Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "werkplaats" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
werkplaats in Echafaudages: het beweegt in tal van details, niet zelden in zijn geheel...Nog voor de werkdag begint, komt de werkplaats tot leven

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De Schaubühne is in de eerste plaats een werkplaats waarin alle mogelijkheden van het lichaam, de stem, het spel, de ruimte, enz

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Ik zal nooit het moment vergeten waarop mijn vader mij de sleutel van de werkplaats overhandigde, en meer dan een werkplaats was de firma in die tijd nog niet, en hij tegen me zei: 'Meer kan ik je

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Werkplaats Ik heb de Studio beschouwd als een werkplaats waar je heel veel dingen onderzoekt: constant ben je op zoek naar nieuwe mogelijkheden, naar wat voor jou de beste methode is. Die...Daarom is het in essentie een werkplaats: je zoekt je mogelijkheden uit

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Stadhuis en muziektheater, gelijkvloers Een werkplaats Dit alles zorgt er voor dat 80 % van het totale bouwvolume van Het Muziektheater ingericht werd ten behoeve van de verschillende

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Er wordt ook gestart met een blijvende training voor de afgestudeerden van de school, een werkplaats genre 'Actor's Studio' die desgevallend ook toegankelijk is voor beroepsacteurs uit andere...Daarom is er een werkplaats waar afgestudeerden verder met tekst en rolanalyse kunnen experimenteren, in samenspraak met auteurs en regisseurs

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Kwaadheid omdat Mickery niet de middelen krijgt om de werkplaats uit te bouwen

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Hij gaat aan boord van de gereedschapskist en vaart uit Muziek: "La Forza del Destino". Licht: "Op zee" Ma de fanfare weer de oude belichting: "In de werkplaats") Al de mensen staan op het...Lang geleden heeft iemand zich een week lang in de werkplaats opgesloten...Hij zingt hoe de stoppels doorkomen, hoe de baard tot op zijn schoenen groeit en in de werkplaats rondwoekert

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
De discrepantie tussen Wilson-de-beeldend-kunstenaar en de Wilson die in de werkplaats gebeurtenissen wil laten ontstaan hoeft de kwaliteit van het resultaat niet nadelig te beïnvloeden, maar het

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Daarnaast kunnen zowel toneelgezelschappen als 'produktieve en creatieve centra' erkend worden als werkplaats : zij moeten de ad hoc-projecten opvangen, steunen en begeleiden...Naast technische bezwaren -- het niet definiëren van termen als 'beroepstoneelgezelschap' en 'werkplaats', de berekening van het kindertheatervoordeel -- nog twee opmerkingen bij het voorstel van SP...worden de professionelen ('een bezoldigde functie' bij een gezelschap of werkplaats) geweerd

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Legendarische Hongaarse theatergroep die, in Exil, sinds 1976 haar woon- en werkplaats heeft in New York, na tussenstops in Nederland en Frankrijk

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Als ze zich al enigszins hebben geprofileerd, sturen ze op advies van de werkplaats meestal toch nog een subsidie-aanvraag naar het ministerie...De eigen wetmatigheden van de werkplaats zitten, als het erop aankomt, haar eigen doel nogal in de weg...Dus als de adviesraad over de leider van een werkplaats zegt dat hij er niets van kan, krijgt die werkplaats toch subsidie omdat die in een provincie gevestigd is die verder geen werkplaats heeft

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Dat het politiek misschien verstandiger zou zijn om per geval (gezelschap of werkplaats) over de lastenverdeling te onderhandelen en een bestuursovereenkomst (cfr...Maar meer in het algemeen -en daar is de idee van werkplaats-als-stageplaats slechts een symptoom van- blijft de gezelschapsstructuur voor theaterprodukties de enig zaligmakende : een duidelijke

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
werkplaatsen nog jong nieuw leven is, dat jammerlijk verstoken blijft van de gunsten van de werkplaats-potentaten, besluit hij dat de werkplaatsen onherroepelijk te kort schieten in hun taak...Als dus een werkplaats of een theater zijn prioriteiten verlegt, dan is dat op zich geen enkele reden om te roepen "weg ermee

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Frank Peeters schets de historiek van deSingel, Kaaitheater, Beursschouwburg en Vooruit in hun hoedanigheid van werkplaats

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Ik zal je wat laten zien..." Hij nam me mee naar een grote werkplaats vol dode apen en vogels waar twee blanke jongetjes van mijn leeftijd de dieren vilden met scherpe lange messen en de ingewanden

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Dit seizoen, tien jaar later, staan er op de Vlaamse en Nederlandse scène maar liefst vier Tasso's (De Tijd, een Stucproduktie, Discordia en een werkplaats-voorstelling in Nederland). Begin jaren

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Daarmee bereikt Ivo Van Hove een spannend evenwicht tussen een ensemble en een werkplaats, waarbij hij zichzelf als intendant opdeelt in een regisseurs- en organisatorische functie

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Het mobiele decor bestaat uit enkele bekende stukken uit de werkplaats van het Onafhankelijk Toneel

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
werkplaats een Marieke gijzelen om de onbevlekte ontvangenis te herontdekken... Ik heb verteld over de kleur van de jaarringen en de geur van een vers-geopend boek


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK