Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1166 document(en) met "wordt" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Maar goed, op het einde wordt de proef, die als een soort grap wordt voorgesteld, beëindigd en iedereen doet alsof er niets gebeurd is. Die vreugde van het einde is erg bedenkelijk...Het betreden en verlaten van de speelruimte wordt hierdoor voortdurend een verrassing...De vermeerdering wordt het principe waarop de rest van de scène visueel wordt opgebouwd

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Critici weten beslist niet hoe theater in deze tijden het best gemaakt wordt...Beschrijven wat er gebeurt, ontleden wat er bedoeld wordt, met welke middelen wat nuttig kon worden, afwijzen wat overbodig of vals uitvalt...Onverbiddelijk maar met een logica die tot inzicht wordt gebracht, niet vanuit een smaakvooroordeel

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper : # een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid waarin een konfrontatie wordt aangegaan, in theorie en praktijk, tussen een op maatschappelijke vorming gericht theater en de

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper: * een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Deze gaat zover dat de lange tekst, vrij onderkoeld, volledig wordt gespeeld (onder het mom van een vreemdsoortig respect voor de auteur, die verder niet gediend wordt), wat een ellenlang zes uur...De centrale rol in Lorca's stuk (en dit blijft behouden in Tavora's interpretatie) wordt echter gespeeld door de moeder van de bruidegom, die al eerder haar echtgenoot en andere zonen verloor en méér...Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het duidt op een schoksgewijze ontwikkeling die niet uit wijsheid, maar uit boosheid geboren wordt en die achteraf zelfs geen ontwikkeling blijkt, maar een geïsoleerd, binnen een streng afgebakende...voor creatieve motoriek wordt aangezin...En waar in het geval van Een geestrijk ridder bij De Witte Kraai maar eens moet over nagedacht worden is over het feit dat er, om een satire te maken, ook een satire als tekst gehanteerd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Spiegel (Beveren-Waas). Eerst enkele jaren onopgemerkt werkzaam, nu wordt in het lopende seizoen voor de eerste maal een beperkte theatercyclus opgezet in de Stadsschouwburg van St...Ook hier zijn de diverse centra in hun keuze minder gelijkgezind dan algemeen verondersteld wordt...wordt geen enkel centrum voor zijn globale werking gesubsidieerd

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is een documentatiecentrum en een audiovisuele afdeling waar nu ook meer en meer met video wordt gewerkt...Bovendien wordt het steeds moeilijker om daarvoor geld te vinden: wij hebben geen eigen budget, geen theater, festival of zoiets...Presentatie Er is behoefte aan die exportactiviteit, ook omdat er in het buitenland vraag is naar Nederlands theater, dat er vaak met enthousiasme begroet wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Vooreerst is dat een eigenzinnige manier van zeggen, waarbij de tekst ontrafeld wordt in kleine brokstukken...Met een grote ironie wordt dat door de regisseur koeltjes gadegeslagen...Het publiek wordt er vaak door afgeschrikt omdat het bang is met de ontreddering geconfronteerd te worden

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
geschreven wordt en zo weinig over de toeschouwers

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
wordt - zelfs door eigen toedoen - dan deze situatie nog langer te verdragen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het gekreun ervan is de Marseillaise van de lijven waar de nieuwe wereld op wordt gebouwd...Ik zie me al uitgestrekt op een draagberrie, die, op mijn verzoek, naar het bureau van de chef gebracht wordt en neergezet voor zijn schrijftafel, nog steeds paraat maar niets meer waard...Ik hoor de trommels voor erop geslagen wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat klopt aanvankelijk; in de latere stukken wordt die gang meer en meer een slenteren en uiteindelijk een stilstand, status quo...Toch wordt hier op weinig bladzijden heel veel werkmateriaal aangereikt dat om uitwerking vraagt...Elk van die besprekingen krijgt een apart kader mee: bij het stuk Die Schlacht wordt uitgeweid over biografische bijzonderheden, bij Philoktet hoort iets over de bewerking van klassiekers, Mauser

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Heiner Müller wordt wel eens één van de belangrijkste Duitse toneelschrijvers na Brecht genoemd...De dubbele inversie van het origineel wordt genegeerd, het botsende ritme wordt vloeiend gemaakt...Karakterisering die niet van binnenuit wordt beleefd, maar van buiten wordt opgelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Met andere woorden, zelfs wanneer op het toneel een appel wordt gegeten is dit nog niet in werkelijkheid gebeurd...Ons wordt duidelijk gemaakt, dat in dit stuk niet over macht gesproken wordt, maar dat de macht concreet, d.i...Aan de hand van de exemplarische strijd die voogd en pupil met elkaar uitvechten wordt de functie (niet de betekenis) van macht duidelijk gemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
1972 wordt Kroetz lid van de DKP - een stap die in het Duitsland van dat ogenbliéécht wel méér betekende dan bij ons - en begint hij Brecht te ontdekken...zal Kurt, wiens vrouw en kind het slachtoffer werden van de milieuvervuiling (sluikstortingen) van het bedrijf waar Kurt werkt, naar de vakbond stappen: het maatschappelijk conflict wordt niet meer...Als hun bedrijf gerationaliseerd wordt, moeten beide mannen een cursus volgen om het zetwerk via een computer te doen verlopen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij...Die wordt geboren én sterft

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
En toch wordt de acteur telkens weer door zijn specifieke rol beperkt; door de onmisbare zelfconcentratie die hij nodig heeft om hem uit te spelen...Merkt de toeschouwer in de prestatie van de acteur enige scheiding van lichaam en geest, en niet het controleproces van het ene over het andere, dan wordt hij van het organische proces van de

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Kaaitheater '83) * Het maandblad van de Beursschouwburg wordt u gratis toegezonden * August Ortsstraat 22 1000 Brussel tel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK