Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Antonio Zodat"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Portia maakt duidelijk dat voor haar part Antonio nog een rol kan vervullen, maar Antonio weigert radicaal

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Sam Bogaerts gaat het verst in zijn vertaling zodat we misschien van "transformatie" kunnen spreken: bepaalde scènes verdwijnen, andere zijn drastisch ingekort; de personages, de taal, het ritme, de...Marijnen heeft in De Koopman zijn spektakeldrang bedwongen zodat de acteurs en hun woorden meer gestalte krijgen...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Zodat mijn geluk niet volkomen wordt...Antonio volgt de vorst, Tasso de vrouwen...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tasso en hij sluiten een soort verbond, Antonio uit pure berekening, Tasso omwille van zijn artistieke fierheid: Antonio zal Tasso steunen om zijn dichtwerk van de hertog terug te krijgen, zodat hij...Decorte laat zijn personages onveranderd hun rechtlijnigheid behouden, zodat enkel het dom-intelligent-contrast naar voren komt en niet de machtspolitieke intenties van de hertog, die op die manier...De karakterwending voltrekt zich ook bij Antonio, die evenzeer zijn subtiele dominantie over het gebeuren opgeeft en in cynisme wegglijdt

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij schreef zich in aan Mount San Antonio College in het naburige Walnut maar gaf er na drie semesters de brui aan en werd liever lid van de Bishop's Company Reperto-ry Players die op toernee trokken...Wanneer Eddie het kamerlicht uitdoet om voor de gravin geen doelwit te vormen, zou de zaal pikdonker moeten zijn, zodat zijn angst echt overslaat op het publiek

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Eén van de belangrijkste dramaturgen hier is Antonio Buero Valle-jo, die - hoewel hij zich binnen het Spaanse theater in een nogal geïsoleerde positie bevond - invloed zou gaan uitoefenen op een...Zijn politiek standpunt was evenwel duidelijker dan dat van Buero Valle-jo, zodat hij moeilijkheden ondervond, en uiteindelijk één van de vele "underground"-toneelmensen werd die in Spanje werkzaam

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
van de zuster dat is toch duidelijk Giacomo Antonio heb je de hamer gezien Antonio Hier Wees voorzichtig met zo'n hamer kan je iemand de...Nee praktisch kom je naar mijn kamer Antonio nee Fanny Dan nemen wij hier dus afscheid Antonio Dat is niet mijn bedoeling Fanny je vraagt me het...het oneindige wilde bereiken onze moeder heeft toen de vellen weggegooid Giacomo Paolina Antonio was het nu achttienhonderd of zeventienhonderd Antonio Je bent nu

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Maskers camoufleren het gelaat, zodat het spreken onduidelijk wordt en de afstand tussen persoon en personage wordt versterkt...De theaterruimte is niet geluidsdicht, zodat er een ongewild en voor mijn part ongewenst geluidslandschap komt meespelen...een gesprek met die en die acteur'. Ook de lokatie waar gewerkt werd staat bijna steeds vermeld, zodat we ook meegenomen worden langs allerlei obscure en minder obscure repetitieruimtes

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...Welk soort verhouding tussen twee mannen maakt het mogelijk dat één van de twee bereid is om zijn lichaam te offeren zodat de hartewens van de ander in vervulling kan gaan...Hij onderbouwt zijn stelling door vanuit de tekst van Shakespeare een nieuw licht te werpen op Bassanio's motieven om Antonio tijdens zijn proces ter hulp te snellen

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Als publiek sta je op iets onbegrijpelijks te staren en de inspanning van de vertolker, en de zeer dramatische, kleurrijke lezing van dirigent Antonio Pappano...Bovendien was de muzikale vertolking van Oliver Knussen erg teruggetrokken, zodat de luisteraar niet de meeslepende sensuele indruk kreeg die Pappano hem in Brussel bezorgde

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
1988) de problematiek opnieuw onder de aandacht, ditmaal vertrekkende vanuit de theorievorming omtrent de subaltern - een term die, afgeleid uit het werk van de Italiaanse marxist Antonio Gramsci...die de toeschouwer aanmaant om goed te kijken naar wat er met de vluchtelingen gebeurt). Ten slotte draagt ook de tekst van Şaban Ol de verwarring in zich, zodat mede door het poëtisch-politieke...Vaak gaat het om pogingen om de subaltern aan het spreken te krijgen, zodat deze zich doorheen het contaminerende spreken losweekt uit de subaltern-positie - in dit geval door zichzelf te

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Kluchtig, dus luchtig en vluchtig, zodat je a posteriori tot het besluit komt dat de stationsanimatie wellicht staat voor het jachtige maar fantasieloze leven van de doorsnee burgers, en het dolce far...Rud Vanden Nest falstaff Een opera van Giuseppe Verdi muzikale leiding Antonio Pappano regie Willy Decker decor en kostuums John Macfarlane

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ik gebruikte zo-even niet zonder bijgedachten de uitdrukking 'stellingenoorlog'. Van Antonio Gramsci stamt namelijk de stelling dat cultuurpolitiek (in de brede zin van het woord) in wezen een...Alle woorden en gebaren zijn lichtjes aangezet, zodat ze gemaakt en artificieel, niet ook maniëristisch overkomen

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Antonio Negri). Hoe doet televisie dat...Die zijn meerzinnig, zodat de erop gebaseerde interpretaties altijd gaten of lacunes vertonen

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
ca (Portia) en Michael von Au (Bassiano). Vier personages, drie paren: Portia houdt van Bassiano, Shylock en Antonio staan lijnrecht tegenover elkaar, er is een grote zielsverwantschap tussen Antonio en...Antonio is ondertussen in financiële moeilijkheden geraakt, zodat Shylock - woedend ondertussen, omdat zijn dochter Jessica er met een christenjoch vandoor is gegaan - zijn onderpand opeist: een pond...De door Michael von Au prachtig gespeelde Bassiano heeft een teder respect voor Antonio, de energieke Bassiano is ook Antonio's enige redding uit de permanente staat van ernstige depressie waarin de

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
geschiktheid veranderden, zodat naar schatting dertig procent van de begunstigden uit de boot zouden vallen.2 Door de afgelasting van de festivals nam het verzet de dramatische proporties aan van een algemene...Antonio Negri, Marx Beyond Marx, Autonomedia, New York, 1991; 1st ed

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Ik heb geprobeerd mijn actrice zo transparant mogelijk te laten spelen, zodat de tekst zo helder mogelijk voelbaar wordt...Pas na de première heb ik er nóg zo’n ‘persoonlijke touch’ uitgehaald: helemaal op het einde van het stuk weerklonk het Stabat Mater van Antonio Vivaldi, waarna het licht doofde

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
hij speelt de toegeeflijke en verstandige, zodat ze mij maar ziek en klunzig vinden...Waarschijnlijk stond Decorte zelf het dichtst bij de dubbelzinnige figuur van Antonio – diplomaat en scepticus en, in zijn enscenering, een androgyne vrouw – omdat in dat personage, meer dan bij Tasso...Lamers koos voor de strenge historisering: een waanzinnige Tasso, een afwezige Antonio, en Napoleon als toneelmeester


Development and design by LETTERWERK