27 document(en) met "omkering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Het verval van de rede • 26 december 1990
Een zelfde omkering probeert Besprosvany met bewegingsmateriaal uit: diens "Apollo Musagetis" wordt "bijgesteld" tot een vlotte, professionele show

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Er is ook de onthutsende omkering van een zaairitueel

Vicente Saez onder woestijnzon • 1 maart 1993
Toch kan je ondanks deze omkering een zelfde gevoeligheid bespeuren voor de primitieve kracht die van een groep, met een extreme stilering van de bewegingen, uitgaat...die groep is er geen plaats voor verwarring, omkering en dubbelzinnigheid

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Etcetera: Dat lijkt me toch een omkering van hoe het gewoonlijk gaat: je bent bezig met iets, en na verloop van tijd stel je vast dat anderen dat kunst noemen

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Dat is echter geen dwingende reden om te geloven dat een omkering van de scenische ruimte op zich daaraan kan verhelpen

Wervelende waanzin van Mantero • 1 september 1995
Slapstick en drama lopen in elkaar over en worden versterkt door de omkering van de voorstelling: er staan vrouwen en geen mannen

Droeve wereld met een sprankeltje hoop :... • 22 september 1995
Je krijgt dan de vreemde omkering dat deze droeve wereld plots heel warm, aantrekkelijk en vrij lijkt...De muziek van Purcell op akkordeons is als het ware het zinnebeeld van die omkering

Jan Fabre viert uitzinnig karnaval: "Universal Copyrights... • 27 oktober 1995
Ook hier krijg je dus weer een omkering: de apokalyptische visioenen van wereldbrand, pest en slachting van Nostradamus zijn gedomestikeerd tot "vertelsels", zoals de klown, het karnaval en het spook

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Geheel in de geest van de allegorie suggereert Tiepolo dat elk fragment een betekenis heeft, maar door zijn extreme aandacht voor details onderwerpt hij dit principe aan een perverse omkering

Camus' bezinning over terrorisme simplistisch: "De Rechtvaardigen"... • 11 maart 1996
Terrorisme als een omkering van de traditionele roeping van intellektuelen om de verlichte rede uit te dragen

Eten om de leegte te verdrijven: Sterke... • 9 november 1996
Het is het bekende verhaal van de omkering van de meester-slaaf-relatie

Bert Van Gorp op de dool • 13 oktober 1998
Deze omkering wordt vooraf al aangekondigd, eerst door de sombere overpeinzingen van de personages, later door een scène waarin een van de nonnen door de duivel bezeten is. De thematiek die Van

William Forsythe haast zich langzaam: Virtuoze comeback... • 6 april 1999
Twee dingen vallen dadelijk op: de dansers beginnen met de rug naar het publiek, en treden langzaam achterwaarts: een omkering van de conventie

Hartveroverend dansfeest: Trisha Brown brengt wereldpremière in... • 13 november 1999
Scherzo'' voor twee dansers dat daarna volgt, is een soort omkering van de openingsdans, waarbij de dansers uiteindelijk net aan de rand van de coulissen voorover blijven hangen

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Maar ook hier blijven we een privé-theater opvoeren, zij het een iets meer gecultiveerde vorm, met modellen en beelden ontleend aan het 'oude' wonen dat al lang dood en begraven is. In deze omkering

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Access Code 121 Het uitgangspunt van Access Code 121 (spreek uit 'One to One') is een radicale omkering van de gewone verhouding tussen de kijker en het stuk...Deze omkering leverde voor heel wat werken onverwacht veel op

Het hiernamaals van de dans • 17 oktober 2001
Eerder een omkering van Vera Manteros Perhaps she'd better dance first and think afterwards

Theater zoekt begripvol publiek • 16 maart 2002
Morele terreur Ook Alexander Baervoets is in Swollip (een omkering van het woord Pillows, kussens) begaan met de manier waarop we een beeld, in casu een dansvoorstelling ervaren of ondergaan

Communicatie zonder object • 5 maart 2003
Ik bedacht daarom een radicale omkering

Nieuwe media in de dansscene • 22 maart 2003
zich bij deze vrouw een griezelige omkering voltrokken heeft