13 document(en) met "gebreken"


Mooie plaatjes, soms ook intens en fragiel:... • 20 maart 1986
High Tech is het evenwel niet, de technische gebreken, en dan heb ik het zowel over de manier waarop de akteurs bewegen (of dat proberen) als over de verregaande slordigheid van klankband, belichting

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Naarmate het stuk vordert worden de gebreken van de enscenering sterker, en begint er ook steeds nadrukkelijker een soort gezwollen romantiek in te sluipen

De keuzen van een festival • 11 oktober 1991
Veel van de gebreken van haar voorstelling zijn alleen daaraan te wijten

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
Zowel van Schmidt als van Hoghe maakten die "gebreken" een outcast

Stuc steekt vormingstoneel in nieuwerwets jasje • 18 oktober 1996
Hij maskeert daarom alle voorgaande gebreken achter een "gedurfd" vormexperiment

Klapstuk bouwt mooie momenten uit improvisatie :... • 3 oktober 1997
Zo'n toevallige vondsten, met al hun gebreken en onvolkomenheden, leveren een heuglijker theateravond op dan een ongeïnteresseerde interpretatie van een briljante partituur

Discordia speculeert over fictie en realiteit • 28 november 1997
Hij koppelt dat feitelijke, zij het jammerlijke, gegeven aan bijna kosmische beschouwingen over maatschappelijke gebreken en zelfs fouten in de constructie van de natuur

Charlotte Vanden Eynde: het vrouwenlijf gedissecteerd • 21 februari 2000
Een van hun weinige gebreken is dat ze haast teveel beelden, in een te hoog tempo, geven

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Wat mij bezighoudt, zijn de menselijke gebreken, het verlies, de schipbreuk...Ik hou van gebreken en verschillen tussen mensen, omdat net die gebreken en verschillen je toegang geven tot een ander

Schoppen tegen het bestel • 15 januari 2003
Mathijs Schepers: Houellebecq is een omstreden auteur, net omdat hij zo sterk op deze tijd betrokken is. In zijn boeken laat hij de gebreken en ziektes van onze maatschappij open en bloot zien

Waarover men niet spreken kan • 26 februari 2003
De gebreken van zo'n systeem tonen in een dansvoorstelling blijkt geen makkelijke opgave

Geloofwaardigheid • 7 november 2006
Sinds Pina Bausch mensen van vlees en bloed, met hun gebreken, aarzelingen en hebbelijkheden op het podium zette, was spontaan bewegen eerder regel dan uitzondering

Excessief burgerlijke religiositeit • 1 december 2007
Alle 'gebreken' ten spijt, vond ik dat toch wel straf