6 document(en) met "dezelfde dame als"


Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Vooral Marianne Boyer als Lady Hamilton heeft een rijk geschakeerde présence, die de noodzakelijke boventonen geeft aan het verhaal...En in haar twee beslissende konfrontaties met Ingeborg Lievens als Morgane bereiken beide aktrices een intensiteit die belangwekkend is. Die enkele minuten kunnen de rest echter niet goedmaken...Al kan je je op die ogenblikken wel inbeelden dat dit stuk, met deze twee aktrices en akteurs van het formaat van Josse De Pauw en Johan Leysen, met dezelfde regie, indringend en ontroerend zou kunnen

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Je hebt als kunst-journalist de morele en artistieke plicht om te zeggen: tot hier en niet verder, hier begint mijn bezigheid als criticus...Ik sta nog steeds achter die ingreep (die succes had). Zlefs als die voorstelling door velen als totaal mislukt was beschouwd, had ik hem nog in het festival willen laten zien...En wat doe je als drie juryleden allemaal dezelfde individuele keuze hebben

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Shakespeare lezen is een ding, als een figuur als King Lear van vlees en bloed wordt, komt de hele tragiek en absurditeit van de vader/koning, als het goed is, plots rechtstreeks op je huid te zitten...Het opbreken van alle institutionele kaders door te weigeren nog een afgewerkte voorstelling te maken kan op dezelfde wijze even goed een excuus voor een gebrek aan durf en inzicht als een krachtig...Hamilton uit 1956 voor de tentoonstelling This is tomorrow, met als titel What is it that makes todays homes so different, so appealing… De body-builder en de wulpse dame met lampekap op het hoofd in een

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
België is choreografe Karine Ponties een buitenbeentje: als Française wordt ze voetstoots tot de Franstalige gemeenschap gerekend, maar ze duikt meer en meer op aan de andere zijde van de taalgrens...Haar werk bracht haar ook lange periodes in Oostbloklanden als Roemenië en in Helsinki...Het uitgangspunt voor haar eerste solo, Dame de pic (niet : schoppenvrouw maar vrouw met de pik als in ijspik) was de vaststelling dat mensen hun eigen aberraties na enige tijd niet meer opmerken

De beelden in je hoofd • 23 oktober 2002
Als je aanbelt aan de Akenkaai word je binnengelaten door een dame die je vriendelijk de weg wijst naar een foyer, waar je je jas kan ophangen in een vestiaire en je ticket betaalt...Dat ticket moet je vervolgens prompt weer afgeven aan dezelfde dame als ze je binnenlaat in de voorstellingsruimte...Net als vele hedendaagse kunstenaars plaatst hij zichzelf niet meer op als geniale schepper die een onontkoombaar beeld maakt, maar als een onderzoeker, iemand die, al dan niet samen met anderen

Dansen zonder pretentie: Tien jaar 'Bal Moderne'... • 26 december 2003
tijd waarin ons traditioneel, Westers, politiek gedrag als burger vastgeroest is en een langzame dood sterft, is het onze plicht om voor een genereus, solidair en ludiek alternatief te zorgen'. En wat...De Britse Oonagh Duckworth, die in 1993 nog in Parijs werkte als consultant en producer voor artiesten, was er van in het begin bij...Trouwens, als je vaker komt krijg je de dansen beter onder de knie, en beleef je er ook meer plezier aan