Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Bal Moderne" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De acteurs stonden te zuchten en te kreunen, maar omdat dat in het Pools gebeurde, verstond je er toch geen bal van...Ik had altijd gedacht dat als je met het lichaam bezig was, men een taal zou kunnen vinden die het zonder woorden stelde, maar ik verstond er geen bal van...Er zijn zovele knappe ontwerpen in de moderne literatuur, om van de wereldliteratuur niet eens te praten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een bal valt in een lege gang ; iemand zingt, iemand zegt op, iemand rent snel, iemand rent slow motion...anachronisme van enkele moderne gebruiksvoorwerpen en de redundante diaprojectie van de twee oorspronkelijke regieaanwijzingen in het handschrift moeten het zowat doen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik herinner me nog toen ik klein was,.. Ik had een gele bal, een prachtbal, die je kon oppompen...Ik -verstond er geen bal van...Geen bal

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Men moet dus een moderne invalshoek vinden om deze stof een gewicht te geven, dat overeenkomt met de melancholie en de omfloerste pijn die achter de actie schuilgaan...Met de beloofde enscenering van Het Gemaskerde Bal door Hermann, zou de Munt ons op die manier eindelijk een moderne Verdi laten ontdekken...Etcetera ontving Museumjournaal Is een tweemaandelijkse publi-katie voor moderne kunst

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
meer dan 100 choreografieën; is sinds 1930 een van de invloedrijkste leiders van de moderne dansbeweging, ook op pedagogisch gebied...Serge Diaghilev (1872-1929) de onovertroffen organisator van 'Les Bal-Iets Russes'; hij bracht deze Peter-burgse groep in 1908 naar de Parijse Opera waar zij een vast bestanddeel van...John Butler (1920) Amerikaans danser en choreograaf met moderne scholing; partner van Martha Gra-ham van 1944 tot 1953; stichtte in 1954 zijn eigen groep, The Dance Theatre Company; nu free

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
En de grote strijd tussen de moderne en de klassieke dansrichting was in de jaren 30-40 aan de gang...Ik ben er altijd voorstander van geweest dat een danser eerst een klassieke basis moet krijgen en dat daar een moderne basis bovenop kan komen...de Stedelijke Balletschool geven wij een klassieke opvoeding, met daarboven een zeer brede moderne Graham-techniek, jazzballet, karakterdans, Spaanse dans...: kortom een waaier van bewegingen om een

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Bij de ingang krijgen ze een maskertje uitgereikt: ze zijn de gasten op het gekostumeerd bal...De gedachte om dit bal uit te stellen is even bij mij opgekomen, maar ik heb het idee onmiddellijk verworpen...Verne komt verstoord dichterbij) Verne Mijnheer, wie bent u? Hebt u een uitnodiging voor dit bal ? Bakoenin De bourgeoisie heeft haar heldentijd overleefd, ze is niet meer als in 1793 in staat tot

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De criticus blaamt de onbenulligheid van de 'moderne' theatermakers...Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Alhoewel hij geen geschriften naliet, zouden zijn ideeën toch voortleven via zijn leerlingen en uiteindelijk een sterke invloed uitoefenen op de pioniers van de moderne dans (in de Centraaleurope-se...Bovendien werden moderne dansers er doorgaans beschouwd als amateurs die niet hetzelfde aantal jaren opleiding hadden doorlopen als de professionele klassieke dansers en de moderne dans kozen als...Het concept is hetzelfde, het gebruik van de scène (een opvallend verschil met de Amerikaanse moderne dans) is hetzelfde, het belang van kostuums en decor is hetzelfde (idem), zelfs de muziekkeuze en

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Gilda De Bal vertoont de streken en de afstandelijkheid van een geschoold fotomodel...Marijke Caris MERKWAARDIGE PAREN groep: Blauwe Maandag; regie: Joosten - Perceval; assistentie: Rudi Bastiaensen; decor en uitvoering : Matsushita Kayoko; spelers: Gilda De Bal, Vic De Wachter...Faus-tus' in deze regio, in Magazijn, Cultureel maandblad voor Rotterdam, april 1985, p. 6-7. "Dat vind ik zo loos aan moderne teatermakers, dat ze geen teksten meer kennen, geen benul hebben

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Weense schalksheid (vrouw bedriegt man die zijn vrouw bedriegt; allen spoeden zich naar het bal, waar man bezwijkt voor de onweerstaanbare charmes van zijn vermomde vrouw; allen komen in de...regisseur"). Door dit zwakke en weinig subtiele spel, en het te pas en te onpas hilariteit uitlokkende gedrentel van een pennelikker uit een heel ander stuk, ontspoorde dat wat aanvankelijk een moderne tragedie

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is de uitdaging voor de moderne theatermaker om in een actuele vormgeving die kloof tussen universeel drama en "postmodern" bewustzijn (althans voor de duur van de voorstelling) te dichten...Shakespeare is een testcase geworden voor de moderne theatermaker, een toetssteen voor zijn theaterpoëtica...De neerslag van dit alles plus die van mijn belangstelling voor een aantal zeer uiteenlopende zaken, zoals moderne Franse literatuur en oude Amerikaanse films, is te vinden, vermoed ik, in de stukken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Gunther Sergooris OVER DE DORPEN Auteur: Peter Handke; vertaling: Maatschappij Discordia; regie: Jos Verbist; decor: Deez Verstraete; met: Peter Rouffaer, Gilda De Bal, Walter...Voor de moderne toeschouwer blijft er uiteindelijk alleen een ongeloofwaardig en daardoor voorspelbaar intrigestuk over...De dans van de reiger is in de kritiek omschreven als een "moderne groteske". Claus zelf noemde zijn stuk een "Nare komedie". Niet onterecht hebben sommige critici (vooral op basis van het tweede deel

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Verbouwingen aan de Veeweydezaal maken er een moderne en goed geoutilleerde schouwburg van...bij Eva Bal te hebben gespeeld, richtte Josse De Pauw, met Jan De Bruyne, Erik De Volder (later vervangen door Dirk Pauwels) en Pat Van Hemelrijck (Sierkus) Radeis op, in 1977

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij regisseerde zowel klassieke als moderne stukken, zowel komedies als kluchten...Waar ook Eva Bal een hele tijd terecht kan met haar improvisatiewerk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Jean-Pierre, in voetbaluitrusting, bal in de hand...Ionesco's poging om met absurdistische anekdotes een moderne tragedie op te voeren staat even ver van de antieke essenties als b.v

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Zijn tijdgenoten beschouwden het stuk vaak als een aanklacht tegen de corrupte hofhoudingen van de vele, kleine Duitse vorstendommen en ook de moderne critici hebben gewezen op het sociaal-kritische...Marinelli en gravin Orsina (Gilda De Bal). Gedurende een groot deel van deze laatste scène vertrekt André geen spier en toch staat op zijn gezicht te lezen hoe beroerd zelfs een schurk als Marinelli zich kan...André en zeker De Bal tonen hoe je een personage kan kleuren zonder in pathetiek te vervallen

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Zo speelt hij ook de bal: over zwart zijn breekt hij zijn hoofd niet, 'ras' is voor hem geen issue...Maar hij vergeet niet om de bal terug te kaatsen: de ander presenteert zich blijvend als de ander...Die moderne icoon van het geweld stelt Abdoh in staat het blikveld te verruimen

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Op het moment dat, internationaal gezien, de moderne dans en het fysieke theater booming jaren tachtig meemaakten, misten juist de Nederlanders de boot...Al in 1986 had de organisatie van het Springdance Festival indringende vragen gesteld over de jongste generatie Nederlandse moderne dansmakers, of liever, over de afwezigheid daarvan...Aangezien van deze sector menselijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij meer dan hoogst incidentele en toevallige belangstelling voor de moderne dans heeft, blijft er maar één mogelijkheid over

Nr. 59, Maart 1997 • (advertentie)
en klarinettist john van laethem/gilda de bal 5 muzikanten spelen muziek van mozart, een actrice leest voor uit de mooiste geschriften uit de tijd van de componist 9, 10 barre weldaad...moderne samenleving liefde te vinden 10 millencolin zweedst hardcore van de puurste soort 11 operabezoek de munt brussel - britten, peter grimes de volksmassa en de ontketende


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK