Advanced Search found 9 item(s) featuring "Christoffel"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
  1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
   1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
    1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
     1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
      1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
       1928-03 Herman Teirlinck: "Ave" (Lode Monteyne)
        1925-05-25 De stilte op het tooneel: Causerie (Willem Putman)
         1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)