9 document(en) met "hermans"


Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Wilde's personnages worden dus op vershillende manieren belichaamd, maar stel je daar vooral geen Toon-Hermans-achtige heksentoer bij voor

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Daarom stapte hij met drie dansers, Enid Gill, Rosa Hermans en Natalie Mc Donnell, over op een kleiner projekt...De precisie van Enid Gill, de bevalligheid van Natalie Mc Donnell, de zelfbewuste, meer afgemeten passen van Rosa Hermans, vullen het schema totaal anders in. Als er drie andere dansers stonden, had

Geen twee voorstellingen van "Nievelt" ooit dezelfde • 4 mei 1995
Naast Rosa Hermans, Enid Gill en Natalie Mc Donnel is er ook nog een vierde danseres, Elpiniki Constantinidis aangetrokken...Twee vrij lange solo-bewegingen van Rosa Hermans en Enid Gill in de eerste fase van de voorstelling bij voorbeeld, telkens opgebouwd als tolbewegingen over het midden van de scène, maken die...Hermans blijft hoger hangen, en houdt haar rug steeds helemaal recht

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Vanrunxt zelf, Eric Raeves en Rosa Hermans verrijzen in lange, wit beschilderde gewaden...Bij Hermans is die schildering overduidelijk een grafsteen, met geboorte- en sterfdata tussen guirlandes

Vanrunxt belichaamt onpeilbare melancholie • 8 februari 1997
De twee danseressen, de gracieuze, haast lyrisch, dansende Rosa Hermans en Annamirl van der Pluijm in lange, glanzende gewaden, staan in schril contrast tot de veeleer sjofel uitgedoste Vanrunxt zelf...Een hand die zich naar de hemel uitstrekt bij Rosa Hermans verlengt zich in haar hele postuur, en verleent het gebaar een overtuigingskracht die bij de elegische ernst ervan hoort

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Op een oorverdovende Metal Machine Music van Lou Reed maken Rosa Hermans, Marie-Anne Schotte, Ineke Schrijvers en Vanrunxt zelf hun opwachting op de scène

Alexander Baervoets wil signatuur uitwissen • 10 maart 2000
Enid Gill, Rosa Hermans en Natalie McDonnell voeren basisfiguren uit, verdeeld in vier bewegingen, volgens een op voorhand niet bepaalde volgorde, snelheid of richting

Nieuwe boeken over Fabre • 30 oktober 2002
Met zijn grote eruditie trekt Hermans vele, soms onverwachte, verbindinslijnen tussen het werk van Fabre en de kunstgeschiedenis

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Carolien Hermans en Heine Avdal stelde...Ook Carolien Hermans kwam er tijdens het debat niet uit...Hermans' uiteenzetting kwam zo nog eens de verwarring van het debat naar boven