80 document(en) met "medium" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Het lijkt er soms op dat Rijnders een medium is waarlangs stemmen van anderen op papier belanden

Te veel teorie, te weinig teater: "Familiendialog"... • 17 november 1987
medium bij uitstek om een teorie te illustreren, en als dat toch gebeurt dan zal men sterke middelen moeten aanwenden om het geheel een artistieke betekenis voorbij de teorie te geven

"L'horloge en folie": leven ontsnapt aan film • 4 mei 1989
De voorstelling was daardoor wel zeer genietbaar, boeiend zelfs af en toe, maar liet achteraf een nogal onbevredigd gevoel, omdat het medium dans hier op een oneigenlijke wijze gebruikt wordt

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
Op zich is daar misschien niets tegen, maar er is een medium dat veel beter dit lijstenmechanisme kan exploiteren dan theater, cinema

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
door een kunstenaar in een bepaalde vorm gedeponeerd is. Ons werk heeft vaak te maken met de overbrenging van dingen, die vastliggen in een genre of medium, naar een ander medium, waar het dan plots

Acteurs spelen zichzelf in "Transformatie compleet" • 22 april 1991
Maar Peyskens heeft nog altijd de neiging -- zij het met veel ironie -- zijn kijk op de premissen van zijn medium af te bakenen

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Het formaat van een kunstenaar kan je afmeten aan de wijze waarop hij/zij de mogelijkheden van een medium naar zijn hand kan zetten of aan het licht kan brengen

De keuzen van een festival • 11 oktober 1991
Bedoeling is het medium dans kritisch te bevragen...Terwijl ik precies geloof dat de kracht van het medium gelegen is in het scheppen van betekenissen in onze maatschappij...Precies daarin kan ook het medium dans een moment van bezinning vormen

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
De vraag aan Herman Asselberghs om een video te maken was gebaseerd op een vertrouwen in zijn intellectuele integriteit en niet op een kennis van wat hij met dat medium allemaal zou kunnen doen

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Gallotta is niet de kunstenaar die doorgraaft, die een medium op zijn grondvesten gaat onderzoeken, die speurt naar een ultieme vertaling van wat dan ook

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Ik wil in alle geval doorgaan met het medium, en Erts is daar een stap in. "Achterland" heeft op formeel gebied meer gemeen met een voorstelling als Mikrokosmos: met live-muziek, veel dans en

Geen superlatieven voor start lente-dansfestival in Le... • 19 maart 1993
Het lijkt mij twijfelachtig of deze teatervoorstellirig het geschikte medium voor dit soort filosofische bespiegeling is. Navelstaren Bespiegeling of reflektie was in alle geval ver te

Briljante videotranskriptie van "Golberg Variations" • 2 april 1993
Tot het uiterste is er gezocht naar middelen, eigen aan het medium, om de levende ervaring een ekwivalent te geven

Koele obsessie en leuke hallucinatie • 22 oktober 1993
het koreografisch medium oplegt

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
over haar medium

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Het is wellicht het onvermijdelijk lot van iemand die zich beweegt in een vluchtig medium als dans

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Er is gewoon veel belangstelling voor het medium

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
Tenslotte zijn er ook weinig opleidingen die specifiek op dit medium gericht zijn

Geen twee voorstellingen van "Nievelt" ooit dezelfde • 4 mei 1995
Hij wil, in zijn eigen woorden, dans onderzoeken als een zelfstandig en volwaardig medium