Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Profeet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
het gebeurt, dat op dat ogenblik een profeet met een vermolmde baard rechtstaat, dat een zielzorger, die in de zakken onder zijn ogen de kanker van andermans leed

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Mijn wijsheid dank ik aan Harry Mulisch die zich in een briljant essay, opgenomen in Wenken voor de jongste dag (De Bezige Bij, Amsterdam, 1967), proclameerde tot de profeet van de natuurgoden Laurel...Van een afgeronde pro-duktie is dus zeker geen sprake, ook ben ik geen profeet, misschien wel een gelovige, niettemin volgt nu een poging tot exegese

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Johan Wambacq toetst de radeisiaanse humor aan die van Laurel en Hardy, zoals beschreven door hun profeet Harry Mulisch

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Dostojewski en "Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet Isatas, Nota: ïn de brief uit "Arme Mensen" werden wijzigingen aangebracht...Profeet Isaïas, 1) Waarvoor zouden wij gevochten hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de- Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
beatgeneratie, met als centrale figuur de LSD-profeet Timothy Leary (naast Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Alan Watts, ook Aldous Huxley en Arthur Koestier), een verslag van een psychedelisch

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Jongeman (vanuit de benedenloge, schaterlachend) Eén enig God, natuurlijk, en Mohammed is zijn profeet

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Niemand is profeet in eigen land

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
passioneel en pervers over het kussen van de mond van de profeet zingt, terwijl ze die nooit aanraakt

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
de vraag: papa, een professor en een profeet is dat hetzelfde

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Wanneer u nu morgenavond het bezoek zou krijgen van de profeet Elias en één wens mocht uitspreken, wat zou u dan wensen

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Door zijn ongelooflijke helderheid van geest en gedreven door een zending als profeet - al geeft hij zich daar niet altijd even helder rekenschap van - is hij de belangrijkste figuur van de twintigste...Hij heeft zijn zending zeer ernstig opgevat, ook zeer gereserveerd, met de discretie die vaak de hoge burgerij kenmerkt, maar ook als een profeet die zich in de eenzaamheid weet terug te trekken

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Mozes is de strenge profeet, er voor beducht dat elke 'vertaling' een afwijking en een verzwakking van de boodschap is. Daar ze van puur spirituele aard is, mag ze niet in andere vormen worden...Deze profeet is de voorloper van Savonarolla, de Florentijn die uit zucht naar zuiverheid kunstwerken liet verbranden, of nog, van de Beeldenstormers die elke kathedraal in Frankrijk hebben geschonden...De profeet, of de kunstenaar kan de wereld niet op de juiste baan houden, want het juiste middel staat hem niet ter beschikking, bestaat misschien ook niet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Toen de profeet Mohammed zijn visioen kreeg, heeft hij alle afgoden verboden...De profeet Mohammed maakte deel uit van de stam van de Arabieren, waartoe ook joden en enkele christenen behoorden

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
ook de link tussen Kylian en 'die andere choreograaf-profeet, Maurice Béjart', die ze bespot omdat hij zware 'sermoenen van ambivalentie' preekte

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
bijbelplaten uit mijn kindertijd - het geduld verliest met zijn liefdeswalmen uitblazende pupil, laat hij in één tik zijn onuitstaanbaar nobele pose vallen en beent woedend weg, als een profeet zonder toehoorders

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Bij de dood van de kleinzoon van de profeet begonnen de mensen te schreeuwen

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Timmers kreeg alleen de opmerking dat Abou Bekr, de Genoot van de Profeet, niet mocht afgebeeld worden op de scène...Uit politieke overwegingen proberen sommigen de Profeet in diskrediet te brengen en beschuldigen het meisje van overspel...de vertrekken van de Profeet in Medina, EJ), de enige met een profeet die zijn mannelijke obsessies niet verzwijgt, maar juist hardop nadenkt over seksualiteit en verlangen,' schrijft Fatima Mernissi

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
het najaar 2000 werd de opera Aïsja van het Onafhankelijk Toneel (Rotterdam) afgelast omwille van het feit dat er een afbeelding zou gemaakt worden van de jongste vrouw van de Profeet Mohammed

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De profeet ziet haar vanuit het raam van haar huis op een met menselijke figuren versierd kussen zitten...Er is het Arabische verhaal dat, toen de vrouwen van Mohammed wegdroomden bij de muurschilderingen van heiligen die ze in een christelijke kerk in Abessinië hadden gezien, de profeet deze kunstenaars


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK