Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


275 document(en) met "DAT JIJ" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...Met enige slechte wil zou men kunnen zeggen dat het stuk --dat uiteindelijk de opslorping van het individu in een gelaten en geconditioneerde massa als thema heeft -- mutadis mutandis aan hetzelfde

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Maar dat is ook niet waar jij naar toe wilt ? Mark Vankerkhove: 'Dat is alleen interessant voor mensen die solotheater spelen, en dan nog...Ik zoek teksten waar dat expliciet maar op een andere manier in aanwezig is. Een probleem is wel dat de zaken die mij interesseren financieel en wat de bezetting betreft, veeleisend zijn...Maar gaat dat ten koste van de voorstelling, dan is dat pijnlijk

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
AI te vaak deed ik bij vergissing wat je moest pijn doen, beledigde de man die jij beschermde, verwarde onverstandig wat jij wilde losmaken en voelde me altijd, op het ogenblik dat ik wilde naderen...Beleert je over veel dat je beter en dieper voelt en hoort geen woord, dat jij hem zegt...Wat moet ik doen, dat je broer me zou kunnen vergeven, dat jij zelf me graag zou willen vergeven

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec Ik weet dat jij de moeilijkste rol hebt, Sasportas, Hij is je op het lijf geschreven...Je leert vlug bij, Sasportas, Debuisson Neem je handen van je gezicht en kijk naar het vlees dat in deze kooi aan het sterven is. Jij ook, Galloudec...Maar de dood is zonder betekenis, en aan de galg zal ik weten dat mijn handlangers de zwarten van alle rassen zijn, wier aantal groeit met elke minuut die jij doorbrengt aan je slavenhouderstrog

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...Al vlug kwam de vraag wie de echte neger was en verwijten als 'jij bent geen neger, jij bent helemaal wit van binnen'. Ik kon die toestand helemaal niet de baas...Het 'mechanisme van het toeval', de werkopvatting van Brulin dat samenwerking gebeurt op basis van toevallige ontmoetingen en de hoop dat 'het' klikken zal, blijkt erg slecht te functioneren

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik zei dat wel, maar dat was een drogreden...De manier waarop jij met acteurs werkt, dat ze zich ondergeschikt... "Dat ze zich vereenzelvigen met dingen...Reïncarnatie Wanneer ik jou met stoffen zie omgaan denk ik dat jij in reïncarnatie gelooft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Om dat zo fijnzinnig en juist op te bouwen heeft een acteur een goed toeschouwer nodig, en ik stel me voor dat dit precies de taak is geweest van de regisseur, Roger Vossenaar...Dat geeft spits spelplezier dat een verademing is voor de anders zo moeë en wegglijdende theateravonden...Als ik daar zit bekruipt mij meestal zo'n gevoel van gêne tegenover die volwassen mensen die doen alsof ze iemand anders zijn en dat niet goed doen/' - Jij schrijft dus voor theater waarvan je weet

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is waarschijnlijk wel de enig mogelijke manier voor u om iets op de scène te zetten, omdat het uw realiteit is. "Het is ook uw realiteit, maar ik kan het niet verhelpen dat jij het niet...Als Ad Reinhardt in 1958 een zwart doek schildert, dan kan jij niet zeggen dat het een mooi schilderij is, want au fond is dat niets...Het mag toch nooit zo zijn dat jouw beeld pas begrijpbaar wordt als men weet waar jij elementen geplukt hebt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
verscheurende twijfels), dat de acteurs met wisselend succes de tekst enig leven inblazen, en dat het geheel niet veel verder komt dan een regie-oefening...Maar zo gauw het laatste woord gevallen is, krabbelt iedereen recht, en begint te groeten, terwijl de enige juiste oplossing was dat de ruimte leeg achter blijft met de verstijfde lichamen, en dat het...Het is op dit vlak dat Sireuil toont dat hij duidelijke muzikale kwaliteiten heeft

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Klopt het dat jij Proloog gepolitiseerd hebt...Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat er een democratisering van het gezelschap plaats zou vinden...Het was een proces dat begon op het moment dat het gezelschap geen antwoord vond op de desintegratie van de sociale beweging

