75 document(en) met "tv-studio" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
gesel en hokken bij elkaar in een verlaten tv-studio...Dat de buitenwereld grondig aan het verzieken is, raakt in de "huis clos"-situatie (nou-ja…) van een potdichte tv-studio hun koude kleren niet...De tv -- zeer symbolisch -- vormt hun bestaan en ze komen pas echt tot werkelijkheid in het kijken naar die tv-programma’s, het naspelen ervan of het ruziemaken erover, terwijl ze -- nog symbolischer

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
De kombinatie van zo'n heterogene en licht absurde elementen binnen één ruimte (de weide/het tv-scherm) is erg prikkelend

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
op BRT-tv in het kulturele programma "Verwant": een gesprek tussen Elisabeth Lecompte en Peter Sellars

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
zich verlagen tot de meest zielige potsenmakerij om toch maar een applausje te krijgen ("Wij kunnen dat hier even goed als op tv"). Een en ander wordt pijnlijk in de verf gezet door de muzikanten

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Je zou de struktuur van de tekst kunnen verklaren door op te merken dat de tekst dan ook oorspronkelijk als tv-skript voor de VPRO geschreven werd, en dat het hier om regie-aanwijzingen gaat

Foto-album van de jaren '60 • 18 oktober 1989
Ze is ook blijven nazinderen als een reeks beelden, pakkende tv-reportages, foto's, films

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
Via twee TV-monitors sijpelen ook nog beelden binnen

Het verval van de rede • 26 december 1990
Besprosvany laat op een TV-scherm Balanchines "Apollo" zien, en laat Jone San Martin de muze doubleren...Het TV-beeld verdwijnt daarna, enkel wordt tussendoor de afbraak van de Berlijnse muur getoond, en we zijn getuige van een geleidelijke assimilatie van de bewegingen van de goden, Tobias Bausch en

Laub gebruikt scène als scherm en spiegel • 7 juni 1991
En precies die frustratie geeft een inzicht in wat je doet als je al "zappend" naar tv kijkt: je wil wel geprikkeld, maar zeker niet betrokken worden

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Het publiek zit op een tribune voor een verhoogd plateau waarop een bonte verzameling rekwisieten en tv-monitors staan...Die opstelling heeft meer weg van een boksring met een jurytafel, of van een tv-studio met technische kabine, dan van een illusoire huiskamer

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
Een groot projektiescherm hangt helemaal achteraan het speelvlak, drie gewone TV-schermen staan opgestapeld op een klein verhoogd podium aan de rechterzijde, en dan waren er in de Hallen van

Rosas plaatst in "Erts" oude tema's in... • 7 februari 1992
Het opvallendste is wel dat tv-schermen en grote beeldschermen een tweede en zelfs derde beeldruimte openen, die radikaal verzelfstandigd is. Het teatrale, hysterische, aanstellerige dat bij Stella

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Met La légende de Roméo et Julliette snijdt hij het weer aan, in een voorstelling die zowel als rockopera, opera, dans of teaterstuk te omschrijven valt, maar die je met weinig moeite ook naar een tv...Die vraag wordt acuut op ogenblikken waarop hij zelfs het besef dat het hier uiteindelijk toch om teater gaat -— de groep staat nu eenmaal op een scène, voor een publiek, en niet in een tv

Stijloefeningen met Brecht en Einstein • 20 februari 1993
Het samenvallen van een akteur met zijn personage, zoals dat inmiddels grondig gebanalizeerd is in tv-series, is geschrapt

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Het inwendige van 48 oude tv-toestellen was leeg gemaakt en in plaats van elektronika werden er eenvoudige mekaniekjes, objekten en assemblages in geplaatst

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994
est beau wordt er gespeeld achter een lange tafel over de hele breedte van de scène, zodat vader, moeder en zoon wel in een tv-panel verloren gelopen lijken

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Etcetera: Kan je zeggen dat veel pas afgestudeerde acteurs voorlopig wat klussen klaren, in de hoop zo snel mogelijk in een of andere TV-serie aan het werk te kunnen

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994
De dans exploreert de magie van de populaire beeldkultuur van de jaren zestig, zoals die te vinden is in tv-shows, muziek, mode en film...De fascinatie die in de dans beneden spreekt voor wat de jaren zestig ook aan tv-beelden hebben voortgebracht, verschijnt hier als een vluchtfantasie van het kind tegenover de boosaardige fantasie

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Nu zit de enscenering eigenlijk zeer dicht bij de procédés die in gelijk welke tv-serie toegepast worden, al is men daar wellicht minder diepgaand ontroerd bij het akteren