Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Alchemie voor"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Blijf gij voor ons, als voor aüe zoekers, een koesterende benedictie... Moeder van Vlaanderen, bid voor ons...Kan ook 'n hot zijn voor alchemie, want Saturé is Don Quichotte, dank aan de zielsverhuizing...Die is voor mij, en die voor Brabo, deze voor Lamme... Pas op, nog één: Dit is m'n laatste: Voor de toekomst

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Maar als het publiek gelooft dat deze figuren voor dood liggen, richten ze zich plots weer op...Pierre Mertens, de Frans-Belgische schrijver, die literaire kritieken voor de krant Le Soir schrijft en ook een paar romans op zijn naam heeft staan, vond dat de figuur van Gilles zich uitstekend voor...Zo zit de partituur vol van kleine momenten die voor Boesmans een privé-betekenis hebben

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Net zoals ik dat wil voor Vlaamse choreografen, zie Alchemie...De verdienste van Alchemie is wel dat er vier choreografieën gemaakt zijn die veertien keer getoond zijn voor een voltallig publiek...Dat is het produktionele belang van Alchemie voor de jonge danskunst in Vlaanderen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
Eten met mensen vraagt - voor mij althans - een zekere intimiteit, die ik door de rondgang in het gebouw noch in de kwaliteit van het getoonde, noch in de wijze van samenzijn met mijn medetoeschouwers...Maar, dit schrijvende, besef ik, dat mijn alchemie-malaise in feite het kader van deze voorstelling alléén te buiten gaat...Stelt zich daarom voor Klapstuk vandaag niet de vraag naar een keuze tussen: een festival dat getekend wordt door het fluctuerende wel en wee van een studentengemeenschap (waar op zich niets tegen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Hildegard De Vuyst rapporteert over de 1987-selectie, Marianne Van Kerckhoven stelt zich vragen bij het Alchemie-project...Fors in aantal gestegen, zijn inmiddels ook de theaters en organisatoren die binnen hun programmabeleid ruimte gecreëerd hebben voor het internationale aanbod...Gallotta, Brown, Paxton, Rosas zijn niet onbekend voor Klapstuk, Kaaitheater of deSingel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen voor "het natuurlijk verschijnsel". Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het natuurlijk verschijnsel...leven in een eeuw van tolerantie voor elk, zelfs voor de goden...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Klapstuk draagt niet alleen 'internationaal dansfestival' in zijn vaandel, maar sinds kort ook 'studio voor hedendaagse dans'. Studio Blanco moet een broeikas kunnen worden voor jonge choreografen...Als dat de schakels zijn tussen het werk over twee seizoenen, mis ik daar in een zekere 'monomanie' en wordt het voor mij minder zinvol om de artiest in kwestie doorheen zijn werk te volgen...Klapstuk 89, een festival waarin de dans voor een groot stuk de dans achter zich liet maar daarvoor (nog) niet veel voor in de plaats kon stellen, waarin een kleine produktie als Quarere van Mal Pelo

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Wie in snel tempo een archief doorploegt, ziet plots fascinerende, zeer algemene lijnen omhoogwellen : deze foto's leggen de idee vast die theatraliteit voor iedere tijd inhield...Voor mij dus een radicaal taboe op standpunten van theaterfotografen die niet tot de voorstelling behoren : geen enkele toeschouwer ziet een voorstelling vanuit een kikvors- of vogelsperspectief...beter gezegd: het klikt, maar die decontractie doodt de levendige interactie tussen scène en publiek,het spel der illusies van de droomfabriek die het theater voor Lauwaert is. De shot van de

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Momenteel geniet ze van een "residentie" voor vier jaar in het Brusselse Théâtre Varia en bereidt ze met haar eigen gezelschap een nieuwe choreografie voor - Châteaux en Espagne - die in mei...Iedere danser die voor een choreograaf werkt, bezit op den duur de voorstelling voor een deel en verkrijgt een zeker inzicht in die voorstelling en haar mogelijkheden...Men maakt een voorstelling in de eerste plaats voor zichzelf en voor de dansers, maar ze bestaat slechts wanneer er een publiek is, anders heeft men er zelf ook geen lol aan

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Op een bepaald ogenblik wordt een programmator - het geldt niet alleen voor Bruno Verbergt - voor voldongen feiten gesteld...Hij heeft minder middelen dan verwacht, of hij heeft middelen voor dingen die hij minder interessant vindt, terwijl hij geen middelen heeft voor dingen die hij wel...Verschaffel: "Het probleem voor het festival is dat zo een standaard wordt gezet waarmee de andere voorstellingen niet meer gemeten kunnen worden

