Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "De Koning Drinkt"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Naar motieven van Labiche'. Eugène Labiche bleef als één van de weinige vertegenwoordigers van de 19de eeuwse Franse komedie (de comédie des moeurs, de comédie à thèse, de comédie burlesque, de...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood...De symboliek van de kleuren (zwart voor het koor, wit voor de Susns, zwart-wit voor de schrijver) vind ik te oppervlakkig, zoals ook de resten van naturalistisch decor (in scènes twee en drie

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waarschijnlijk omdat er, voor de wereld, niets bijzonders was gebeurd, haalde Johan de frontpagina, (leest in de krant) In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het tot een handgemeen tussen de 40...Niet nu er zo een grote som ... Johan Som: Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de vader van de bruidegom een som geld geeft aan de vader...En alles wat je vandaag om je heen ziet, zul je dan ook zien: de groenteboer, die met zijn wagen over de tuinwijk rijdt, de kinderen die naar school gaan, een zweefvliegtuig, hoog in de lucht

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Docerend) in de naam van de Koning in de zaak van Senaatspresident Daniël Paul Schreber tegen de Geheime Gezondheidsraad Professor Doctor...de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Brooks onuitgesproken ambitie is de Mahabha-rata in ons geheugen te prenten, zoals Oedipus, Abraham en haak, Sindbad de Zeeman en koning Lear...Blijven dus over: de afstammingsgeschiedenis en de verdeling van de wereld (deel I: la Partie des Dés, de Dobbelpartij), de verbanning van de Pandavas, één van de twee goddelijke geslachten, naar het...Maar de belangrijkste troef die Peter Brook uitspeelt om de nuances van de Mahabharata aan te brengen, en om de evidenties die de schijnbare eenvoud van het epos meebrengt te ontlopen, is toch de

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ik heb de ellende gezien, de honger, de waanzin, de grootheid, de laagheid, de onwetendheid, de ziekte...Jonathan Het conflict is de 11e losgebarsten, om 15 uur, toen de arbeiders geweigerd hebben te gehoorzamen aan de orders van de ploegbaas, op de afdeling werktuigmachines...Wanneer de leerlingen bij hen toekomen, zijn ze twaalf, vrolijk, en ze lachen; ze komen van de velden, van de terrils, van de parken, van de stukken braakland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Meester Drinkt een beetje (geeft hem een flesje van de bron) Garde Ik kwam maar zeggen dat het voor mij ook onmogelijk is, helemaal alleen, het volk uit de boomgaard te houden...Ik kom ullie het plezier van leven teruggeven, de joligheid, de gezonde en pure liefde, de duisternis wegnemen, ullie redden van de dood en de hel, die zwaar heeft gewogen op ullie...artikel 12: Aan de andere kant zat hij de bevoegdheid hebben, weliswaar onder de surveillantie van de garde, en zonder daarvan misbruik te maken, vrij te gaan om te wandelen op het grondgebied van de

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Ook tot het publiek-jury) In 1673 trok de koning naar het front met Madame de Montespan, die zwanger was, Louise de la Vallière, toen nog maîtresse en titre en niet te vergeten de koningin; zij...Omdat de chirurg de zaak twee dagen later nog niet vertrouwde, herhaalde hij de ingreep en op 10 december ging hij over tot een ernstige operatie, waarbij de koning zes uur zoveel pijn leed, dat het...knijpt L. in de benen) Maar een koning zonder benen... Hertog Een koning die moet wenen... Louis XIV (tranen in de ogen, kijkt naar zijn benen, kijkt voor zichzelf uit, monoloog) Nunc et

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...De confrontatie Bazarow-Anna is de scharnier van de voorstelling, want hier geraakt de materialist voorgoed in de greep van het irrationele...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
En nergens levert het verschil tussen de heilige, heldere taal van de feodale autoriteit (koning Duncan) en de pornografische, dubbelzinnige taal van het gewelddadige verlangen (de heksen) zo...De vereenzaming van Macbeth is in de eerste plaats het resultaat van Shakespeare's herschrijving van de geschiedenis, die alle smetten van de eerste 'unionistische' koning James I Stuart moest...Na de dood van Macbeth en met het aantreden van koning Malcolm ziet het land (Schotland en Engeland, pas herenigd) er helemaal anders uit, de feodale idylle van Duncan is uiteengespat: dat is de

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
geslagen, Petersburg ‘17, het verliefde meisje dat de ogen sluit en de adem inhoudt terwijl de lijst wordt voorgelezen, Artauds rede voor de wereldhandelorganisatie in Seattle ‘99, de Amerikaanse soldaat die...Jawel, je gaat door, tot in de aorta van de bange koning...bent het water en de steen, Je bent de vlek en de lont, Je bent ik – de ontketende naam in de schacht van de geschiedenis – de naaldlach in het slachthuis van morgen

Nr. 83, Januari 2002 • Raven Ruëll • Jan, mijn vriend: Een tekst van Raven...
en er heerste een soort van vrede in de stad en alle mensen waren plots gelijk de advocaat en de bediende de kapper de zwerver de negers de chinezen...de blanken de winnaars en de verliezers de rijken de armen de zwarten de witten de zwartwitten want iedereen maakte hetzelfde mee een rode vlek van de ene naar de andere kant...hem niet ging naar huis lag op mijn bed staarde naar het plafond en luisterde naar de muziek en de rest was leegte de tijd die verstreek de noodzaak de ene voet voor de andere te zetten om

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Dat was overigens niet nieuw: al vóór de Tweede Wereldoorlog had een wanhopig geworden recensent bij een voorstelling van De Koning Drinkt ooit alleen maar een foto van de productie geplaatst met het...onderschrift: 'De koning drinkt...Het grote verschil zit natuurlijk in de wijze waarop je je verdiept in een tekst, de mogelijke analyses die je maakt, de interpretaties van de woorden, de strategieën voor de voorstelling, de

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
WAARIN MIJN MOEDER WOONT ZE MAAKT DE MENSEN ZIEK WIE ZIEK IS KAN GENEZEN DAT WISTEN WIJ MAAR DE BUILEN BLEVEN KOMEN DE ZWIJNWRATTEN DE PINNEPUISTEN DE...DIE EET EN EET EN DRINKT EN DRINKT EN ROEPT BRENG DE ZOON HIER IK WIL HEM MEE AAN TAFEL GE ROEPT NAAR WIE AL BINNEN IS KRAAIT PROCNE TERUG GE HEBT BIJNA NIKS VAN...VERSLIKT ZICH IN DE KOTS EN BRAAKT LANGS ZIJNE NEUS DE ZUSKES LACHEN DE EEN AL HARDER DAN DE ANDER EN TERWIJL ZE WEGLOPEN WORDEN HET KRAAIEN NOG ALTIJD VLIEGEN

Nr. 90, Februari 2004 • Geert Six • Zèn in't volk geschôtn: Geert Six i.s.m....
De voorstelling Zèn in 't volk geschötn, waarmee de Unie der Zorgelozen op de voorbije editie van het festival Theater aan Zee in Oostende de KBC-Jongtheaterwerkprijs won, is er een voorbeeld van hoe...alleen, zonder vent, de helft van de familie weg gevlucht, opgepakt, ondergedoken En al da werk overal melk Een dorp da moet blijven leven Ze liggen allemaal aan mijn borst de goeie en de...Ze gaan mee De mensen komen buiten de gordijnen bewegen Voor 't liitis van de koolinarchaiis stopt Arthur Hij spuugt op de grond Als we op de markt arriveren

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Zo spreekt la Mamma, na de initiatierite van een nieuw maffialid voor een Mariabeeld, de klassieke vredeswens uit: ‘geeft elkaar de vrede’. Achter haar gaan de mannen prompt op de vuist, waarna ze op...Zo kleedt zijn ‘zwarte’ de hogere hofhouding in dit stuk volledig uit, nadat hij bij een magische bron verwisseld is geraakt met de koning zelf...maatschappelijke wanverhoudingen: de prestatiedwang in het onderwijs, de burgerlijke levensprogrammering waar die toe leidt, de kapitalisering van de winners op de kap van de losers


Development and design by LETTERWERK