Advanced Search found 6 item(s) featuring "Friedrich Schiller"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
  • . . . nieuwste bewerking; een Rossiniaansche karikatuur om van te snoepen, met 'n parodiaal muzieksken van Albert . Daarna "Willem Tell" van Schiller in Grassin 's bewerking. Verder "Wanda" een nieuw, onuitgegeven drama van Frans Delbeke , dat m.i. 't beste is van wat die . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
  • . . . tijden, fonteint op in een reuzenhymne, in een levend godenstandbeeld, wiens breede Goethiaansche voorhoofd de luchten klieft en aan wiens diep-menschelijke, Schilleriaansche hart de dichters der komende tijden zullen komen schuilen. Een mijlpaal zal Oorda blijken geweest te zijn, niet voor den afstand, maar . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
  • . . . met sukses de Vlaamsch-nationale strekking van haar repertoire. Ook het Volkstooneel zou zich op dezen weg wagen, en wel met een vertooning van Schiller 's «WILLEM TELL», waarin we andermaal Grassin als regisseur kregen. Maar ook deze poging zou niet het verhoopte resultaat brengen. Het Volkstooneel . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . bij vrees voor ostentatie, had met de meesters zijner jeugd, de Fransche romantici en ook met sommige Dultschers als Goethe en Schiller , dit gemeens, dat zijne uiterlijke verschijning onmiddellijk opviel. Hij leek soms wel wat in gedachten afwezig, al was hij in gezelschap een verfijnd en . . .
1922-02-18 JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER (Anon.)
  • . . . (en van Waalsche als van Vlaamsche Belgen kan hetzelfde gezegd, alsof zij Franschen waren); terwijl iedere Duitscher zelfs grondig Goethe en Schiller kent, om van minderen te zwijgen; terwijl in Engeland ieder Shakespeare zoo niet leest, dan toch heeft gezien en genoten, staan wij . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . zijnde herdersdrama's. Het classicisme leefde sterk op in Frankrijk : Corneille , Racine , Molière . Goethe en Schiller schreven hoog-verdienstelijke dramas. Afwijkend van het klassieke type waren de stukken van Lope de Vega en Shakespeare . Romantisch werd het . . .