Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Congo van De Tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
spelleiding en regie: Eric De Volder Muziek: Hans Muller Kostuums: Claudine Grinwis Een voorstelling van "Het Theater van de Niets", in een coproduktie van de Vereniging Kunst is Modder en het...Op deze namiddag om 4.30 u. de kleine Nancy Van de Casteele gezien aan de bakkerij van Bombeke...Op deze morgent zeer ziek ten gevolge van de hevige crisis welke ik van de nacht heb doorgemaakt 's Voormiddags zo een hevige pijn op de borst is bijna niet uitstaanbaar nu te zien hoelang het

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
Dit seizoen werd mogelijk gemaakt dank zij de steun van Agfa-Gevaert, Gemeentekrediet van België, Knack, de Nationale Loterij, Opel - General Motors, De Standaard en S.W.I.F.T...Congo in deSingel Een nieuwe toneelproduktie van De Tijd, naar een verse tekst van Paul Pourveur, in een regie van Lucas Vandervost...Tien mannen, midden in het oerwoud, op zoek naar de verloren vrouw

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
Plots/z» van en met Willy Thomas, Mieke Verdin, Guy Dermui en Els Olaerts wo 11 en do 12 jan, 20u30 première DOE DE 25 SEIZOENEN SWING In zijn 25ste seizoen swingt de...19 jan, 20u30 DE TIJD «Congo» van Pourveur & Vandervost vr 20, za 21 jan, 20u30 ORKATER «De eeuwige fietser» naar Flann O'Brien wo 25 tot vr 27 jan, 20u30...TONEELGROEP AMSTERDAM «Mein Kampf» van Georg Tabori za 4 feb, 20u30 KINDERTHEATER elke zondag, om 15 uur, van 15 januari af, de beste voorstellingen uit Vlaanderen en Nederland

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
gekoesterde zwartheid van de blanken, voor de onmetelijkheid van ons kleine hoofdje, voor de stof die vóór de chromosome ligt, voor de letters vóór de A. Congo als metafoor voor alle projecties en verlangens én...Volgt men de route van de regisseur dan schrijft Congo eigenlijk verder aan het verhaal van de liefde dat Vandervost ook al in Le diable au corps en Pan vertelde...Luk Van den Dries CONGO Auteur: Paul Pourveur; gezelschap: De Tijd; regie: Lucas Vandervost; vormgeving: Jan Verswey-veld; spelers: Mirei Bonte en Bob De Moor

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
de De Montprijs van Oost-Vlaanderen) en de vele privé-initiatie-ven zijn ook niet in staat gebleken om de kwaliteit van de toneelschrijverij te stimuleren...Het is trouwens niet de taak van de privé-sector maar van de overheid, om een actief auteursbeleid te voeren dat er op gericht is de kwaliteit van de teksten te verbeteren...Deze historische evolutie van de toneeltekst en van de rol van de auteur had weerspiegeld moeten worden door de veranderende criteria van het auteursbeleid

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
55 In de Kroniek recensies van Congo van De Tijd, Madame De Sade in BKT, de KVS-en KNS-versies van Het huis van Bernarda Alba, Triptiek van het weerzien van NTG, de choreograaf Alwin Nikolais...de musical Zeldzaam, Wittgenstein, Incorporated van het Kaaiteater, De mompelaar en de liefde van het Speelteater, Parade van Stekelbees, en de rubrieken Gelezen, Repliek en gedachten Terzijde, pag...Belangrijk is ook de veranderde verhouding tussen het centrum en de marge van het theaterleven

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Ziet u de kameropera ook als een mogelijkheid om te breken met het monumentale van de opera ? Als een afstand nemen van de grote machinerie ? JA : "Uiteindelijk schrik je...Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...De produktiekern is zeer interessant, met dirigent Bernard De-kaise, directeur van het Muziekconser-vatorium van Luik, zangers die gecoachd worden door José Van Dam, musici van o.a

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
1980 met de De Gruyterprijs voor de vertolking van de ploegbaas in Audiëntie van Vaclav Havel, een co-produktie van BKT en Vertikaal...Hij had immers zijn voorzorgen genomen door de tickets van de trein te bewaren om zo te kunnen bewijzen dat hij telkens op tijd was op school en dat de repetities in Parijs geen invloed hadden op zijn...Eén van z'n mooiste rollen uit die tijd was de historicus in Op de puinen van Carthago van René Kalisky

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Zo een werk vraagt niet om een louter informerende schriftuur, maar eist van de beschouwer integendeel een serie weerwoorden, een reeks van woorden die de kijker tegenover de kracht van de ondergane...le voyeur — In de teksten van Moravia die mede aan de basis van deze voorstelling liggen, wordt keer op keer de onverschilligheid van een specifiek soort van kijken tegen het engagement van de taal...Informatie is in de tijd van de veralgemeende digitale reproductie van 'het actuele' inderdaad slechts een ander woord voor ideologie (en de informatie is des te ideologischer naarmate ze zoiets als

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
bonobogemeenschappen in het tropische regenwoud van de République Démocratique du Congo (voorheen Zaïre). Mantelbavianen staan wat verder van de mens, maar leven dan weer in de savanne...Het opzetten van de nekharen van de bonobo, van de manenkraag van de mantelbaviaan, het zijn allemaal voorbeelden van sociaal gedrag met een signaalfunctie...De bonobo, de mantelbaviaan en de kunstenaar We herhalen: zonder het stabiele milieu van het tropische regenwoud, dus zonder vrije tijd, had cultureel gedrag zich waarschijnlijk nooit kunnen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Dit is de mythische vertaling van een reëel feit, daar de rijkdom van de een op de armoede van de ander berust...De alweer morele retoriek die spreekt over de westerse plicht om beschaving, cultuur en ontwikkeling uit te dragen, is sinds de koloniale tijd niets anders geweest dan de maskerade van de meest...Nu duidelijk is welke toekomst de VS en België voor Congo in petto hebben, keren we nog even terug naar Sartre: 'Het kolonialisme ontzegt de Rechten van de Mens aan de mensen die het onderdrukt en die

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
De onafhankelijkheid van Congo is de bekroning van het werk, dat door het geniale brein van Leopold II werd ontworpen...Dan, in eerste instantie weer uit de mond van Bogaerts, de scandaleuze teksten waarmee Patrice Lumumba in juni 1960 de royale feestvreugde kwam bederven, wat heet, waarmee de eerste zwarte premier van...De wereldvreemde snotneus die Boudewijn toen al was -hij stond op punt van huwen met de personificatie van de wereldvreemdheid zelve, de Spaanse etcetera 8o ®§§ 29

Nr. 85, Februari 2003 • Rud Vanden Nest • Wat is er eigenlijk met ons zilverpapier...
DE DUBBELE VERRIJZENIS VAN LEOPOLD II Het Leven en de Werken van Leopold II (1969) begint niet de verrijzenis van de opgebaarde vorst die zijn verhaal ten behoeve van het publiek nog eens...tegenwoordig landen als Congo zonder meer als hun gelijken beschouwen). Voor de rest moet de knappe kleurling van dienst het stuk voorzien van enige kolder (betreffende de lengte van zijn lid, bijvoorbeeld) en...Zuiver theatraal mist Hel Leven en de Werken van Leopold II zowel de draagwijdte van Genets Les Nègres als de virulentie die Aimé Césaires Une Saison mi Congo (speciaal voor Vlamingen) even

