Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "projekt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
De al verschenen en nog tc verschijnen werken zullen in hun geheel het projekt omvatten dat de schrijver zich voorstelde, toen hij zijn werk de ondertitel Reizen in de bekende en onbekende wereld gaf

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Wanneer ze me nu zouden vragen om mee te doen aan een projekt als Verwanten (deze zomer in Leuven gespeeld) zou ik dat zeker overwegen, In Nederland ontmoet je vaak een situatie van verwende dames en

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Tentakel diende nieuwe plannen in na het afspringen van het projekt met Eddy Verreycken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Rudi Van Vlaenderen Tentakel In Etcetera 10/85 schrijven jullie op p. 3: ..."Tentakel diende nieuwe plannen in na het afspringen van het projekt met Eddy Vereycken..." Welnu, dit...projekt "MUSIC" (over kinderen van gastarbeiders) sprong niet zó maar af... het werd stopgezet wegens het financiële wanbeleid dat de administratieve directie voerde tijdens de afwezigheid van Perry Dykstra en

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Mannen van den Dam, Speelteater, BKT, Teater Stekelbees, De Zwarte Komedie, Het Trojaanse Paard, TIEDRIE, Limburgs Projekt Teater, Schooljeugdteater, Het Gezelschap van de Witte Kraai, Teater Poëzien...Limburgs Projekt Teater, Beringen - Voorgesteld wordt om tegemoet te komen aan de gevraagde subsidie van hun minimale begroting...Limburrgs Projekt Teater, Beringen - Voorgesteld wordt om tegemoet te komen aan de gevraagde subsidie van hun minimale begroting

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het meest experimenteel initiatief, de creatie van Johan Boonens Y-Projekt omtrent Oidipoesy een stuk opgebouwd via improvisaties rond een los scenario, - waaraan naast regisseur François Beuckelaers

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
de assemblage), houdt de video heel wat moois en waardevols in. Ai, het projekt voor Spring Dance, kwam in een vrij korte tijdspanne tot stand: in januari de vraag, in februari zijn de

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
de KNS, in Malpertuis (Tielt) en bij het Limburgs Projekt Teater; The Merchant of Venice in de KVS; Richard III bij het RVT en Hamlet in het Raamtheater...Het Limburgs Projekt Teater onderkent de discrepantie tussen het theatrale en het maatschappelijke gegeven maar weet deze niet echt in de voorstelling te integreren; bij Malpertuis wordt de...Dat engagement is er wel in het Limburgs Projekt Teater, dat als enige gesubsidieerde Limburgse groep, op eigen terrein heel wat taken te vervullen heeft

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
het nieuwe projekt Man tired, I'm tired, I'm fed up V.V

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
het projekt van Jeroen Henneman). Als b.v

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Als Crombecque zijn festival duidelijk naar het Franse repertoiretheater oriënteert, dan is dit Amandiers-projekt -- a.h.w

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het Limburgs Projekt Teater (LPT) heeft in de loop van seizoen 1987-1988 een aantal interne problemen ondervonden

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De impuls kan ook van de regisseur uitgaan die dan een librettist en componist zoekt om een gezamenlijk projekt uit te werken

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Kilo Watten (Grand Theatre Groningen) Het Huis van Bernarda Alba (KVS) Je hebt decors ontworpen op allerlei schaal Wat bepaalt je keuze voor het ene of andere projekt

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst kunnen op drie wijzen worden gesubsidieerd (11). Voor de realisatie van een projekt kan een eenmalige subsidie verleend worden

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Aan de Hochschule der Künste (Berlijn), werd in 1990 gestart met de studierichting 'Scenisches Schreiben', gestoeld op de ervaring met het Pilot-projekt 'Autorenwerkstatt', dat aan dezelfde Hogeschool

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
other when 3 bizarre and isolated men come together PAUL, JAAK EN PAT werken alle drie aan een projekt van langere adem

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Toen we het Middelheim-projekt van Antwerpen 93 begonnen, zei burgemeester Cools me op zeker ogenblik: 'je moet me nu wel garanderen dat we de beelden die we nu aankopen niet binnen 5 jaar moeten

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Als ik de bedoelingen van Maatschappij Discordia met hun projekt Ad memoriam revocare juist begrijp - en zo lees ik ze ook uit de reeds gespeelde proloog-voorstelling - dan is precies deze koppeling...tussen persoonlijke en politieke emancipatie het centrale gegeven van dat projekt

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Over grote en kleine gevoelens, projekt doos ! jonge bekende Vlamingen en nederlanders lossen de opdrachten van een verrassingsdoos op, 'hij' giet het resultaat van deze multitalen-ten in een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK