Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "pavis"Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
zijn boek Ie théâtre au croisement des cultures acht de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis de tijden even gunstig als moeilijk voor wat hij omschrijft als een 'théâtre de culture(s)': een...Pavis belaadt het theater met een grote verantwoordelijkheid in de creatie van een intercultuur wanneer hij aan het begin van zijn boek stelt: 'Van een dergelijke kruising is de theatrale mise-en...de scène, om met Patrice Pavis te spreken, de laatste wijkplaats, het oord bij uitstek voor een ontmoeting met het andere, het vreemde, precies omdat ze nog iets van haar oude sacrale functie als

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Maar Pavis hangt een aantrekkelijke visie aan, waar heel wat voor te zeggen valt...Interculturele bekommernissen zetten Pavis, en tegenwoordig vele anderen met hem, ertoe aan correcties aan te brengen op de op westers ideeëngoed gesteunde theorie...tot 'théâtre total'. In 1986 worden dat er zevenendertig (waaronder 'théâtre des femmes' en 'théâtre de guerilla'). In 1996 vervolledigt Pavis de lijst tot zesenveertig omschrijvingen van verschillende

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
Geerts las Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis (kredietbank) Partner voor Cultuur

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Patrice Pavis gaf hiertoe de aanzet door in de herontdekking van de sociale betekenis van het lichaam een mogelijke vernieuwing van de notie 'politiek theater' te zien, een tendens die volgens hem op

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
Patrice Pavis, Hans Thies Lehmann, Geert Opsomer, Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Pavis Wat bij de bloemlezing van Pavis opvalt, is dat ze naast de bloemlezing heel wat kortere teksten bevat van de hand van de samensteller, die dienst doen als inleiding op de verschillende...Hoewel Pavis uitdrukkelijk stelling neemt tegen de intimidaties van een politiek correct denken in deze materie en de lezers enkel wil confronteren met een veelheid aan gezichtspunten, is zijn...Pavis, 215) De alternatieven zijn: een humanistische uitwisseling van geven en nemen; Barbas Euraziatische theater als gemeenschappelijke bron van de oosterse en westerse tradities ('de traditie van

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
57 Desoriëntaties in een multiculturele wereld Erwin Jans over studies van Rustom Bharucha, Patrice Pavis e.a

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Ik denk aan Herbert Blau, Anne Ubersfeld, Erika Fischer-Lichte, Patrice Pavis, Hans-Thies Lehmann, Josette Féral, Philip Auslander, Peggy Phelan,... Natuurlijk moeten deze auteurs niet allemaal

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
De Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis verwijst naar een cruciaal moment in het ruimteonderzoek wanneer hij de belangrijkste omwenteling binnen het moderne theater 'le retournement copernicien...Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre, Messidor, Paris, 1987, p. 391 4 Lehmann vermeldt o.a...Bremen), Amsterdam, Atheneaum Polak en Van Gennep, 1988, p. 40-41 8 Pavis, ib

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
PAVIS, P., Voix et Images de la scène, Rijsel, PUL, 1985, p. 240...PAVIS, P., Theatre at the crossroads of culture, Loren Kruger (vert...PAVIS, P., Theatre at the crossroads of culture, p. 64

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
De 'spectator in spectaculo', zoals Patrice Pavis dit noemt in overeenstemming met de 'lector in fabula' van Eco, neemt het voortouw

Nr. 85, Februari 2003 • Rud Vanden Nest • Wat is er eigenlijk met ons zilverpapier...
voor zijn instant interpretatie van de pavis

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Patrice Pavis heeft gelijk wanneer hij dat onna- tuurlijke bondgenootschap in metafysische termen duidt: 'Er doet zich een theologische gelijkschakeling voor tussen tekst, schuilplaats van de...Patrice Pavis, Dictionnaire dn théâtre, Paris, Messidor, Editions Sociales, 1987, p.391, vert

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Ik citeer The Intercultural Performance Reader, een bloemlezing die de Franse theaterwetenschapper Patrice Pavis samenstelde van een aantal cruciale teksten in het interculturele debat.2...Zie ook dereacties hierop van Envin Jans, Dominique Willaert en Union Suspecte in rekto:verso, jg 0, nr 2, november 2003 2 Patrice Pavis, The Intercultural Performance Rentier, Routledge, 1996

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
Patrice Pavis) In besprekingen van stukken van De Volder valt bijna altijd het begrip ‘grotesk’. Maar wat betekent het precies en hoe kunnen we het werk van De Volder ermee duiden...Pavis gaat nog een stap verder en geeft dat groteske wereldbeeld een bijzondere invulling: ‘Dans le monde actuel, réputé pour sa difformité – c’est-à-dire son manque d’identité et d’harmonie...Wafelenbak bij Nero / Kan De Volder zich aansluiten bij Pavis


Development and design by LETTERWERK