Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "publiekswerving"Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik weet niet of ik erg gecharmeerd ben door de toekomstbeelden van de Amsterdamse econoom Van Puffelen (Marketing in de culturele sector) maar zijn roep om een betere publiekswerving verdient aandacht...Volgens Van Puffelen verdienen zakelijke leiders met een oog en een hart voor publiekswerving extra steun...De twee manieren om dichter bij de verwezenlijking van de basisdoelstellingen te komen zijn de kwaliteit van ons toneel verbeteren en de publiekswerving beter organiseren

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Publiekswerving "In België is het theaterpubliek erg aan demagogie onderhevig

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
zouden nemen om het ondermaats schap vat betreft en/of publiekswerving, en/of art management en dat die inspanningen door de R.A.T

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
dat zij in het seizoen 1985-86 niet meer zouden betoelaagd worden, tenzij zij de nodige maatregelen zouden nemen om het ondermaats blijven van hun gezelschap wat betreft en/of publiekswerving, en...De KORRE: gunstig voor de ingediende plannen maar mits nieuwe evaluatie per 15 januari 1986, over realisatie van plan en impact op de publiekswerving...Organisatie van het artistieke beleid en publiekswerving moeten duidelijk anders aangepakt worden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
mondaine centrum; drastische verlaging van de toegangsprijzen, publiekswerving via vakbeweging, ondernemingsraden, jeugdbewegingen -- ook nu doet een theater als Nanterre-Amandiers nog een beroep op de C.G.T

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
de publiekswerving wordt continuïteit eveneens een sleutelbegrip

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
het beste geval verwart men produceren met broederlijk delen: administratieve hulp, repetitieruimte, een paar dagen zaal voor een première, daarmee samenhangend pers en promotie en publiekswerving

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Dan spreek je ook over verschillende manieren van publiekswerving, wat nog iets anders is dan promotie...Ook naar publiekswerving toe was dat een heel andere manier van denken

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Kwaliteit wordt op analoge wijze als voorheen ingevuld: een eigen positie in het podiumkunstenlandschap, een systematische spreiding en publiekswerving en blijken van originaliteit en diversiteit

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Dus hoor ik ook daar steeds meer de kreet dat er nu eens werk moet worden gemaakt van een grotere publiekswerving

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Productiehuizen, logistiek, gebouwen, publiekswerving, tourorganisatie... allemaal aspecten die haast fataal leiden tot een strikt bepaalde en verhandelbare vorm


Development and design by LETTERWERK