Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


247 document(en) met "structuren" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De Meester gebruikte in zijn decors die structuren van Tairov: hellingen, trappen, enz

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Door de nieuwe structuren, zoals de NCC, kon vanuit een leegte aan invulling gedaan worden...Daarom heb je ook in 1978 de vzw Schaamte opgericht ? "Toen hebben we twee structuren uitgebouwd...Dat komt omdat de overheid daar zulke structuren aan gegeven heeft maar ook omdat de kunstenaar dat zelf gewild heeft

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
te gaan, willen wij hier de constellaties en structuren onder de loep nemen, die deze artistieke stilstand mogelijk maken...Bij het bekijken van deze structuren lijkt het wel dat de politisering van het theaterleven --zeker sinds de instelling van het cultuurpakt-- steeds verdergaande vormen begint aan te nemen en zelfs

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Binnen de gevestigde structuren bleek dat niet te gaan, zodat ze moesten uitwijken naar de Muntschouwburg, waar ze de hulp en de steun van Maurice Huysman kregen

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Steve Paxton
Dat kijken is deel van een voorstelling waar bewuste structuren, esthetiek een epifenomeen zijn van een onderzoek

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
hebben de structuren van Globe geërfd (functionering van de technische diensten, aantal reisvoorstellingen, aantal produkties enz

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Een mogelijkheid om deze klip te omzeilen werd door nieuwe theatermakers gezocht in het overnemen van oudere structuren (cfr...vergelijking met andere structuren wordt het repertoiretheater dan in de eerste plaats: het theater met de grote middelen...Een ding is zeker: wanneer binnen het subsidiëringssysteem het toekennen van geld eerder via losse projecten dan via vaste structuren zal gebeuren, wordt de kwaliteit van de keuzen die gemaakt worden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
verstoring en verandering van een in vaste structuren geklemde wereld

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Toch zijn het precies deze structuren die geduldig het trage ritme van de voorstelling schragen

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Het concrete, vertelde verhaal staat binnen dit genre exemplarisch voor achterliggende structuren en maatschappelijke processen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Tone is niet de man om stevige structuren te beheren, die verliest zijn structuur terwijl hij bezig is ze te maken...Brialmont Dus toch liever met kleine structuren werken dan binnen grote gezelschappen...Dat heb ik mezelf onthouden, omdat ik structuren wou maken

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Die vijanden heten: bureaucratisering, politisering, reglementering, verzelfstandiging van structuren, enz

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Het gaat ons om dat verschil; wij willen geen structuren blootleggen, maatschappelijke visies tonen of een boodschap geven, wij willen laten zien hoe moeilijk het is om elke dag door te geraken

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Morgen zullen echte democratische structuren ingesteld worden... Grégoire Wat de kinderen nodig hebben is een knappe kop

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Dit leverde klassieke, homogene structuren op, die uniformiteit en logica brachten in een voorstelling waar visueel geen enkele lijn in zat

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het stuk is een onderzoek naar de diepere structuren van het menselijk gedrag in de liefde en in het acteren, waarbij de worsteling van het zoeken naar de waarheid steeds aanwezig blijft...Karst Woudstra van zijn kant houdt een pleidooi voor groot repertoiretoneel, ensemblevorming, piramidale structuren

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Kan er wat meer discussie komen over welke artiesten kunnen genieten van de NPN-structuren, hoe ze geselecteerd worden, of ze uit het Network (moeten) groeien en of NPN alleen voor "jonge" artiesten

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Wat voor "warmte", liefde doorgaat, is geperverteerd door dwangmatige politiek-sociale structuren, en, in beperkter context, door publieke behoeften t.a.v

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Dit schema beperkt de vrijheid van de Verteller, omdat het hier - zoals antropologen als Claude Lévi-Strauss stellen-gaat om structuren die eigen zijn aan de mens, en waar het individu niet buiten kan...De macht van de Verteller over zijn verhaal is beperkt: structuren zijn steviger dan anekdotes

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Veel binnen deze structuren moet bijgevolg opgelost worden via voluntariaat en enthousiasme; maar een dergelijk elan heeft zijn grenzen en wordt pas vruchtbaar indien het ingebed is in een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK