Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


240 document(en) met "Cultureel Goed" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
een 'goed gemaakt stuk', een toneelgenre dat bij het leven van Labiche erg populair was en steunde op 'de kunst om verwikkelingen en spanningen voort te brengen, de knoop te compliceren en de...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles...Maar je hebt toch wel een gevoel voor wat je pijn doet en wat je goed doet

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zij hebben niets geleerd uit de nefaste gevolgen van het theaterdecreet (goed, goed, het is een sociaal decreet...Ik ga me eerst wassen, en dan.. Dat is een goed idee...hebben ons niet voor niets heel goed laten begeleiden die twaalf jaar lang

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Samen met het cultureel centrum De Warande in Turnhout, het Kunst- en Cultuurverbond en de Beursschouwburg in Brussel, was het jarenlang een zeldzame oase in het muffe theaterbestel...Steeds meer wordt er uitgeweken naar de plaatselijke stadsschouwburg of het cultureel centrum; dit geldt overigens ook voor De Spiegel en Sfinks die schouwburgen in St...Overigens is er voor de minister een goed voorbeeld: geen enkel nieuw centrum kan een vernieuwende programmatie voorleggen die concurrentieel is met De Warande in Turnhout

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
bieden: de vakkennis van het traditionele theater is er al lang goed genoeg voor (Brenton verschijnt dan ook moeiteloos op het programma van het NTG). Het gevolg was dat de Grotowski-rage zichzelf uitraasde...Maar alle karakteristieken vullen elkaar aan en leveren een artistiek bezig-zijn op dat in zijn eigen produkten toont dat het met een zekere wanhoop een cultureel systeem failliet ziet gaan...De uitspraak "er zijn altijd armen en rijken" is daar een goed voorbeeld van

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een verhaal vol kommer en kwel maar 'voor de theaterliefhebber is het voorlopig goed wonen in Gent'. Als het theaterdecreet op 1 januari 1976 in werking treedt, worden voor Gent de volgende...Op een bepaald ogenblik was het zo goed als aan Julien Schoenaerts om de cijfers van het decreet in te vullen...hadden weinig middelen maar het was goed geacteerd

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Voor de theaterliefhebber is het voorlopig goed wonen in Gent...Meer dan alle politieke getouwtrek om de budgetten, is essentieel dat de Flanders'Technology-idee nu eindelijk eens geënt wordt op het cultureel-artistieke bedrijf

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wanneer televisie goed gemaakt wordt, en daar twijfelt Faivre d'Arcier niet aan, dan wordt theater marginaal, elitair of verrassend goed...Als ik een tekst niet goed vindt, dan laat ik hem links liggen...Warande Turnhout van 4 tot 31 januari 1984: Ter Dilft Bornem van 2 tot 29 februari 1984: Cultureel Centrum Strombeek-Bever van 2 tot 31 maart 1984: Cultureel Centrum

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De tekstbehandeling, die nu zo langzamerhand een cliché van de Decorte-stijl aan het worden is, laat zich op Goethe goed toepassen, omdat hijzelf zich bedient van erg...Ik heb het dus half goed en half slecht gevonden...Zo is het Trojaanse Paard pas goed een trendsettende theatergroep geworden nadat ze zich in Brussel hadden gevestigd, is AKT pas echt bekend geworden in Vlaanderen via Brussel en het Vlaamse

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Universiteitsplein l 2610 Wilrijk, 03/828.25.28 (223)) Cultureel Centrum Berchem In 1981 geopend, met veel (maar niet al te bruikbare) infrastructuur en bijna geen werkingsgeld (momenteel...verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele wereld als cultureel ambassadeur van Vlaanderen fungeerde; programmatie: choreografen van eigen bodem en grote namen uit de voorbije en actuele...De overstap sinds 1980 naar een neo-realistisch toneel voor volwassenen wil niet zo goed lukken

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De vanzelfsprekendheid waarmee een totaal ander cultureel patroon zich aanwezig toont doet nadenken over de eigen levenspremissen, -doelen en -stijl...Hoewel vol leven en beweging en drukte !) Een stad Waarom het niet goed gaat met het theater in Antwerpen ? Misschien is de zee toch te ver weg...En misschien heb je voor goed theater geen 'extroverte, chauvinistische' maar zichzelfopvretende types nodig

