Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "Actieve Cultuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De laatste twee jaar een erg naar binnen gerichte club die workshops organiseert in de lijn van het PARA-theater van GrotowskL 'Actieve Cultuur' is de huisslogan van het moment (Zie Etcetera

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
De stad telt een bijzonder groot aantal theaters (min of meer 40), concertzalen, variétés, cabarets, musea, galerijen en salons, 's Lands cultuur is in de hoofdstad goed vertegenwoordigd, ook al...Daarom pleiten zij niet alleen voor een esthetiek van het lelijke om al het leed aan te klagen dat de veelvuldig uitgebuite mens aangedaan werd en wordt, maar vooral voor een actieve deelname aan de...Net zoals de hele naoorlogse Duitse cultuur, internationaal bekeken, eerder op het tweede plan geraakt is. Sven-Claude Bettinger

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Een kennismaking met de cultuur van de aparte stad Berlijn, uitstalraam van het Westen en trendsetter op gebied van de kunst...Er zijn geen vastgeroeste structuren, het aantal actieve jongeren is bijzonder groot, er zijn zowat duizend rockgroepjes, er wonen duizend kunstschilders, er is een goede basis, humus...De senator voor cultuur neemt daarbij zelf de beslissingen maar laat zich voorlichten door vakkundige commissies

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Er blijft evenwel een actieve bezigheid...Er werd een coproduktie gevormd door de Beursschouwburg, het Kunst- en Cultuurverbond, de Workshop en de Stichting Theater en Cultuur, met een totaal budget van 1 miljoen frank...hadden echter geen enkele basis gelegd bij de NCC, het ministerie van cultuur of bij de provincie

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Toenmalig minister van Cultuur Renaat Van Els-lande zaaide cultuurspreiding over Vlaanderen en Gent oogstte het NTG...Gedurende vijftien jaar was hij de actieve leider van dit kamergezelschap, waarvan het belang voor Gent als theaterstad tijdens de beroepstheater-loze periode 1945-1965 niet mag worden onderschat

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Niet rijk Aangezien de leden van de RAT hun negatieve opinie baseerden op tweedehandse informatie, stellen de meest actieve medewerkers van het KJT zich een beetje defensief op...Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Terwijl westerlingen eerst zo ver mogelijk zochten, kunnen ze zich nu verrijken met een traditie die veel dichter, letterlijk en figuurlijk, bij hun cultuur ligt...Er moet eigenlijk een wisselwerking zijn tussen cultuur aan de ene kant en economie aan de andere kant...Wij hebben altijd de stelling verdedigd dat cultuur de basisvoorwaarde voor een gezonde economie is. Cultuur genereert creativiteit, als een maatschappij cultuur zou schrappen en verwaarlozen, dan zou

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Jong talent kan nog altijd worden ontdekt, maar het vraagt een investering en een actieve inzet vooraleer het kan worden vertoond, want de achtergrond is niet langer een troosteloos braakland, maar...Epiloog 2 Zopas heeft het Ministerie van Cultuur de subsidies aan de kunstencentra voor 1990 (sic) bekend gemaakt

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Met een kern van een tiental actieve jonge choreografen maakt nu ook Lissabon een aanzienlijke kans om aan het lijstje te worden toegevoegd...Werkzaam voor de immens machtige en rijke Calouste Gulbenkian Foundation (men zegt dat diens cultuurbudget dat van het Portugese ministerie van cultuur ruim overschrijdt), richtte ze in 1984, binnen...Even leek alles opgelost te worden door een vooruitstrevende minister van cultuur (die zich zowat situeerde tussen Dewael en Lang), maar die werd snel aan de dijk gezet en

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
De cultuur van de verdraagzaamheid, onze beschaving die wij fier aanprijzen aan alle volkeren, heeft tien jaar lang haar ogen gesloten, heeft zich, met een gerust (gesust...Herder en vele romantische generaties na hem hebben de cultus van de Duitse taal een 'kosmopolitische' betekenis gegeven: de Duitse cultuur is de meest zuivere uitdrukking, politiek en artistiek, van...De vraag of de kunst nog een actieve politieke betekenis kan hebben, is in zo'n context natuurlijk helemaal op de achtergrond terechtgekomen

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Voor mij is het het punt geweest waarop ik me op actieve manier met toneel bezig ben gaan houden...Deze voorstelbaarheid hangt direct samen met wat de cultuur binnen een samenleving aan beelden weet en vermag aan te bieden

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Bijvoorbeeld: zolang het Westen de westerse cultuur kon gebruiken tegen het socialistische blok dat zijn socialistische cultuur moest tonen, werden de creaties vreemd genoeg aangemoedigd...Wanneer men spreekt over een democratische cultuur, dan gaat het niet om de verarming, de uitwissing of de vernietiging van een cultuur, maar wel om het vergemakkelijken van de toegang tot die cultuur...een teveel dat niet meer te overzien is. Alleen cultuur lijkt fundamenteel een interesse in het 'verschil' te hebben, lij kt fundamenteel verschil te zijn

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Bruno Verbergt: Ik treed minister Martens bij als hij zegt tot één Raad voor Cultuur te willen komen...Dan komt er ook één Raad voor Cultuur, zonder dat de deelraden afgeschaft worden...Als ik zie wat er naar onderwijs en cultuur gaat, dan zouden beter deze tussenschotten eens opgehaald worden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het publiek was een bijzonder actieve participant in het gebeuren, het vierde zichzelf in wat er op de speelvloer gebeurde en kwam er rechtstreeks in tussen...Cultuur Waar moeten we ze dan overigens gaan zoeken, die cultuur...Moeten we het bij de officiële cultuur houden, bij de presentatie van artistiek werk dat zijn wortels (hier gaan we weer

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
voorbeelden tonen aan hoe belangrijk het is voor de regisseur om op een actieve manier een eigen dramaturgische taal te ontwikkelen...Joechanovs werk was vroeger schatplichtig aan het postmodernisme, maar tegenwoordig tracht hij de basis te leggen voor een volslagen nieuwe houding tegenover cultuur

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Hij was een typische Vlaamse intellectueel, met in zijn cultuur twee specialisaties, de Franse en de Duitse literatuur, vreemd genoeg niet de Angelsaksische...Wellicht gaat het om 15 000 actieve participanten...Kunst en cultuur worden luchtig en speels aangekaart door bv's. Heel wat waardevolle gesprekken, reportages enz

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Evenveel cultuur en kunst, maar wel voor een veel ruimer publiek: dat is zowat de magische, in één enkele adem uitgesproken formule die het kunstenbeleid van de brtn zal gaan bepalen...decretaal kader nu voor het eerst cultuur expliciet als één van de pijlers van de Vlaamse publieke omroep...datzelfde document lezen we ook dat cultuur en educatie PALplus-testbeeld / BRTN (traditioneel twee pijlers van de publieke-omroepfilosofie) op het eerste

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Het volgen van deze redeneerwijze is van fundamenteel belang voor het begrip van evolutie en zelfs van wat wij 'cultuur' noemen...De jongen van cultureel actieve primaten, waaronder dus ook de mens, lijken toch niet beter af dan deze van 'onculturele' soortgenoten...De vergelijking tussen menselijk en dierlijk gedrag, of in extremis tussen menselijke en dierlijke cultuur, is van in het begin bezwaard doordat zij geschiedt vanuit menselijke hoek

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Dit begrip werd pas nog gerehabiliteerd door Catherine Trautmann, huidig Frans minister van Cultuur, met de herinvoering van een 'handvest van taken van de openbare dienst'. De kunstenaar ontvangt een...Wat Robert Ahirached, voormalig theaterdirecteur van het ministerie van Cultuur, toelaat simpelweg te stellen: 'De ware subsidiënt van het theater in Frankrijk is niet het ministerie van Cultuur maar...Dit rapport suggereert bijvoorbeeld dat, in de plaats van het 'werkcontract' zoals we het nu kennen, een 'activiteitscontract' zou kunnen komen dat betaalde actieve periodes (eventueel in opdracht van

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
De romantische hang naar alles wat authentiek is houdt een zekere nostalgie in, een afwijzing van grootstedelijke cultuur en alle postmoderniteit die de grootstad met zich meebrengt...willen de jonge helden zich soms afzetten tegen het 'elitaire' theater van de nog steeds actieve regisseurs uit de jaren tachtig, mensen als Jan Fabre, Jan Lauwers en Lucas Vandervost, die bekendheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK