Advanced Search found 5 item(s) featuring "Honoré de Balzac"

1923-10-15 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster" (J.B.)
  • . . . Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "De Gelukzoekster" Emile Fabre heeft dit drama gehaald uit de roman "La Rabouilleuse" van Honoré de Balzac , en het technisch knap uiteengezet. Het is verrassend hoe de figuren daarin, en voornamelijk deze van Jean-Jacques Rouget, stipt, volledig, in de . . .
1923-10-08 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" (J.B.)
  • . . . wordt er zoo'n moord begaan. Er staan dan zooiets als "De Gelukszoekster" op het programma, door Fabre uit een werk van Balzac gehaald. Dit zal dan op vijf stukken, sedert de heropening opgevoerd, de vierde vertaling uit het Fransch wezen. Ons vermoeden als zou de zucht . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais , Balzac , Labiche en Becque . Denk hierbij niet, o Hollanders, die van winter Brussel bezoekt, vermoedelijk in even grooten getale als van . . .
1926 August Strindberg: "Freule Julie" (Lode Monteyne)
  • . . . hij zijn Inferno door. Teruggekeerd in Zweden dicht hij zijn «Legenden» (1897). Het catholicisme brengt kalmte in zijn gemoed. Ook de lectuur van Balzac . In zijn later werken is er sereene schoonheid en verheven wijsheid. Het zijn de bundels: «Sprookjes», «De bewuste Wil in de Wereldgeschiedenis», «Eenzaam», «De . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "Het kindernummer" (Lode Monteyne)
  • . . . Steen, die op zoo leuke wijze een «slecht gezelschap» konterfeiten kon... een schelbelicht schilderij, waarvan de drastische lijn, maar vooral de schrijnende dramatiek, Honoré de Balzac zou hebben geboeid ! Met kleine trekjes bouwt Schmidt zijn tafereel op, met glundere schaduwstreepjes geeft hij reliëf aan zijn . . .