Advanced Search found 7 item(s) featuring "Images de la vie de saint François d'Assise"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
  1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
   1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
    1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
     1927-02 Michel de Ghelderode: "Beeldekens uit het leven van Sint-Franciscus van Assisie" (Lode Monteyne)
      1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)
       1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)