Advanced Search found 12 item(s) featuring "Jozef in Dothan"

1922-04-15 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
   1921-02-01 Jozef in Dothan (Anon.)
    1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
     1937 De Lucifer van Johan De Meester (Willem Putman)
      1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
       1926 Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw) (Lode Monteyne)
        1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
         1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
          1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
           1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
            1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)