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
ploft de keuken in) Lamme (voor zich): Dat... dat... dat was schoon, waarachtig; 't was precies of 'k zag de poort van 't paradijs daar opengaan... Brabo met 'n braadstuk...La... lune... de... miel... Miel... mi... el... miiii... ellle... Voel jij dat ook zoo, Chou...John Denk je waarachtig dat jij de monopool krijgt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat blijkt al meteen van bij het begin van deze opvoering: Gilis zit in profiel, kijkt wel eens over zijn schouder (maar voor de toeschouwer is dat een richting parellel met hem), en is op een vreemd...tonen dat de machthebber van dit belachelijk klein Duits vorstendommetje incompetent is. Dehert grijpt dat gretig aan...Daarbij stoot men op dat typische kenmerk van het jonge Vlaamse toneel, waarbij getoond wordt dat de mensen het ritueel slecht kennen, en wanhopig trachten flaters tegen de etiquette te vermijden

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Stellen dat het géén voorstelling was, is echter in de knoop geraken met zijn eigen verwachtingen...het theater bestaat geen handelsprincipe dat het toegangskaartje recht geeft op die of die portie toneel...Die avond was het op de kop af immers één jaar geleden dat Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was in Brussel in première gegaan was (zaal Stalker). Om dat te 'vieren' heeft Fabre de

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dat is verschrikkelijk naïef misschien, maar niet misdadig... ja ja ze moesten dat soort mannen opsluiten, dat ken ik, dat heb je al vaak genoeg gezegd, maar daar schieten we nu niets meer mee op...Weet je, Vera, soms denk ik, dat jij haar dochter was, en niet de zijne... Jij hebt nooit echt goed met haar kunnen opscnieten is het niet...Ik vind dat trouwens heel goed dat dat gebeurd is. GIJ hadt dat moeten doen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Die samenleving is niet anders dan die van de intellectueel 300 jaar voor Christus, die dat ook doet, maar nog van oude mythes uitgaat, omdat hij weet dat het publiek een bepaalde mythe kent en dat de...Als in dat stuk wordt gezegd 'Jij was ook overzee', en als Nederlander ben je in Amsterdam geboren, met het water dat langs alle kanten door de dijken kan breken, dan werkt dat niet...JJL: "Het publiek inzicht geven in wat een toneelspeler moet doen en er in ieder geval voor zorgen dat je daar op de planken staat met een statement, dat je weet dat je dat samendoet en dat je weet

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat het misgegaan is, vanaf het ogenblik dat Bert Van Kerkhoven opgestapt is. Het laatste jaar heb ik nog veel moeilijkheden gehad, omdat hij Tand om Tand van...Wanneer je hoort dat directeurs bepaalde stukken niet aandurven, wil dat niet zeggen dat er zich autoriteiten boven hen bevinden, zoals een stadsbestuur...denken ontdekt en dat, op een typisch Amerikaanse manier, met de ijver van een zending gaat uitdragen, dat ik daar als Europeaan een boodschap aan heb

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Wat wilde jij zeggen ? Johan Gewoon dat... Och, 'twas ook onbelangrijk, (stilte) De facturen...Weet je wat ik 's avonds deed in mijn bed ? Dan pakte ik mijn kussen en ik dacht dat jij het was...Ik dacht dat jij... Hilde Mag ik mee.in je autootje

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Ik weet niet of Jane Bowles dat er bewust heeft ingebracht, dat interesseert me ook niet, het zit er gewoon in." NRC-criticus Jac Heijer zegt dat dit stuk de essentie van vrouwelijkheid raakt...dat een persiflage, of is het iets dat je écht gebruikt en verwerkt ? "Nee, ik heb eigenlijk vanuit mezelf weinig aan te dragen, behalve als ik dat stevig inbed tussen modellen die ik pik...Hoe doe jij dat

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
ieder geval wilde ik niet dat jij, mijn hartje, beledigd werd ! O, wat was het die dag triest buiten: het regende, de straten waren modderig en ik voelde een onzegbaar leed in mijn borst... Ik wilde...Jij kunt dat niet begrijpen, in jouw huis kan geen kreet doordringen, binnen is het doodstil...Tweede Bewoner Voor alles heb jij een passend antwoord, maar weet dat ellende onbeschrijflijk is, ondergronds, iedereen schaamt er zich over, maar zij, de ellendigen, komen talrijker dan ooit iemand

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat...Tweede Dat je mee komt vechten Eerste Dat je buigt ! Tweede Dat je meezingt ! Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is tijd ! Ik-figuur Ik heb niets


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK