Te Oostende: Creatie van "Dr. Faustus" door het poppentheater "Kallemoeie"

F., 1934-01-03


Source

De Standaard, 1934-01-03


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
 3. ◼◻◻◻◻ A.d.M: Passiespel en speler... 1934-01-24
 4. ◼◻◻◻◻ M.S.: Opvoering van "Jezab... 1934-01-30
 5. ◼◻◻◻◻ D.: Folies-Bergère: "Kw... 1934-01-14

Te Oostende: Creatie van "Dr. Faustus" door het poppentheater "Kallemoeie"

Poesjenellenspel! Vele menschen stellen zich daarbij zooiets voor als een antiquiteit, een museumstuk, waar het eerste en laatste woord gezegd wordt door Folklore. Dat is Kallemoeie niet. Kallemoeie (die den beker won op het landjuweel te Gent) heeft, op eigen hand, de formule gevonden van het echte poppenspel van onzen tijd: niemand die Kallemoeie ziet denkt nog aan Conscience's "Poesjenellenkelder".

Modern en stijlvol in de middelen en in de uitwerking, met daarbij de volksche noot, die een poppenspel niet missen kan heeft dit poppentheater het in vier gebracht tot 115 vertooningen over heel Vlaanderen.

De schermen, modern gestyleerd, nieuw aangepast aan ieder stuk zijn frisch, levend van kleur en brengen ons reeds in het sprookje: de lichtinstallatie bezit een oneindigheid van mogelijkheden: lichtspelingen, kleureffecten enz die vele schouwburgen dit kleine tooneeltje kunnen benijden.

In de sprookjesatmosfeer van kleur en licht, nog verscherpt door aangepaste muziek, acteeren, ik zou haast zeggen leven, poppen, die op zichzelf reeds een rijkdom van kleur zijn. En de kopppen! Echte meesterstukjes van expressie! Daarbij niets houterigs in de bewegingen: alles vol zwier, lenigheid en distinctie.

De première van Dr. Faustus ging door voor een overtalrijk publiek. Het bracht ons weer, op het stuk van nieuwe experimenten, verbluffende verrassingen. het stuk is in zekeren zin een aanpassing van Marlowe's "Faustus" met, naast de hoofdfiguur, de populaire uitwerking van zijn knecht Jantje Klaai, die zorgt voor de geestige toon. Daarnaast een indrukwekkende Mefistofeles, echt een pracht van een pop, met onder hem een bendje duivels, die burleske dansen uitvoeren op het rythme van een jazzkadans.

Onder de verrassende tooneelen mogen we wel noteeren: het opkomen van de vliegende draak, een monster uit de voorhistorie, die met zijn schitterende vleugels sierlijke bochten over het tooneel beschrijft; het défilé van de schimmen, door Faust aan het hof van den hertog van Parma te voorschijn getooverd: geestige karikaturen Salomo, Samson en Dalila een reusachtige Goliath enz. die telkens opkomen, begeleid door een aangepast motief op de piano, of geaccentueerd door tromgeroffel of cimbalenslag. Maar vooral moeten wij vermelden het laatste bedrijf. Het tooneel: een stemmig stadsgezicht 's avonds, huizen gebouwd in een stijl van alle tijden, een hoekje met een O. L. Vr. beeld en een heusch branden lantarentje aan de voeten. Dan de onbetaalbare Jantje Klaai, intusschen nachtwaker geworden, die met een brandende lantaarn in de hand door de straten loopt en z'n liedjes zingt van... "zooveel maal slaat de klok" op bekende typische Oostendsche volksdeuntjes. De dood ook van Faustus was ongemeen indrukwekkend.

"Dr. Faustus" wordt zeker een nieuw succes voor het Vlaamsch poppentheater Kallemoeie uit Oostende: de geestdriftige toegejuichte en druk bijgewoonde première is er een zeker bewijs van.

F.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 3. ◼◻◻◻◻ A.d.M: Passiespel en speler... 1934-01-24
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 4. ◼◻◻◻◻ M.S.: Opvoering van "Jezab... 1934-01-30
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 5. ◼◻◻◻◻ D.: Folies-Bergère: "Kw... 1934-01-14
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 6. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. N... 1934-01-30
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 8. ◼◻◻◻◻ L.O.: Kon. Vlaamsche Opera... 1934-01-31
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 9. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. N... 1934-01-23
  (date-year) 1934 • (date-month) 1934-01
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Katholieke kunst en ... 1934-04
  (date-year) 1934 • Hendrik Conscience