Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "De Legende" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Aids op Broadway
De oprichter Julian Beek is enige tijd geleden gestorven, en de laatste keer dat ik hem zag, kort voor zijn dood, speelde hij een schurk in de televisie-serie Miami Vice...Preek Tijdens de biecht zei één van de acteurs dat hij de vorige avond Angels in America had gezien en dat bij hem de vraag opgekomen was, of daar misschien de nieuwe betekenis van het woordje...De laatste scène spiegelt een algemene verzoening voor, omdat de nieuwe paria's hulp en troost vinden bij de vertegenwoordigers van de meest reactionaire godsdienst van Amerika

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Ron Cornet). De vele nevenpersonages uit het middendeel, gewijd aan de avonturen van Faustus, werden gedubbeld door Mark Tijsmans en Ann Hendriks, die overigens de allegorische figuren van de Goede en de...De toewijzing van de dubbelrollen aan slechts twee spelers onderstreepte de manicheïstische polariteit van de moraliteit en de verborgen ruimte achter de dubbele deur was vergelijkbaar met de centrale...De commedia dell'arte invloed in het gedol met de paus herinnerde aan de grote populariteit die de Faust-legende genoot tijdens de zeventiende eeuw

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
zoals het theater van de armoede van de poolse theatermaker Grotowski, zeker ook niet oppervlakkig, eenduidig en goedkoop realistisch zoals de soapseries op TV, het medium dat de vervlakking en niet de...De geschiedenis van Belgenland bevat met de werken van Charles de Coster (De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders...voor de verdringing van matriarchale en voor-aziatische elementen (zie de figuur van de Magna Mater in Interieur, 1971; Het schommel-paard ,1988). Zodoende kon de begeerte, het vitalisme en de dionysische

Nr. 48, Februari 1995 • Wouter Van Looy, Véronique Rubens • Muziek in het jeugdtheater
Een 'voorstelling' voor kleuters over de Jazz-legende Miles Da-vis, waarover de simultaanvertaler bij aanvang de kleuters komt vertellen dat ze geen theater of poppenkast te zien zullen krijgen...Als je er dan nog in slaagt ook de zangstem van de acteurs, de spreekstem van de instrumentisten, de scenische aanwezigheid van de zangers goed in te schakelen, dan heb je al vele hoekstenen van een...Je krijgt daardoor nergens uitgewerkte aria's waar de snelheid van de tekst en de evolutie van de handeling even plaats moeten ruimen voor de muziek

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Die taken worden beter overgelaten aan de politicoloog, de journalist, de vorser, de demagoog, misschien zelfs aan de politicus...werkplaats een Marieke gijzelen om de onbevlekte ontvangenis te herontdekken... Ik heb verteld over de kleur van de jaarringen en de geur van een vers-geopend boek...Ik krijg nu nog oprispingen als ik denk aan de polyestergeur van de karikaturale maskers waar ik mijn hoofd heb ingestoken, om ze dansend op de scène tot leven te wekken: Reagan, Tindemans

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
ritmische tekst oplevert, een tekst die men met plezier leest, zoals men een spannende avonturenroman leest -en daarna weer Omslag De Legende en de heldhaftige, vrolijke en...Met Het haar van de hond ('82) tracht Claus nog eens aan te knopen bij de glorie van Vrijdag, maar de gas is er af, de rek is uit de broek; de taal chargeert, het stuk ontspoort...Maar dan duikt plots, na vijf jaar stilte, Onder de torens op ('94), dat waarschijnlijk eerder de geschiedenis zal ingaan omwille van de toorn die de voorstelling bij de Meester opwekte, dan omwille

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
De Stichting / Ingrid De Mecheleer laconieke, saxofoon spelende engel, die zo uit de film Himmel über Berlin zou weggevlogen kunnen zijn, leidt het jonge publiek naar de oorlog tussen de...Hij is eigenlijk op zoek naar het wezen der dingen, en wil ook zo de legende rond de heilige maagd van Orléans tot haar juiste proporties terugbrengen...Peter De Graef ging nogal wild om met de sprookjes-stroperige tekst De droge rivier, aanvankelijk tot grote angst van de schrijver, achteraf tot grote voldoening

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
grammaticaal zitten we hier midden op een open plein, een forum, waar de directe ondervraging van de beheersing, de kunde, de creatie, de energie heerst...Homophobia Eén van de redenen waarom de toenadering tussen de hedendaagse danswereld en hiphop moeizaam verloopt, is de binnen de hiphop heersende homofobie...Het interview dat sterft..." van Jan Fabre door BREUK, "Hippolutos" van Euripides door THEATER DE ENGELENBAK, "Apes on Apes" naar Robert Musil door De VICTORS, Elvis Peeters en De Legende, Al

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Zijn werk is plekgebonden in die zin dat de locatie niet de prachtige binnenstad van Gent is maar de rijke multiculturele mengeling van de inwoners...Het leek ons heel vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend dat het ons verbaasde dat de oude legende lokaal nergens ter sprake kwam...Waarom zou je anders kiezen om samen te werken met de artistieke leider van Szene, die worstelt met het uitstippelen van de koers van zijn festival in de schaduw van zijn grote broer, de Festspiele

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
wat volgt wordt gesproken over 'de confrontatie' als we het hebben over de discussies, de bevragingen èn de performance tussen leden van Maatschappij Discordia en de auteur...De gangbare theorie is dat de huidige mens Homo sapiens afstamt van een gemeenschappelijke voorouder, die wij delen met bepaalde primaten zoals de bonobo, de gorilla, de chimpansee en de oerang-oetan...BILLY THE KID If they shoot, kill 'Em Een poëtisch portret, de legende voorbij

Nr. 67, Maart 1999 • Roel Verniers • De stem van de meester in de...
Zo een goede twee jaar geleden beklim ik de Leuvense Keizersberg om er Robbe De Hert te interviewen op de set van Gaston's War...Tussen de soep, Mexican grill en blikjes cola-light spreek ik vervolgens met de blauwe handdoek, de pretoogjes en het accent...Maar ook hier geldt wat op de evolutietheorie van toepassing is. Hoe groter de legende en het palmares achter de stem, hoe sterker ze doorsijpelt

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Omdat - voor zover ik weet - niemand anders ter wereld, niemand sinds Stanislavski, de aard, het fenomeen en de betekenis van het acteren en de aard en wetenschap van de mentale-fysieke-emotionele...Tone Brulin had ons al verwittigd maar de schok bleef enorm toen we in 1966 op het Festival du Jeune Théâtre in Luik De Standvastige Prins van Calderon zagen...Zich tussen de toeschouwers bewegend, vertolkten de acteurs op basis van teksten uit het Nieuwe Testament en de Ilias de vernietiging van onze beschaving

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Een opera legt zowel de regisseur als de zangers-acteurs heel wat beperkingen op: de duur van de handeling ligt volledig vast, de zangtechniek beperkt de bewegingsvrijheid van de zangers...Nu ik tweeënzeventig jaar oud ben is het er nog alsof het gisteren was: de lanen van de standplaats, het uur van de siësta, de wijk van de blanken, de verlaten avenues met aan weerszijden flamboyanten...Het ophalen van de 'legende' van Anne-Marie Stretter brengt hen terug bij hun eigen geschiedenis, zij het met een verschillende intensiteit

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Dat was voor mij een heel belangrijk project omdat ik voor het eerst alles zelf koos: de tekst, de acteurs, de muzikant, de decorontwerper...1985 heb ik Genoveva gemaakt, naar de oude Vlaamse legende Genoveva van Brabant...Ik probeerde de vorm die ik voor ogen had en de manier waarop ik theater wilde maken in te planten in de structuur van dat gezelschap

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
die openknalt / De scheuren in het plafond / Als pijn in de kop / De taal / De taal / De taal valt uit de mond / De spuwtaal / De schiettaal / De turbotaal / Het sprankeitje hoop / Het schone / Het...De ander zoeken / In de reis is de uitweg / In de verplaatsing de energie, de kracht, de nodige afstand / Hoe anders de gewoonte u overmeestert / Menselijke relaties zijn oorlog / Ik heb dingen, ik...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
De 'praktijkmensen' werden zelf toeschouwers wanneer ze de praxis van de theorievorming in de workshops bijwoonden, terwijl de theoretici in diezelfde workshops tot de praktijk overgingen wanneer er...Juist op de momenten waarop de theatrale performance een product moest worden, dat consumeerbaar en dus ook verkoopbaar is, brak de heersende orde weer binnen in de tijd die uit zijn voegen getreden...Niet enkel de materiële dingen, maar ook het immateriële zelf wordt volgens de legende waarneembaar

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Volgens de legende hadden de Corinthiërs hem hiervoor betaald, opdat hij de stad van schuldgevoelens omtrent Medea's verbanning zou bevrijden...Tom Lanoye vertelt in het eerste deel van Mamma Medea de voorgeschiedenis van de tovenares uit Colchis: de komst van de Argo-nauten onder leiding van Jason, de listige roof van het Gulden Vlies, de...Hij wilde de legende ontkrachten dat de 'eigenlijke' Meden (Euripides' plot) vertrekt vanuit een geïdealiseerde passie tussen 12 ® ® ® etcetera 79

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Middels de incarnatie heeft het christendom de metafoor van de versluiering ingrijpend verbonden met de 'belichaming'. Waar de draden van de joden woorden waren, vormen de draden van de christelijke...De situatie van middeleeuws Spanje kan leren over de hunkering van de christen naar Arabisch ivoor, over de schuchterheid van de jood ten aanzien van de figuratie in de christelijke miniatuur, over de...De aanwezigheid van de islamitische invloed wordt onderverdeeld in het Mozarabische tijdperk (vanaf de 7de tot de 12de eeuw) en de periode van de Mudejar (vanaf de 12de eeuw tot het einde van de

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Deze laatsten hadden bitter weinig interesse getoond voor de ontwikkeling van de kunsten en de wetenschap, net als de Turken, die sinds het begin van de 16de eeuw de heerschappij in het Midden-Oosten...De verankering van het scenische gebeuren in de dagelijkse realiteit van de homo politicon die de Algerijn is, blijkt uit de hevigheid van de publieksreacties, vooral in de eerste decennia na de...Hajera bezingt Tammouz, de Tijd, god van de vruchtbaarheid: 'Défaite des violences, de toutes les violences, honte, millénaires de fumée, de livres brûlés, de femmes lapidées

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
De première was toepasselijk in Brugge, de stad die er bij legende toe veroordeeld is om de langhalszwanen op haar reien eeuwigdurend in de watten te leggen...Na de ridders wordt de scène ingepalmd door een lange stoet figuren: de pestdokter, het koninklijke gevolg in lange zwarte pijen met kap, de nar, de dwerg, en ten slotte ook Siegfried en de koningin...De verlengde lijnen moesten contrasteren met de ronde vormen van de choreografie en de lichamen van de danseressen visueel doen aansluiten bij de populaire Russische


Toon volgende resultaten