Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


146 document(en) met "zekerheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Ik doe wat ik kan om hem zekerheid en vertrouwen in te prenten...Bij jou is alles orde, zekerheid...Hou aan die zekerheid je vast: Ik heb haar gezien

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Geïrriteerd verlaat men de zaal met de zekerheid dat men een mogelijks sterk aansprekende Hamletver-toning niet heeft mogen meemaken...Ze zoeken sociale zekerheid in deze onzekere tijden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
vanzelfsprekende zekerheid Oedipous' plaats in. En Jokaste weet het natuurlijk beter dan wie ook, maar verzwijgt uit een vreemd soort genegenheid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
onze Westerse kapitalistische wereld zijn zovele garanties voor sociale zekerheid en is theater zo een luxe-artikel dat dit goeddeels de bereidheid doodt om zich op zo een manier met iets bezig te

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De goede aanzet tot reële voorstellings-analyses lijkt alweer tussen de plooien van gewoonte en zekerheid weggestreken

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Waar nochtans Van de Veldes katholiciteit een complex van zekerheid betekent, cirkelt zijn nationalisme om een geheel van emotionele intuïtie en wens-denken...Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Juist daarin zal het zijn onvervangbare identiteit (terug)vinden en meteen de onbedreigde zekerheid dat het ook in deze bedreigde tijden zal overleven

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dus wilde ik naar Gent terug, om de zekerheid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij stierf in de week waarin hij voor het eerst in zijn leven met alle papieren van de sociale zekerheid in orde zou zijn geweest... Bert Verminnen is dood en we kunnen alleen maar pijn

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Domien De Gruyter (KNS) en Ivonne Lex (TIL)- beveiligen zich met deze redenering tegen de beschuldiging dat ze op commerciële zekerheid spelen, en tegelijk hoeven ze zich geen moer aan te trekken van

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De zekerheid van het bestaan heeft bij die spelers, die minder beroepskarakter hadden, de indruk gewekt van 'j'y suis, j'y reste'. En dat is een gevaar

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Er zijn er, van welke men met zekerheid weet dat zij niet minder dan driehonderdmaal verder zijn, misschien wel duizend maal

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Cosi stelt, in feite, de vraag of we de zekerheid moeten verkiezen boven het avontuur

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Hij straalt de zekerheid uit dat deze vrouw naar hem toekomt, zonder dat hij een vinger uitsteekt: de meester-verleider

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het operalabel beschermde die jonge choreografen : het gaf de overheid voldoende zekerheid om kleine subsidies toe te kennen die de nieuwkomers moesten toelaten van start te gaan en te overleven

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
vernietigd ik weet zelf nog niet hoe ik dat met mijn ervaringen in overeenstemming moet brengen ben tenslotte ook maar een mens ik ben niet onfeilbaar maar de zekerheid van

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Globe-connectie diende zich afgelopen seizoen in eerste instantie aan als een betrouwbare zekerheid, waarin enkel Rijnders' Wolfson een reëel zichtbare ommekeer betekende, weg van de narratieve...Ondanks die onherroepelijke zekerheid dat het menselijke leven nooit had mogen ontstaan' (Wolfson). 'Quelle chose terrible et effrayante que l'absence' (Elena). Decorte (om zijn diepgang en

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze harde staking zou uiteindelijk resulteren in het garanderen van een sociale zekerheid in het beruchte Theaterdecreet, maar liet toch wel sporen na binnen het gezelschap

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
van de zekerheid van het weten moest opvangen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK