Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "De islam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De Conferentie van de Vogels van Farid Uddin Attar is een Perzisch gedicht dat de boodschap van het soefisme, een mystieke stroming in de islam, bevat...Blijven dus over: de afstammingsgeschiedenis en de verdeling van de wereld (deel I: la Partie des Dés, de Dobbelpartij), de verbanning van de Pandavas, één van de twee goddelijke geslachten, naar het...Maar de belangrijkste troef die Peter Brook uitspeelt om de nuances van de Mahabharata aan te brengen, en om de evidenties die de schijnbare eenvoud van het epos meebrengt te ontlopen, is toch de

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Daarom bieden zij de samâ aan, want, stellen zij, de doctrine van de Mevlevi is gedurende de hele geschiedenis van de Islam altijd de meest open en tolerante geweest...Het choquante van Carpe, Carpe, Carpe is de deling tussen 'vorm' en 'inhoud', tussen de aanwezigheid en de onschuld van de kinderen en de volwassen tragiek van de teksten

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
zegt dat de lege ruimte op de scène u in staat stelt een lege ruimte te scheppen in de geest van de toeschouwer...Heeft de schrijver Havel in de loop van zijn hele leven nooit nagedacht over politiek ? Het ligt voor de hand dat hij ergens lang niet zo naïef is. Natuurlijk spelen de gebeurtenissen een rol, maar ze...verstaat u onder God ?", "Gelooft u in God ?" De enige diepe wijsheid is die van het Islam-esoterisme dat stelt dat er aan God negennegentig namen kunnen worden gegeven, maar dat niemand zijn ware naam kan

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Van het begin van de 8 ste tot het einde van de 15de eeuw, dus 800 jaar lang, heeft de cultuur van de islam deel uitgemaakt van de dagelijkse Europese realiteit, maar dat hebben wij in ons...Een van de gevolgen daarvan voor vandaag, betoogt Mohammed Arkoun in zijn boek Islam in discussie is dat "in de moslimse samenlevingen de kloof nog dieper is tussen de toename van gewelddadig gedrag...Een twijfel dank zij dewelke wij er misschien in zullen slagen om de wereld en de sterren, de kosmos en de polis, de filosofie en de kunst, de theorie en de praktijk opnieuw samen te brengen

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Die vijand is intussen gevonden: de Islam, in de woorden van de secretaris-generaal van de Navo...De periode die wij in onze Europese geschiedenisboeken meestal omschrijven als de (Donkere) Middeleeuwen, is precies de periode waarin de Islam en de Arabische cultuur zich tot grote hoogte...De geboorte van het theater, uit de Dionysos-cultus in het oude Griekenland en uit de Middeleeuwse Paasviering, herbergt de tijd van het ritueel, van de herhaling, van de herdenking (van een offer

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
vertrouwen in de geëmancipeerde toneelspeler: de keuze, de analyse en de vormgeving van het materiaal komen tot stand als een uiting van zelfbeheer van de groep acteurs die de voorstelling maakt...verband gebracht worden met de hardnekkigheid waarmee het naturalisme (de verduisterde zaal, de eigen huiskamer, het op zich zelf teruggeworpen publiek, de analyse van de zieleroerselen, de inleving...waarover ik het in het begin van mijn artikel had, doet opnieuw het verhaal van de man met de baby; met meer details nu, dat de moeder en de grootmoeder gedood waren en dat de man in de rug geduwd werd door de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Een veel gehoorde verklaring hangt samen met de these dat visuele representaties verboden zijn in de islam...Na zijn visioen verspreidde hij samen met de islam - via de koran - de Arabische taal en het Arabische schrift...Pierre Abi-Saab: In de eerste helft van de twintigste eeuw waren er de kediven, de door de Ottomaanse sultans aangestelde leiders van de 'provincie' Egypte

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het is de opkomst en de uitbreiding van de islam die de brug slaat tussen de val van het Romeinse Rijk (en de daaropvolgende periode die we als de Middeleeuwen omschrijven) en de Renaissance...De graffiti en de kalligrafie, de rap en de luit: telkens gaat het om de expressie van een bepaalde ervaring...een poging om te omschrijven waarin de grote scène fundamenteel verschilt van de kleine scène, komt de kvs-brochure tot de volgende slotsom: 'de grote zaal vraagt een andere manier van denken over

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Carte Blanche koppelt de ziel aan de soul, de bewegingsanalyse van de hedendaagse dans aan de virtuositeit van de breakdance...De voorstelling kreeg in de danskritiek minpunten voor het anekdotische verhaal, de artificiële overdracht van de straatcultuur en de dansbewegingen die weinig meer zouden zijn dan breakdance...Tegelijk achtten fotografen de dagen van de schilderkunst geteld, aangezien met de fotografie een perfecte reproductie van de realiteit binnen handbereik lag

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
De Heilige Drievuldigheid en de menswording van Gods Zoon zijn voor de islam de ergste vorm van ketterij...de Volkskrant, 9/12/2000) Het gaat Timmers om het Marokkaanse publiek, en dan vooral de meerderheid daarvan: 'In de wereld van de islam is een kleine minderheid van...Het maakt in elk geval duidelijk dat een omschrijving als 'de Marokkaanse gemeenschap' een fictie is. Binnen de Marokkaanse gemeenschap bestaan vele meningen over de plaats van de islam en over de

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
maar ook de Afghaanse crisis kunnen in termen van een perverse ideologische re-domesticatie beschreven worden: de vrije wereld, het dar-al-islaam (huis van de islam), het bloedbroederschap...De menselijke wet is de wet van de dag want zij is bekend, publiek, zichtbaar, universeel: zij beregelt niet de familie maar de stad, de regering, de oorlog; en zij is mannenwerk (vir). De menselijke...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
De onmiddellijke realiteit levert meestal geen goede kunst op omdat de inhoud het wint van de vorm, omdat de bedoelingen de complexiteit, de meerlagigheid, de ambiguïteit tenietdoen in een soort van...en oplossingen) maar de 'negativiteit' (de weigering van de realiteit, de sprakeloosheid en afgrondelijkheid) van een kunstwerk die de utopische energie en het kritische potentieel van de kunst gestalte...De stap van de kunst naar het leven (de slogan van de constructivisten die tot in de jaren zestig doorwerkte) is nooit helemaal gelukt en de meeste kunst is teruggekeerd naar de instelling, misschien

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
Mais aujourd'hui encore j'ai peur de parler ma langue, il y a une sorte de paralysie qui me pousse à éviter les gens de ma propre culture, de mon propre pays...Je nie souviens aussi que j'essayais de démontrer à travers les religions et les croyances que c'est le soleil qui les a inspiré et qui est à la source de l'idée de dieu...Je me souviens que la première fois que mon père a vu ma mère, elle était en train de nettoyer devant la maison de ses parents et qu'elle avait de longs cheveux

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De legitimiteit van het figuratieve beeld is van oudsher de inzet geweest in de identiteit van de drie grote monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam...Iconoclasme: islam Er is één monotheïstische wereldgodsdienst die de strijd om de legitimiteit van het figuratieve beeld opnieuw op de voorgrond heeft geplaatst: de islam...De sluier van de islam is vergelijkbaar met de joodse woordsluier die God bedekt, maar de draden van de moslims vormen ook de nerven van de natuur

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Kenmerkend voor deze zienswijze is bijvoorbeeld het feit dat als de koning zich bekeerde tot een nieuw geloof, dat van de rest van de bevolking dan ook verwacht werd dat ze mee de overstap maakten...Zelfs in hun meest stoutmoedige dromen komen racisten tegenwoordig waarschijnlijk niet veel verder dan het intrekken van de juridische erkenning en de subsidiëring van de islam...Ook bij de huidige opstoot van anti-islamitische gevoelens na 11 september is er niemand die kritiek levert op de centrale geloofspunten van de islam, het gaat enkel over bepaalde praktijken en

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Omtrent beeld en monotheïsme Barbara Baert over de functie van het beeld bij de drie grote monotheïstische godsdiensten, jodendom, christendom en islam...Raymond Detrez over het 'milletsysteem'. Theater van de sjtetl tot Antwerpen 'De Vlaming heeft het theater lief en het zal ons niet schaden te tonen dat ook de jood het liefheeft...Aïsja en de vrouwen van Medina (Onafhankelijk Toneel, Rotterdam) moest afgelast worden: Aïsja, de jongste vrouw van de profeet Mohammed, mocht niet op het toneel

Nr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Stadstheaters de bottelarij /KVS: op zoek naar 'het leven van de natie' Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten in gesprek met Jan Goossens, Danny Op de Beeck, Hildegard De Vuyst en Ivo Kuyl...Theater en de islam Clara Van den Broek schrijft een kleine geschiedenis van het Algerijnse theater, 'thuis' en in de diaspora...Campenhout over Dans@Tack, een festival in de marge Het stutje onder de kast Rud Vanden Nest over Kdt'a Kabanovd van Leos Janacek bij de Munt Op de brug Els Van Steenberghe over

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
De loehn -de kleuren, de geuren van de sissirn en de smagh-is mij bijgebleven als de smaak van moedermelk...De loeha - de kleuren, de geuren van de sissan en de smagh - is mij bijgebleven als de smaak van moedermelk...Die rotsen met hun schilderingen zijn de eerste communicatie- wanden uit de geschiedenis, de eerste tentoonstellingen, de eerste installaties

Nr. 81, Februari 2002 • Leïla Houari • Van 'het trancehuis naar het theater
En nadien, heel dikwijls, om een of andere reden: 'Ik schimp op de godsdienst van je moeder...' In de medina's vragen de enen god om vergiffenis terwijl de anderen schimpen op de godsdienst...De kronkelige en smalle straatjes, de talrijke ambachten, de menigte, de kleuren, de geuren, die hele magie bleef mijn zinnen in haar fabelachtige greep houden...Ik had de indruk dat ik de wulpsheid, de zinnelijkheid ervan terugvond wanneer ik de mensen zag leven in hun huizen

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Theater en de islam KLEINE GESCHIEDENIS VAN HET ALGERIJNSE THEATER, 'THUIS' EN IN DE DIASPORA Clara Van den Broek De verschijning van het theatrale genre in de islamitische...De verankering van het scenische gebeuren in de dagelijkse realiteit van de homo politicon die de Algerijn is, blijkt uit de hevigheid van de publieksreacties, vooral in de eerste decennia na de...Hajera bezingt Tammouz, de Tijd, god van de vruchtbaarheid: 'Défaite des violences, de toutes les violences, honte, millénaires de fumée, de livres brûlés, de femmes lapidées


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK