Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Alchemie-ten-toonstelling"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Kan ook 'n hot zijn voor alchemie, want Saturé is Don Quichotte, dank aan de zielsverhuizing

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
alchemie

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Alchemie Van de andere eigen produktie, het Alchemie-project, verwachtte je heel veel...Ik heb iedereen een catalogus van een Alchemie-ten-toonstelling gegeven om de rijkdom van die alchemistische beweging te verduidelijken...De verdienste van Alchemie is wel dat er vier choreografieën gemaakt zijn die veertien keer getoond zijn voor een voltallig publiek

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
Indien ik mijn - uiteraard erg subjectieve - indrukken omtrent Alchemie moet verwoorden, dan lijkt "een onaangenaam gevoel van onvrijheid" mij de meest passende omschrijving...universitaire afdeling scheikunde herbergde, doe iets met het thema "alchemie". De eerste opdracht schrijft zich rechtstreeks in in een politieke operatie: het Stuc probeert al een tijdje de universitaire overheid...Maar, dit schrijvende, besef ik, dat mijn alchemie-malaise in feite het kader van deze voorstelling alléén te buiten gaat

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Hildegard De Vuyst rapporteert over de 1987-selectie, Marianne Van Kerckhoven stelt zich vragen bij het Alchemie-project...Met Rosas, Jan Fabre, Marc Vanrunxt en recent het Alchemie-project heeft men het hinterland nooit uit het oog verloren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Ook niet over fysica, chemie of alchemie

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Met Lijn 9 zette Klapstuk de Alchemie-lijn (Etcetera 20, december '87) verder

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Ze herleidt de (semiotische) alchemie van het theatrale proces tot de chemische platitude van het fotografische

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Het is een hele alchemie die maakt dat men voeling heeft met wat op scène gebeurt

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Projecten als Alchemie en Lijn 9 op vorige festivals handelden expliciet over de interactie tussen choreografie en plek waar gedanst wordt

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Evenmin als het cirkelmotief was het aantal toevallig, gezien het belang van de getallensymboliek in de Bijbel, alchemie en astrologie (de 7 hoofdzonden, de 7 beweegbare sferen, 4 elementen, enz

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Het gaat hier eerder om een alchemie van taalspelen, zo lijkt het

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
louter een zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is. Uit beide richtingen komen dan ook werken voor, die door de volmaakte alchemie van een levenden inhoud en een

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Ik ben begonnen met klassieke dans, ben kleuterleider geworden (choreograferen met kleuters gaat dan ook goed), heb in '87 in Alchemie van Alain Platel gedanst, en ben dan met tekst beginnen werken

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
geuren en geluiden interageren op een sensueel geïntegreerde wijze zodat het moeilijk is om nog opdelingen te maken in de algehele alchemie

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Waar en hoe speelt die alchemie van de vermenging zich af

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
44) De perverse alchemie van de twee rituelen bereikt een hoogtepunt in het verhaal van de bode over de verschrikkelijke dood van Glauke en haar vader Creon

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
galvanische extravaganza van Whale), scheikunde, en zelfs, af te leiden uit de duistere hints naar Paracelsus en Albertus Magnus, de nog maar recent afgezworen vorm van magie bekend als alchemie

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
die optimaal uit de verf komt dankzij de alchemie tussen twee verwante makers


Development and design by LETTERWERK