Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


746 document(en) met "ander" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Wie creatief is, volgt eigen ideeën, terwijl de acteur van een ander aanwijzingen krijgt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Over het waarom van een en ander had Johan Thielemans met hem een gesprek, tijdens de laatste dagen Rotterdam, in een halfleeg bureau...Bij zijn latere evolutie twijfelde ik een beetje aan de integriteit van een en ander

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het foldertje dat me bij de ingang in de handen wordt gestopt maakt me een en ander duidelijk...Dit hangt een ander beeld op van de Amerikaanse jeugd...Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kent: patriottisch braaf, deugdzaam, dom ogend maar slim handelend, hardnekkig principieel, maar ook: gevoelig, Kent komt niet door een of ander procédé tot leven, tenzij dan door de totale

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit hangt een ander beeld op van de Amerikaanse jeugd...Je gaat naar buiten en je denkt er niet meer aan terug... ofschoon : met dia's is er toch wel een en ander te doen...Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Telkens iemand 'toevallig' iets nodig heeft, weet hij dat altijd precies achter het juiste pootje van een of ander verwarmingstoestel te vinden...De tekst blijft doorgaan, en de volgende stap in de dialoog of de monoloog eist weer een ander gevoel...Een aantal van deze jonge acteurs hebben al meegewerkt in andere produkties, en dan valt één en ander nog meer op

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
En hij begint z'n avondbeê: Onze Lieve Vrouwke van Vlaanderen, luister: Dees is een avond veel schooner dan de ander, want ik leef in verwachting van groot geluk...De een zegt potjeslatijn, de ander roept: internationale...Twee partijen liggen in twist: De een vreten de ander netjes op, en dc kalmte drijft weer gelijk fijn olie... Tijl Als ge dat uitgeeft, schrijf ik in voor tien

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Bij ons is er een ander gevoel voor historische samenhangen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat de scène in een ander soort concept thuishoort, valt op de rekening van de regisseurs te schrijven...Het publiek wordt weer naar een ander speelvlak meegenomen...stok wordt een oorlogsbodem in de verte en een handgebaar volstaat om van een ander personage een dolfijn te maken

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Een ander koppel probeert weer de aan- en uit kleedscène na te bootsen, en probeert nogmaals artikels uit de acteurs hun handen te rukken

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Vera had ons wel het een en het ander verteld Juul Dat ge nen raren tiep waart en zo Fie Maar meer ook niet Juul En toen, op die zondag, stondt gij daar zowat te draaien...Vera, als je terug was gekomen, maar dan had ik mijn veel te late eisen gesteld... (Het is nu alsof hij een monoloog speelt uit een ander klassiek stuk) Met jou niet op bevel naar bed...ingewikkelde dingen rond hare kop, goed eten en drinken, een babbeltje links en rechts... Fie Een ander beddeke af en toe... Juul Gij, gij hebt een giftige tong, en daar hebt gij al veel mensen mee doodgestoken

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Je bent als toeschouwer getuige van tegenstrijdigheden, in de tekst en in het spel, van toevalligheden - zoals een acteur die moet lachen omdat de ander, per ongeluk, begint te huilen...Het verschil tussen beide stukken is dat ze in een ander idioom geschreven zijn...Een ander soort regisseur is de man die praat, die probeert via het praten, via het eindeloos vergelijken en het geven van aanwijzingen, te zoeken waar de consensus tussen de toneelspelers ligt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
1967 kon Mulisch terugblikken op het volledige werk van 'de dikke en de dunne'. Anno 1983 heeft Radeis er vijf theaterprodukties en nog zo een en ander op zitten, terwijl de groep een artistieke...Hooguit schikken zij een en ander zo dat de wanorde duidelijker beschrijfbaar zou zijn en dat is wat Radeis op zijn bescheiden niveau tot nu heeft gedaan...Gebelgd schakelt Hardy weer in, rijdt een stukje naar voren en dan flink hard achteruit, zodat de ander een fikse opdoffer krijgt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Wilson organiseert een gebeuren waarbij de verschillende personages volgens een ander tijdschema bewegen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Er was geen echte cohesie, er was geen echt 'gezelschap'. Hoe kan het ook anders: in de jaren vijftig speelde men 36 stukken per jaar: elke week een ander stuk...Van het een komt het ander...En er is ook een ander ritme: de spanning is op dat ogenblik van die aard, dat je je die stilte kunt permitteren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het een en het ander...Bij de ene ligt dat meer klassiek dan bij de ander...over een en ander wat opheldering willen geven

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Als ik rondom mij kijk naar de theatercritici, zie ik nog een ander fenomeen: de jonge gezichten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Recuperatie en consumptie, is dat een pleonasme ?) Een en ander heeft te maken met het standpunt ingenomen tegenover de werkelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Door de ingreep van Delvaux, wordt Mélisande een volledig ander personage...Bij de Munt zit men in een totaal ander perspectief te werken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK