Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "regime" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
een verholen kritiek op het DDR-regime...het kapitalisme) beschrijft, maar waarschuwen: "dat de meerduidigheid de klassevijand in de kaart speelt"; de West-duitsers zien overal zinspelingen op het stalinistisch regime

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hetzel Het regime toont zijn ware aard

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het 'Westquartier' was in de 16de eeuw het toneel van op- en neergang van de lakennijverheid én tegelijkertijd van het ontstaan van een sterke 'ketterse' beweging die door het Spaanse regime bloedig

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Het onmenselijke regime van de Rode Khmer...Even duister is de plotse ondergang van zijn regime...Het gelijktijdig aftakelen van het presidentiële regime van Lon Nol spreekt heel wat meer tot de verbeelding en wordt dan ook op de voet gevolgd

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Het politieke regime dat na hem komt kondigt zich als autoritair aan, ook al haalt het volk de nieuwe troonbekleder voor onduidelijke redenen triomfantelijk in. De opvoering valt uiteen in de

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
kunstenaar in het post-Ancien Regime-tijdperk is volgens De Grauwe onverenigbaar met het subsidiëringsbeginsel...het Ancien Regime was de kunstenaar volstrekt afhankelijk van de koning

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Het Nazi-regime huldigde dezelfde filosofie...Uw voorbeeld van het Nazi-regime bewijst net het tegendeel

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Hij deelt er zijn graf met duizenden andere slachtoffers van het Franco-regime...Maar met de instauratie van het franquistische regime, werd zijn vrees toch bewaarheid...en traditionele produkties die "veilig" waren voor het regime, opgevoerd

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Deze ontwikkeling werd in de tweede helft van de jaren '30 onder het nazi-regime afgebouwd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
vele van die landen was (en is nog) een dictatoriaal regime aan de macht, en de oprichting in die landen van een nationale I.T.I

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ten eerste omdat de verschillende theatercodes en de logica van de publiekssmaak nu minder sociologisch kunnen verklaard worden dan vroeger en ten tweede omdat men van het regime van een stuk per week

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Zolang de stukken geen propaganda inhouden tot omverwerping van het regime, tot geweld of oorlog of tot verspreiding van porno- Joeri Pogrebnitsjko (regisseur 'De Meeuw

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ditha Vanderlinden en Gerrit Bons laten de naamafroeping en mishandeling van een aantal schoolkinderen klinken als de lijst van godvergeten weeskinderen onder een uitzinnig en moordend regime

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
dienst deed als hoofdkwartier voor het 'Front voor Nationale Eenheid', waar dagelijks Securitate-agenten of slachtoffers van het regime in het openbaar bekentenissen kwamen afleggen

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Hoe kon dat gebeuren, dat zoveel mensen daarin meestapten en medeplichtig werden aan een moordend regime ? Dat is de centrale vraag die in De Golf, door KJT dit seizoen hernomen, gesteld wordt

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Opstand tegen het onwrikbare regime van autoritaire machthebbers

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
tien jaar geleden niet gedaan, om die enkele moedigen te helpen, die zich toen reeds verzetten tegen het regime ? Het Westen zou op zijn minst wat kieskeuriger kunnen zijn in zijn hulp

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Tijdens het communistiche bewind is de Russiche theaterscène een plaats geweest "waar de waarheid gehoord kan worden". Sinds de ineenstorting van het regime is het theater in Rusland in een diepe

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Ik vind dat Tsjechov een directe band heeft met vandaag, zoals dat ook bij Büchner het geval is. Tsjechov probeert op een zeer subtiele manier weerwerk te leveren aan het Tsaristische regime

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De ernstige economische crisis die het hele continent in zijn greep houdt, de enorme buitenlandse schuld, de militaire dictaturen, de moeilijkheden bij de overgang naar een democratisch regime, de...Na het overlijden van de dictator in 1975 maakt het theater gebruik van twee belangrijke lokmiddelen: het vrouwelijk naakt op de scène en eigen of buitenlandse teksten die tijdens het Franco-regime


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK