Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


68 document(en) met "pre-Osmaanse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
en -praktijk vandoen heeft) is gemeenschapszin omdat het theater ons loskoppelt van de verslaving aan de vereenzamende kracht van het geschreven woord, de autoriteit van de pre-text, de vooraf voltooide

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
gaf, en naar de verkenning tot van de correlatie tussen enerzijds liefde, anderzijds geweld, haat en dood, Salome ademde, mede door de erg pre-rafaelietische beeldvorming, een perverse laatromantische...Nochtans, deze virulente aanval, via camp, via kitsch, op Shakespeares eigen klassiekers, op pre-rafaelie-tische beeldcomposities, op de picturale wereld van William Blake (waarover later), op

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
de oorlog had Diels een toneelschool opgericht, die een soort pre-Studio is geweest; de eerste leerlingen van de Studio hadden trouwens vooraf bij Diels gestudeerd

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Maar wanneer men gelooft dat de kunst Mammame (Groupe Emile Dubois) - foto J. P. Maurin iets is dat pre-existeert aan de mens, is alles mogelijk en kan iedereen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Pre-Studio die onder leiding stond van Odile Daem en Joris Diels, studeerde aan de Nationale Hogeschool voor Architectuur en Sierkunsten (Ter Kameren-Brussel), is één van de eerste leerlingen van de

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Daarin staat hij niet alleen: Erving Goffman (The Pre-sentation of Self in Everyday Life, 1959) stelt de mens gelijk aan de som van de rollen die hij speelt en Robert Lifton ("Protean Man," 1968

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Na het werken met buitentalige middelen, dus zonder pre-tekst, in Wonderen der Mensheid naar een tekst-als-aanleiding in Als in Oorlog (naar Sofokles' Oedipus in Kolonos) of Duras' India Song, volgt

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
1984 was de Pre-mio Italia, tot op vandaag de belangrijkste onderscheiding op gebied van radio-drama, aan de 36ste editie toe en Laenen werd de eerste Vlaming die voor de BRT met de luister spelprijs

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Wie als toeschouwer bij een dergelijke produktie op zoek gaat naar een pre-ciese reconstructie van de complexe ontstaansgeschiedenis van India en Pakistan komt van een kale reis thuis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Stein heeft voor de personages oogstrelende, historische kostuums gekozen, die zowel naar de Renaissance als aan de re-interpretatie van de Pre-Rafaëlieten (een Engelse schildersschool uit de tweede

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Maar uiteindelijk doen deze Müllererfgenamen net wat Müller met zijn pre-teksten uitricht: verbruiken, herwerken, ontruimen en zelf herinrichten

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De pre-historie Allereerst waren er de Rederijkerskamers, met al in 1353 de oprichting van 't Mariacransken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
de reeks van causaal-temporele gebeurtenissen, de fabula, is slechts een aanleiding, slechts pre-tekst

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Tegelijk heeft de aanwezigheid van deze jongens en meisjes niets van pre-of postrationele sentimentaliteit die je elders wel al eens tegenkomt . Met een intelligente intuïtie wordt het publiek op zijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
en intrigerende pre-sence van Edith Clever alleen maar nuanceert, extra kleur geeft, levendig houdt...Een gecultiveerd doodsverlangen, pre-psycho-analytische denkbeelden, het fundamenteel menselijke egoïsme, de problematiek van de afkomst, het vaderschap en de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Op dezelfde manier 'parasiteert' hij op het even verziekte operabedrijf - de pre-produktie onder de hoede van de Munt, de pro-duktie zelf onder de hoede van de VLOS, die even het bijhuis van Mortier

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Daarmee sluit ze perfect aan op een zich evenzeer in dit tijdvak aandienende lezing van het bestaande repertoire, die de wereld niet langer bekijkt op de pre- ptolemeïsche manier van een eeuwig

Nr. 34, Juni 1991 • Alex Mallems • Bob Wilsons The Black Rider
het toenmalige pre-Golfoorlog klimaat blijkbaar geen al te onverwacht bericht, want de bomvolle zaal verliet gedisciplineerd het theater

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Neo-conservatief De ondertoon in Syberbergs denken is tekenend voor een angstig, pre-modern discours - niet toevallig ontwijkt hij in zijn boek elke confrontatie met de Aufklärung

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Ver weg van de evidente bedding van die woorden en waarden: de pre-post-moderne tijden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK