Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Alchemie voor"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Blijf gij voor ons, als voor aüe zoekers, een koesterende benedictie... Moeder van Vlaanderen, bid voor ons...Kan ook 'n hot zijn voor alchemie, want Saturé is Don Quichotte, dank aan de zielsverhuizing...Die is voor mij, en die voor Brabo, deze voor Lamme... Pas op, nog één: Dit is m'n laatste: Voor de toekomst

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Pierre Mertens, de Frans-Belgische schrijver, die literaire kritieken voor de krant Le Soir schrijft en ook een paar romans op zijn naam heeft staan, vond dat de figuur van Gilles zich uitstekend voor...Het onderwerp werd aangebracht door Mertens, die er Boesmans warm voor maakte...Zo zit de partituur vol van kleine momenten die voor Boesmans een privé-betekenis hebben

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Net zoals ik dat wil voor Vlaamse choreografen, zie Alchemie...De verdienste van Alchemie is wel dat er vier choreografieën gemaakt zijn die veertien keer getoond zijn voor een voltallig publiek...Dat is het produktionele belang van Alchemie voor de jonge danskunst in Vlaanderen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
universitaire afdeling scheikunde herbergde, doe iets met het thema "alchemie". De eerste opdracht schrijft zich rechtstreeks in in een politieke operatie: het Stuc probeert al een tijdje de universitaire overheid...Maar, dit schrijvende, besef ik, dat mijn alchemie-malaise in feite het kader van deze voorstelling alléén te buiten gaat...Stelt zich daarom voor Klapstuk vandaag niet de vraag naar een keuze tussen: een festival dat getekend wordt door het fluctuerende wel en wee van een studentengemeenschap (waar op zich niets tegen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Klapstuk 87 echter moest in de media voor de aandacht vechten tegen vele gelijklopende dansevenementen...De produkties die mij echt konden boeien - en voor zover ik van anderen kon opvangen, sta ik met deze mening niet apart - waren het werk van hier reeds bekende artiesten...Gallotta, Brown, Paxton, Rosas zijn niet onbekend voor Klapstuk, Kaaitheater of deSingel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen voor "het natuurlijk verschijnsel". Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het natuurlijk verschijnsel...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen...Ik stel voor te stemmen voor het geheel der artikelen door rechtstaan of blijven zitten

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Ik ben er van overtuigd dat Bruno Verbergt, de opvolger van Michel Uytterhoeven als programmator, in Klapstuk 89 een aantal voorstellingen samengebracht heeft die, stuk voor stuk, diepe indruk op hem...Klapstuk draagt niet alleen 'internationaal dansfestival' in zijn vaandel, maar sinds kort ook 'studio voor hedendaagse dans'. Studio Blanco moet een broeikas kunnen worden voor jonge choreografen...Klapstuk 89, een festival waarin de dans voor een groot stuk de dans achter zich liet maar daarvoor (nog) niet veel voor in de plaats kon stellen, waarin een kleine produktie als Quarere van Mal Pelo

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Zij hebben geen oog voor de cryptische sporen van een werkelijkheid - het Optisch Unbewußte - die tussen de plooien van elke semiose valt, in die coulissen van de tijd die het teken in zichzelf...Es ist das Mystische" : de gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen : zoals Ritsema in het m.i...De souvereine blik van wie 'het beeld zelf wil instellen' om even te genieten van de schone schijn, wordt 'gecounterd' door een andere blik die voor mij een moeilijk te definiëren ethisch karakter

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Momenteel geniet ze van een "residentie" voor vier jaar in het Brusselse Théâtre Varia en bereidt ze met haar eigen gezelschap een nieuwe choreografie voor - Châteaux en Espagne - die in mei...Iedere danser die voor een choreograaf werkt, bezit op den duur de voorstelling voor een deel en verkrijgt een zeker inzicht in die voorstelling en haar mogelijkheden...Men maakt een voorstelling in de eerste plaats voor zichzelf en voor de dansers, maar ze bestaat slechts wanneer er een publiek is, anders heeft men er zelf ook geen lol aan

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Op een bepaald ogenblik wordt een programmator - het geldt niet alleen voor Bruno Verbergt - voor voldongen feiten gesteld...Hij heeft minder middelen dan verwacht, of hij heeft middelen voor dingen die hij minder interessant vindt, terwijl hij geen middelen heeft voor dingen die hij wel...Als je het laboratoriumargument gebruikt, kan dat je niet onmiddellijk verantwoordelijk gesteld worden voor het resultaat

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Mefistofeles is tenslotte impresario en ceremoniemeester, regisseur van de spektakels waarmee Faustus en de andere toeschouwers-in-het-stuk verstrooid worden, verblind voor de ware toedracht der zaken...Voor Faustus' overmoed gebruikten de Griekse tragedieschrijvers het woord "hubris" en tragisch is wellicht Faustus', althans in Marlowes versie, wanhopige einde...Dezelfde Kott beschouwt de mengeling van klassieke, middeleeuwse en Elizabethaanse vormen als een theatraal voorbeeld van de dialogiciteit of meerstemmigheid die Bakhtin voor de roman reserveert

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Die zoektocht begon voor mij al met Polaroid, een stuk voor jongeren dat ik in 1990 in opdracht van Oud Huis Stekelbees schreef en dat Guy Cassiers in 1992 ensceneerde...Ook Bart Moeyaert, een filmliefhebber, denkt sterk visueel wanneer hij schrijft: 'Voor de beginscène van Blote handen had ik een duidelijk beeld voor ogen: twee jongens op een helling, waarvan de één...Toen ze me een creatieopdracht wilden geven, stelde ik voor om Kus me voor het theater te bewerken

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
Met andere woorden: is voor het welslagen van, of beter voor het bij den lezer weerklank wekken door een kunstwerk van het meeste belang de persoonlijkheid van den kunstenaar of wel dat geheimzinnige...louter een zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is. Uit beide richtingen komen dan ook werken voor, die door de volmaakte alchemie van een levenden inhoud en een...van dien vorm; of anders gezegd: een werkelijkheid, een verbeelding, en een beeld; (...) of, speciaal voor poëzie, menschelijk of natuurlijk gevoel, uitdrukking in het woord, goddelijke aanduiding

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...Dans is een fysieke belevenis voor de uitvoerder en ook voor de toeschouwer...Je maakt dan echt werk voor je publiek, want dat negeert je niet, en niet voor die commissie

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Laten we ons, die dynamische beweging indachtig, voor een ogenblik verwijderen van het Paleis voor Schone Kunsten en ons begeven naar een traditionele context waar tapijten gemaakt worden...Het enige rijk van het vrouwelijke verlangen – dat van de Archaïsche Moeder – is voor altijd voor haar verloren gegaan, lang voor het symbolische en de komst van de taal...Voor de kleine lichaampjes die we waren, was het een moment van opwinding wanneer een tapijt uitgerold werd om een gemeenschappelijk bed voor ons te maken, waarop we naast elkaar konden slapen

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Zijn jongste creaties, La vie rêvée d'Aimé (1999, voor 4 tot 8 dansers) en RemiXamor (2000, voor 9 vertolkers), experimenteren met 'onstabiele' distributies (uitwisseling van rollen, variabele...Wat was het groteske voor Valeska Gert, 'groteske danseres' van het Duitsland van de jaren '20; wat is het groteske voor Tompkins, 'danser-choreograaf' van het Frankrijk van de jaren '80 en volgende...Welke golven van emoties hebben weerklonken met zijn/haar verlangen, gediend tot kanaal voor het geweld dat hij druppel na druppel de vrije loop laat, kanaal voor de scheuren die hij voorzichtig, en

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Maar wat voor Creon een politieke straf is, is voor Antigone een ontologische misdaad: de schuld van Polyneikes tegenover Thebe is van een totaal andere orde dan de verantwoordelijkheid die Antigone...De rituele celebratie duidt het belang aan van deze momenten voor het individu en voor de gemeenschap en voorziet in een conventioneel en symbolisch gedrag...het bruidsbed, waar/ voor alle mensen plaats is.'(p. 53) Antigone zelf is het meest expliciet in haar laatste monoloog: 'Och graf, bruidsvertrek, onderaardse/ behuizing waar een mens voor altijd op

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
Er was geen Duitse filosoof voor nodig - toen niet en later niet- om erop te wijzen wat dit tot gevolg had, al een hele tijd tot gevolg had, voor lonen en banen...Gothic' werd codetaal voor 'middeleeuws' en dat is codetaal gebleven voor 'miraculeus', van de prerafaëlieten, over de tarotkaarten rond de eeuwwisseling, de sciencefiction in pulpliteratuur en strips...Voor mensen die in de jaren 50 sciencefiction schreven, kwam dat allemaal niet echt als een verrassing, al moet de moderne verbeeldingswereld van de Luddieten nog voor de dag komen met een

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
Een altaar voor de offerrituelen van verlangen of een graftombe voor wat vervlogen is. De tijd zal het uitwijzen...Hij zet een wat slungelige stap naar voor en zet zich neer op de vloer, benen voor zich uitgestrekt, armen langs het lichaam...Als hij eerst voor de ene microfoon gaat staan, en daarna voor de tweede, hoor ik iemand in de zaal zijn keel schrapen