Luigi Pirandello : "Un Imbécile"

Willem Putman, 1925-03-26


Source

Willem Putman, Tooneel-groei (1921-1926): Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land. Brugge: Excelsior, 1927, pp. 158-159.


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: H. R. Lenormand: "A ... 1925-01-24
 2. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Stève Passeur : "Un... 1925-12-05
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Luigi Pirandello : "... 1924-10-15
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Odilon-Jean Périer ... 1925-02-28
 5. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."... 1925-05-12

Luigi Pirandello : "Un Imbécile".

Redactie van "La voix du peuple". Rumoer. Herrie. Bedreigingen, wijl op een sofa Luca Fazio, een familielid van den hoofdredacteur, lijdend aan long-tering, hoest en nagenoeg doodgaat. Leopoldo Paroni is de hoofdredacteur van de betrokken krant, geweldig zelfvoldaan, opgezwollen van ijdelheid, idioot, laf, valsch, gemeen, .. kortom politieke leider.

Dame-reporter verschijnt aan het opgewonden redactie-gezelschap, vertelt kort, gehaast, teneergeslagen, dat een bekende partij-genoot zelfmoord heeft gepleegd. Ontzetting -- waarna dan Leopoldo Paroni, onze hoofd-redacteur, gewichtig-dwaas verklaart dat bedoelde zelf-moordenaar een "imbécile" is, omdat hij niet eerst een glorierijke daad heeft verricht -- met bijv. der leider van hunne politieke vijanden neer te schieten. "Als je nu toch besloten hebt de hand aan je zelf te slaan, dan doe je eerst een anderen doodslag die de maatschappij en je partij nuttig is."

Ziedaar de wijsheid die nu Pirandello in dit stukje omkeert. De stervende Fazio (is die meneer als fascist bedoeld? En ging daarom het stukje te Parijs niet door?) vangt namelijk Paroni's theorie op, en zet ze om in een daad. Natuurlijk is Paroni zelf het slachtoffer. Eens dat iedereen is heengegaan en Fazio alleen blijft met den directeur der revolutionaire krant, worden alle deuren behoedzaam gesloten, het licht gedempt -- en nu begint een luguber gesprek. Wij vernemen dat ook Fazio wil een einde maken aan zijn leven ; maar hij wil na zijn dood niet uitgescholden worden voor een "imbécile" en zal dus Paroni neerschieten. Voilà.

Na een brillanten aanvang, na een habiele expositie waarbij ons de auteur te pakken krijgt, gaat ie ons nu met een akelig gesprek vervelen. Het hindert hem niet dat zijn stuk uit is. Hij lapt ons dat gesprek. Bovendien blijft Fazio voortdurend met een geladen revolver dreigen, wat ons op zijn minst ontzenuwt. Wel weten we dat hij niet schieten zal, want in zulk geval was het stukje denkelijk niet op het répertoire van den "Marais" gekomen. Niettemin is zulk spelletje met 'n revolver ergerlijk. Het geval eindigt met een verklaring die Paroni onder bedreiging neerschrijft en waarin hij bekent een verwaande gek te zijn.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: H. R. Lenormand: "A ... 1925-01-24
  (date-year) 1925 • Luigi Pirandello • (author) Willem Putman
 2. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Stève Passeur : "Un... 1925-12-05
  (date-year) 1925 • Théâtre du Marais, Brussel • (author) Willem Putman
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Luigi Pirandello : "... 1924-10-15
  Un imbécile • Théâtre du Marais, Brussel • Luigi Pirandello • (author) Willem Putman
 4. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Odilon-Jean Périer ... 1925-02-28
  (date-year) 1925 • Théâtre du Marais, Brussel • Luigi Pirandello • (author) Willem Putman
 5. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."... 1925-05-12
  (date-year) 1925 • Théâtre du Marais, Brussel • (author) Willem Putman
 6. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: J. M. Barrie : "La n... 1925-01-17
  (date-year) 1925 • Théâtre du Marais, Brussel • (author) Willem Putman
 7. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: René Benjamin : "Le... 1925
  (date-year) 1925 • (author) Willem Putman
 8. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1925-03-12
  (date-year) 1925 • Luigi Pirandello • (date-month) 1925-03
 9. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Dietzenschmidt : "Co... 1925-03-21
  (author) Willem Putman • (date-year) 1925 • (date-month) 1925-03
 10. ◼◼◻◻◻ Anon.: Een première te Bru... 1925-03-28
  (date-year) 1925 • (date-month) 1925-03