7 document(en) met "aangehaalde"


Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Daardoor zijn de schampere lachjes, het doen-alsof van Viviane De Muynck altijd meer dan zomaar uitbeelding van een tekst, maar ook wel een kommentaar op de aangehaalde situatie, de zwaarwichtigheid...van de stijl... Het geeft de ernst van de aangehaalde problemen een lichtvoetigheid mee, die bepaald zeldzaam is. Dat Viviane De Muynck deze regie recht weet te doen, kompleteert het beeld van een

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
Afgezien van de vaagheid van de aangehaalde begrippen -- hoewel hier een zeker parallellisme kan gekonstateerd worden met de vaagheid van de koreografie -- is hier bovendien wat de lichaamstaal

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
Het tema is uiteraard vrij interessant omdat de spanning tussen avant-garde en beleidsmakers, zeker in de aangehaalde historische kontekst, een aantal vrij onrustbarende konsekwenties gekend heeft

La Dea stoeit met clichés over liefde • 17 mei 1996
Daardoor rijzen er veel vraagtekens bij de vermeende autoriteit van eerder aangehaalde denkbeelden over liefde

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Het reeds aangehaalde essay Architectuur is als een gebaar wordt bijvoorbeeld al voorafgebeeld in de tekst Over dodenmaskers

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Ik wil nog even dieper ingaan op het al aangehaalde beeld van de blootliggende zenuw

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
kijker wordt gemanipuleerd zonder dat deze zich daarvan noodzakelijkerwijze bewust is. De aangehaalde beginseltekst demonstreert dit haarfijn aan de hand van de latere films van Alfred Hitchcock