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Magische cirkel Het scènebeeld - dat herinnerde aan Derek Jarmans filmdecor voor Edward II (ca...Voor de niet-Antwerpenaar was het zelfs even onduidelijk of het klokgelui - gezien de nabijheid van de kathedraal - van binnen of buiten kwam...De regie van Robert Sian spiegelde zich aan deze voor- en nageschiedehis

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Die zoektocht begon voor mij al met Polaroid, een stuk voor jongeren dat ik in 1990 in opdracht van Oud Huis Stekelbees schreef en dat Guy Cassiers in 1992 ensceneerde...Ook Bart Moeyaert, een filmliefhebber, denkt sterk visueel wanneer hij schrijft: 'Voor de beginscène van Blote handen had ik een duidelijk beeld voor ogen: twee jongens op een helling, waarvan de één...Toen ze me een creatieopdracht wilden geven, stelde ik voor om Kus me voor het theater te bewerken

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
Met andere woorden: is voor het welslagen van, of beter voor het bij den lezer weerklank wekken door een kunstwerk van het meeste belang de persoonlijkheid van den kunstenaar of wel dat geheimzinnige...louter een zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is. Uit beide richtingen komen dan ook werken voor, die door de volmaakte alchemie van een levenden inhoud en een...meest juiste, die ik weet te bedenken) voor elke richting, al is zij nog nauwelijks ontstaan, met ongekende snelheid inzet en zich voltrekt

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...Het vertrouwen in en de waardering voor de intelligentie van het menselijk lichaam vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor mijn werk...Als een belangrijk deel van het project er voor jou in bestaat dat je het een aantal keren toont, zal je werk produceren voor standaardtheaters, met de dans op de scène en een publiek dat toekijkt

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
object-relaties het moederlijke object privilegieert als centraal voor de wederwaardigheden van het zich ontwikkelende zelf, heeft deze theorie aan de feministen een alternatief paradigma voor het Oedipus...Het enige rijk van het vrouwelijke verlangen – dat van de Archaïsche Moeder – is voor altijd voor haar verloren gegaan, lang voor het symbolische en de komst van de taal...De architecte opteerde niet voor een setting, maar voor een dynamische, dialogische en performatieve ruimte, waarin tapijten zich aan elkaar reveleerden vanuit verschillende perspectieven

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Zijn jongste creaties, La vie rêvée d'Aimé (1999, voor 4 tot 8 dansers) en RemiXamor (2000, voor 9 vertolkers), experimenteren met 'onstabiele' distributies (uitwisseling van rollen, variabele...Wat was het groteske voor Valeska Gert, 'groteske danseres' van het Duitsland van de jaren '20; wat is het groteske voor Tompkins, 'danser-choreograaf' van het Frankrijk van de jaren '80 en volgende...Welke golven van emoties hebben weerklonken met zijn/haar verlangen, gediend tot kanaal voor het geweld dat hij druppel na druppel de vrije loop laat, kanaal voor de scheuren die hij voorzichtig, en

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Door de natuur heeft iedere sekse een wet toegewezen gekregen: de wet van het leven voor de vrouw en de wet van de dood voor de man...Maar wat voor Creon een politieke straf is, is voor Antigone een ontologische misdaad: de schuld van Polyneikes tegenover Thebe is van een totaal andere orde dan de verantwoordelijkheid die Antigone...De rituele celebratie duidt het belang aan van deze momenten voor het individu en voor de gemeenschap en voorziet in een conventioneel en symbolisch gedrag

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
Met uitzondering misschien van Brilsmurf, is het moeilijkje iemand voor te stellen die vandaag de dag nog uitgemaakt wil worden voor 'literair intellectueel', al klinkt het minder erg als je die term...Blijkbaar was Lee verliefd op een jonge vrouw die meer interesse had voor haar breiwerk dan voor hem...Gothic' werd codetaal voor 'middeleeuws' en dat is codetaal gebleven voor 'miraculeus', van de prerafaëlieten, over de tarotkaarten rond de eeuwwisseling, de sciencefiction in pulpliteratuur en strips

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
Een altaar voor de offerrituelen van verlangen of een graftombe voor wat vervlogen is. De tijd zal het uitwijzen...Hij zet een wat slungelige stap naar voor en zet zich neer op de vloer, benen voor zich uitgestrekt, armen langs het lichaam...Als hij eerst voor de ene microfoon gaat staan, en daarna voor de tweede, hoor ik iemand in de zaal zijn keel schrapen


Development and design by LETTERWERK