Advanced Search found 4 item(s) featuring "Emile Zola"

1933-12-09 K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog (Victor J. Brunclair)
  • . . . moet gezegd dat alle spelers zich met glans door hun opdracht hebben heengeslagen. Een aparte vermelding verdienen ongetwijfeld W. Benoy , die Zola ongemeen gelijkend voorbracht, al was zijn aanspraak in de wandelgangen van het Parlement wel wat opgeschroefd. J. Diels als Generaal de Pellieux, die uitmuntte . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verschijnen. Het jaar 1874 is het jaar, dat de Meininger voor het eerst te Berlijn optreden; het is de tijd, dat Zola naar voren treedt en ook op het tooneel eene omwenteling voorbereidt. Nog heerschen in Frankrijk Sardou , Dumas , Augier , . . .
1920-05-08 JEROME EN JEAN THARAUD (Karel Van de Woestijne)
  • . . . de Tharauds in de opvolging hunner werken bleken te zijn. Zij waren, zei ik, van bij hun eerste werk, los van Zola , zonder voorbehoud. Zij waren het als bij nature; zij waren het in elk geval met opzet, want zij gingen van een tegenovergesteld standpunt uit. . . .
  • . . . hunner rede af. En hierin wijken zij van Bourget 's scholieren haast evenzeer af, als van deze die in de klas van Zola , laat staan van de Goncourt 's zaten. Bourget , immers, is een afgedwaalde. Als Barrès ging hij van een
1926 August Strindberg: "Freule Julie" (Lode Monteyne)
  • . . . ten slotte het toeval dat beiden (Julie en Jean) in een heimelijke kamer samendrijft; daarbij de opwindende aandrang van den man !» Zou Zola wel ooit sterker zijn wetenschappelijk-literair dogma hebben toegepast ? Jean, schildert de dramaturg, als den man van lagen kom-af -- hij is de zoon . . .