9 document(en) met "handicap"


Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
Maar de vrouwen akteren op zo'n autentieke manier dat het woord hier niet op zijn plaats is. Wat ogenschijnlijk een handicap is, het gebrek aan verhaal, blijkt tot een voordeel omgebogen: er dient

Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
een film is dat geen handicap, op toneel wel

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
Vaak wordt een handeling of situatie helemaal niet voorgesteld in het akteren: uit de tekst begrijp je soms dat iemand aan het telefoneren is, of vermoed je een zware handicap na een ongeval, maar...De psychologische afscherming en de fysieke handicap worden hier in een beeld op een associatieve manier samengebracht

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Handicap Zoals Jan Fabre die ziet, betracht de ideale artiest een totale schoonheid en oorspronkelijkheid, los van een oneigenlijke taal en structuur...En die handicap bezwaart ook het acteren

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
Zo kom je tot een soort theater dat, ondanks de handicap van de vertaling, toch nauw aansluit bij de geest van Marivaux

Hoghes gebedssnoer • 9 december 2000
Op het einde van de voorstelling ontbloot hij, met de rug naar het publiek, zijn lichaam, en word je een pijnlijk lange poos met de realiteit van zijn handicap -- en je eigen ongemakkelijke verhouding

Verrassing in Avignon • 26 juni 2002
De VZW Kompas, een vereniging die culturele initiatieven uitwerkt met mensen met een mentale handicap, zorgt voor de sociale begeleiding, terwijl Victoria voor de werk- en speelruimte zorgt

Over engelen en mensen • 19 maart 2003
Maar eigenlijk geldt dat voor alle dansers: ze hebben allemaal hun handicap, dingen die ze niet aankunnen

Op komst podium • 2 december 2004
Het bijzondere van dit werk is dat van de elf deelnemende jongeren er vijf getekend zijn door een handicap