23 document(en) met "lichtheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Tussendoor worden een aantal illustraties geboden bij het thema "de ondraaglijke lichtheid van het bestaan" -- hoe kan het anders -- worden het drinken en de waanzin (een man die beweert een konijn op

De heerlijke lichtheid van het bestaan: "Technicolor"... • 29 april 1988

Broer en zus De Mey brengen staalkaart... • 23 januari 1992
zonder ze echt te kopiëren). Men wordt getroffen door de lichtheid en het vanzelfsprekend gemak van de pasjes, en er is veel ruimte voor een persoonlijke inkleuring van de voorgeschreven koreografie

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Voor deze voorstelling noemt hij Kundera's Ondraaglijke lichtheid van het bestaan als inspiratiebron, en de vergelijking is niet onterecht

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Al wordt ze nooit zo onwezenlijk gewichtsloos als bij Trisha Brown, toch brengt ze een indruk van lichtheid, en soms zelfs dolle lichtzinnigheid over...De lichtheid ervan is die van een wereld die niet gebonden is aan zwaarte en verschil, bij voorbeeld van geslacht, maar oneindige transformaties van abstrakte vormen toelaat

Jan Ritsema danst als een kleine jongen • 18 mei 1996
Eventjes gaan zij op in een droomwereld van lichtheid, beweging en klank

Droulers blaast prachtige zeepbel • 21 november 1996
Hij "ziet ze vliegen". Op andere ogenblikken wordt het thema van de lichtheid en onvatbaarheid van lucht op een paradoxale manier getoond

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
Lichtheid Zo wordt een grondlaag van herhalen en herinneringen geweven, een,door de dansers gedeelde ervaring, waar langzaam de kleine ongerijmde details uit weggefilterd raken -- al duiken ze...van haar zwaarte en onbeholpenheid ontdaan is. In de plaats komt een "lichtheid en vitaliteit", zoals het programmaboekje het precies uitdrukt, die in zich nog wel de sporen draagt van de oorsprong van de

Lissabon enthousiast over De Keersmaeker: "The Lisbon... • 30 november 1998
Er zijn veel kleine wrijvingen, tussen de lichtheid en vormelijkheid van het klassieke idioom en De Keersmaekers "eigen" zwaarte, tussen de prilheid van de dansers en de dramatiek van de confrontaties

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
Het kent ook strenge compositorische regels, waar je niet zomaar de hand mee licht, en het legt een sterke nadruk op lichtheid, waar bij Anne Teresa De Keersmaeker zwaarte en vallen terugkerende...De lichtheid van de ballettaal staat hier voor één pool in het 'verhaal' van de dansers: de uiterlijkheid, het vertoon

William Forsythe haast zich langzaam: Virtuoze comeback... • 6 april 1999
Je voelt de zwaarte van de lichamen en de extreme moeilijkheid van de beweging bijna lijfelijk, maar tegelijk blijft de magische lichtheid en moeiteloosheid van ballet intact aanwezig

Annamirl van der Pluijm: de dans als... • 19 april 1999
Solo M was het de zwaarmoedigheid, de getormenteerde expressie van Martha Graham die het vertrekpunt vormde, terwijl Solo P door de lichtheid van de barokdans geïnspireerd werd

"Performance" in Antwerpen: diepe ernst van Marc... • 21 maart 2000
Maar geen choreografie die het van de gebruikelijke attributen als lichtheid, snelheid en zelfs vrolijkheid moet hebben

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
En de veelbesproken dansvoorstelling van Jerôme Bel The Show Must Go On maakte een grote indruk op mij, door de lichtheid van haar bestaan

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Dat levert gebouwen op van een soms huiveringwekkende ernst en zwaarte, die niets met de vluchtigheid en lichtheid van dit tijdsgewricht te maken lijken hebben

Spektakel zonder spektakel • 18 december 2002
Hoe secuur Fargion ook mee beweegt, net die onvatbare lichtheid van bewegen bereikt hij niet: zijn bewegingen swingen veel meer

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
de lichtheid, de onzinnigheid, kortom het theatrale van hun strijd om macht, aandacht en erkenning verschijnt ook de lichtheid en theatraliteit van het gewone leven

'Collect-if' danst zonder choreograaf: Zeven ervaren dansers... • 19 november 2003
Het vierde punt stelt dat de lichtheid van de creatie omslaat in zwaarte

De hoop van Jan Lauwers: GERECENSEERDTHEATER • 30 september 2004
Maar door de vitaliteit van het fantastische ensemblewerk van de groep overheerst een onverwachte lichtheid en zelfs hoop

Een mooie leegte • 19 november 2004
Integendeel zelfs: de dansers laten de kijker meevoelen met de moeilijkheid om die complexe figuren een schijn van vanzelfsprekendheid, lichtheid te geven