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
omdat het moet, niet de drank tot de hitte van overdag geweken is voor de koelte van de nacht, niet de muziek-flarden van de cité en de stilte van de brousse...Neem nu de 'historische waarheid' over Leopold II en 'zijn Congo'. De geest van Koning Leopold II en de plundering van Congo (King Leopold 's Glwst...De afbraak van Congo begon op 1 juli 1960, de dag na de onafhankelijkheidsviering, al leek de neerwaartse spiraal in de jaren zestig even te vertragen, dankzij de massale internationale steun en een

Nr. 88, September 2003 • Clara Van den Broek • In de tekst zit een theater
En de tekst wordt aangevuld met de verbeelding of fantasmen van de lezer...En opnieuw: vertrekken we dan niet van een bepaald idee van wat speelbaar is? Alleen de vraag of de tekst een relatie heeft met de hedendaagse wereld waarin we leven, vind ik belangrijk...Meestal schrijf ik over mensen die vastzitten tussen wetenschap en drang naar mythe: de liefde versus chemie, de chemie van de liefde

Nr. 88, September 2003 • Ivan Vrambout • De banaan die zegt dat ze een...
Al die opvattingen impliceren dat het bij mij ook heel lang duurt voordat een tekst af is. Ik schrijf eerst zeventig procent van de tekst en dan zit ik samen met de acteurs nog een maand rond de tafel...Bij de voorbereidingen van Vive l'Afrique heb ik informatie gezocht over Congo, Leopold II, Rwanda...Het herhalen, gebruiken, misbruiken van wat direct herkenbaar is. Een banaan komt op scène, en iedereen weet dat het een banaan is. Na een tijd zegt de banaan echter dat ze een appel is en van peren

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Een van de belangrijke implicaties is het inzicht dat de ruimte van het kunstencircuit niet vrij is van machts- en uitsluitingsmechanismen ten nadele van de aanwezigheid van niet-westerse en...opgelegde sociale en etnische kaders: 'Het (is) alsof de aanwezigheid van de subalternen de terugtrekking van de artistieke criteria enerzijds en de agressieve intrede van de socio-culturele beschouwingen...Veel, zoniet alles, hangt af van de intelligentie en artistieke gevoeligheid van de leden van de organisatie of de commissie

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • 'Being in love is like being in...
Kanes eerste stuk Blasted, dat ze schreef naar aanleiding van de oorlog in Bosnië, duikt het geweld van de televisiebeelden ongevraagd de hotelkamer binnen van een ruziënd koppel...Waar de onderhuidse gewelddadigheid van de relatie in eerste instantie een logisch narratieve opbouw kent, barst de fundamentele terreur van de samenleving na korte tijd de intieme schuilkelder van de...de wereld van Kane komt het geweld opnieuw tot zijn kern: tot de afgehakte ledematen, de anonieme verkrachtingen, het perverse machtsspel in de oorlogszones van Rwanda, tot in de Amerikaanse

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Hoewel verscheidene rapporten van Uno-experts in kaart brengen hoe het leger systematisch de economische plundering van Oost-Congo organiseert en de opbrengsten van Congolese diamanten, goud en coltan...Als de Canadese generaal Dallaire -in 1994 hoofd van de blauwhelmen- bij de voorstelling van zijn boek, J'ai serré la main du diable, het proces maakt van de Belgische beslissing om in april 1994 zijn...Rwanda wil geen nieuw Burundi zijn In Burundi, een buurland van Rwanda, flakkeren sinds de koloniale tijd de spanningen tussen de gemeenschappen ook op

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
wilden onder meer de receptie van de voorstelling registreren, de impact tonen van het project op de overlevenden van de genocide, een beeld geven van hoe zij die voorstelling zien en ervaren, hoe hun...De vertaling -niet alleen van de getuigenis, maar van de hele voorstelling- werd simultaan gelezen door acteurs van een Rwandese theatergroep die gesticht is door een van de Rwandese leden van ons...De door de betogers gescandeerde slogan 'Nous voulons la paix au Congo' doorsneed op het bandje van de opname van het gesprek de stemmen van Jacques en Marie-France


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK