds door de houding van de stad die haar subsidie aan het theater wil afschaffen en daarin de provincie Brabant bijtreedt die al jaren nauwelijks iets voor theater over heeft

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het is die rebelse geest die, liever dan te prediken in de woestijn, de goegemeente voor haar eigen deur te kakken zet...Alleen de grote gezelschappen en hun regisseurs waren niet erg happig op deze mentaliteit, noch op de geëngageerde speelwijze, die daaruit voortvloeide en die haaks stond op het geijkte patroon...mee in die 'Vlaamse golf, die ook voor hen verder klotst dan de Nederlandse stranden... Zoals Jean-Pierre De Decker (veel gepolijster, veel minder extreem) in het NTG, lonkt Jan Decorte naar het

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
24 Pavlov is het zeer persoonlijke verhaal van twee vrouwen, een actrice, Frieda Pittoors, en een danseres, Pauline Daniels, die vertellen over hun levenskunst...Heiner Müller, Hamletmachine, 1977). Müllers radicale Hamletversie vraagt naar de positie van zijn hoofdpersonage (Hamlet, man, acteur, schrijver, intellectueel,...) in de tijd van de opstand

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Klaas Tindemans interviewde Hilmar Thate, Oostduits acteur die al een tijd in het Westen verblijft en die onlangs te zien was in Karl-Ernst Herrmanris enscenering van Mozarts Die Entführung aus dem...Maar toen was er opeens die lezing van Ulrich Mühe (dezelfde die nu de glansrol van Hamlet speelt) bij de Heiner Müller Werk-schau in Berlijn-W, juli '88 van Die Hamletmaschine...Tegenover Wonder die het stuk zijn plaats geeft in de oneindige tijd is het Muller die het begrip tijd in zijn enscenering verder definieert


Toon volgende resultaten