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Andere Duitse steden als Breslau, Dresden, Leipzig, Hamburg, Keulen, Frankfort of München zijn, zeker op cultureel vlak, even belangrijk...De stad telt een bijzonder groot aantal theaters (min of meer 40), concertzalen, variétés, cabarets, musea, galerijen en salons, 's Lands cultuur is in de hoofdstad goed vertegenwoordigd, ook al

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Beide actrices plooien bijna even soepel als hun ingedragen herenkostuums die genoeg hadden aan enkele goed gekozen accessoires om de bonte personages te typeren...Poma probeert de kulturele sektor die hij aantrof zo goed en zo kwaad mogelijk door de ekono-mische krisis te loodsen, en lijkt drastische ingrepen liefst te vermijden...Blakes totaal onkris-telijke visie op de eenheid van het zijnde, op dit zijnde als immanentie, en op goed en kwaad als slechts vluchtige, onderling zelfs verwisselbare afsplitsingen, celdelingen

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Theatertrust Het hoofdaandeel daarvan gaat naar de Deutsche Oper, goed voor zowat 55 miljoen DM...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...De 'Freien' Michael Heardter is leider van het Künstlerhaus Bethanien: een cultureel centrum, gelegen midden in Kreuzberg, in de Turkenbuurt, direct tegen de Muur aan

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
onderwijs in Frankrijk (hij stierf in 1962). Béjart heeft zijn jeugd doorgebracht in een uitgesproken cultureel klimaat...De dans voelt zich dan ook goed in de mythen, want ze is er op eigen terrein

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Dat is natuurlijk niets meer of minder dan een zedenles, een meditatie over de mogelijkheden van een 'goed' leven...punkscènes goed tot zijn recht komt), maar worden artistiek produk-tief in de figuur van Cypriaan, de kunstenaar...Het Park wordt nog gespeeld op 25 april in Turnhout, Kokatoe; op 27 april in Dilbeek, Westrand; op 2 mei in Hasselt, Cultureel Centrum

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Bij Vertikaal weet men niet goed wat deze waarschuwing betekent...Commercieel zeker niet, en als het er in artistiek-cultureel opzicht een is, dan is ze gezond en zelfs boeiend

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als men bedenkt dat Gwyneth Jones geldt als één van de voornaamste hedendaagse specialisten van het genre, begrijpt men de klacht bij Wagner-adepten maar al te goed...Het theater van Botho Strauss dat zijn kracht voor een goed deel haalt uit het meerduidig-chaotisch wereldbeeld dat erin opgebouwd wordt, volwaardig pendant voor onze complexe samenleving, is tot een...Faus-tus' in deze regio, in Magazijn, Cultureel maandblad voor Rotterdam, april 1985, p. 6-7. "Dat vind ik zo loos aan moderne teatermakers, dat ze geen teksten meer kennen, geen benul hebben

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een publiek dat al langer theater ziet, kan uiteraard een veel duidelijker onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Pas op, ik zit hier geen pleidooi te houden om toegevingen te doen...Het was nochtans een theatertje dat alle mogelijkheden had om een goed eigen gelaat te verwerven...Hij heeft nog honderd verhalen te vertellen: over de weerstand die er tussen acteur en regisseur moet zijn en over hoe een acteur toch zeer goed moet kunnen luisteren; over zijn bewondering voor

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De strijd gaat dus niet tussen moreel 'goed' en 'kwaad', maar tussen gods-vrezend, godsverbonden enerzijds, en onverschillig, goddeloos anderzijds...De voorstelling heeft nooit een bijsmaak van cultureel toerisme of exotiek...Om deze tijdsafstand te overbruggen moeten spektakel en betekenis perfect in elkaar grijpen: de verborgen betekenissen - met als meest evident aspect de ambiguïteit van de noties 'goed' en 'slecht

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Telkens toonde hij zich ontevreden met wat deze goed getrainde, talentvolle mensen te bieden hadden...Een derde belangrijke idee is dat het theater de hele infrastructuur van ons toneel als cultureel instituut niet nodig heeft...Niets duidt sterker aan hoe zeer de edele gevoelens van de humanistische Brook getekend zijn door een vorm van cultureel imperialisme


Toon volgende resultaten