Advanced Search found 7 item(s) featuring "Henri Caspeele"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
 • . . . Van Pelt, Jaak [???] en dat een echt familiespektakel is. De volgende week begint de Scala met een splinternieuwe revue van Caspeele "Wie vliegt er mee", die wel zijn drie weken halen zal. Op 28 Augustus begint voor beide schouwburgen het officieel seizoen. In de "
1936-08-26 De Vogelhandelaar (Estheticus)
 • . . . Held , bovendien nog bewerkt door een anderen tandem ( Quidenfeldt en Brugsman ) en eindelijk met een Vlaamsche bewerking van H. Caspeele vereerd, is echter goed opgemonterd door een, hoewel thans ietwat ouderwetsch aandoende, toch levende, soms geestige en vooral melodieuse muziek van Carl . . .
1937-01-19 Bohême (L.O.)
 • . . . vooral ten goede aan het tweede bedrijf, het tooneel in het Café Momus, dat ditmaal vlot tot zijn recht kwam. De insceneering van Hendrik Caspeele en de africhting van het koor zorgde mede voor den gunstigen indruk van het geheel. . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
 • . . . Schouwburg , door het gezelschap van Luna-Schouwburg Vrijdagavond heeft "Knockelbeen", de nieuwe operette van Emiel Hullebroeck , op libretto van Hendrik Caspeele , hare blijde intrede gevierd bij het Brusselsch tooneelpubliek. Was de opkomst eerder matig dien premièreavond, het sukses was des te overweldigender en de . . .
 • . . . verdwijnt hij zelve terug naar zijn dorp en zijn smids, waarvan de aanbeeldslag hem aantrekt als een sirenenzang... Wij herhalen dat den heer Caspeele het Hof-milieu met meer kranigheid en durf hadden zien aanvatten; er was zooveel leuk karikaturaals uit te halen, waar men zich nu vaak met . . .
 • . . . zooveel leuk karikaturaals uit te halen, waar men zich nu vaak met banale guitenstreken behelpt. Maar we voegen er aanstonds bij dat bij Caspeele de regisseur veel tekortkomingen van den schrijver op gelukkige wijze heeft kunnen goedmaken, zoodat in het geheel, mits zekere hertoetsingen, "Knokkelbeen" een werk vormt . . .
 • . . . gansche zaal meeneurt... en wel spoedig onze straten zal veroveren. De vertolking was in den algemeenen regel voortreffelijk. Knokkelbeen werd door den schrijver Caspeele zelve gespeeld met den noodigen zwier, kracht en talent van spel en zang; Mej. Manon Latour was een expressieve prinses, diepgevoelig in haar zang. . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
 • . . . Te Antwerpen: Luna-Theater : Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck , tekst van Henri Caspeele Een triomf is de eerste opvoering geworden, voor de beide kunstenaars, voor de opvoerders, voor het orkest, voor de Vlaamsche Kunst.
 • . . . Caspeele Een triomf is de eerste opvoering geworden, voor de beide kunstenaars, voor de opvoerders, voor het orkest, voor de Vlaamsche Kunst. Henri Caspeele schreef het libretto. Hij is een Gentenaar. Vroeger was hij de bezieler van vele Vlaamsche tooneelkringen. Hij heeft nooit buiten het tooneel kunnen . . .
 • . . . van, gaf reeds "Vina Tsjekaress" (muziek Oscar Roels ) de bekende eenakter. "Na het Koncert" e.a. "Knokkelbeen" legt weer getuigenis af van Caspeele 's ingebreidelde fantasie, diepmenschelijke humor en plankenkennis. De korte inhoud van "Knokkelbeen" zal u dit spoedig iets maken. Koning Kollobald wil eens erg modern doen. . . .
1929-02-24 Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" (O.S.)
 • . . . we werkelijk verbluft over de pracht en den rijkdom der kostumes en decors en het was oververdiend dat de schrijvers den knappen regisseur Henri Caspeele mede op het tooneel voerden en met hunne bloemen deelden want hij heeft door zijne toewijding en kunde heel wat aan hun succes . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . en een aankleeding, zooals nog zelden aan het lichtere genre verleend waren geworden, van «Het Meisje van Saventhem», tekst van zijn nieuwen regisseur Henri Caspeele , muziek van Emiel Hullebroeck . En dan speelde hij het wel negen keeren. Maar, hoé hard er ook gewerkt werd en hoévéél . . .