Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "Passages" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De lyrische passages die de toeschouwer in staat moeten stellen af te drijven naar de wereld van de jonge geliefden, werden weggelaten, en wat nog overblijft aan poëtische bespiegelingen wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De pastorale passages uit De Koopman van Venetië maakt b.v

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
sommige passages van de vier samengebrachte artikels klinkt een apologetische toon door alsof Schechner zijn rol in TPG nog even wilde verduidelijken

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
sommige passages van de vier samengebrachte artikels klinkt een apologetische toon door alsof Schechner zijn rol in TPG nog even wilde verduidelijken

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Zaad van Basilius zijn er passages uit het boek Job in de dialogen verwerkt, in Vera heet de spilfiguur, die de verschillende werelden en interpretatieniveaus verbindt, Gloster - eerder Shakespeares...Rook, sneeuw en regen, passages op film, een groot voordoek, dit alles is overbodig en alleen maar belachelijk

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Dit komt vooral tot uiting in 'publieke alleenspraken', passages (deels analyse, deels parabel) waarin op het eerste gezicht Bond het publiek direct aanspreekt maar waarin feitelijk het personage

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Ten bewijze daarvan de vele tekstcoupures, die vooral pathetische passages, volkstafereeltjes en alleenspraken elimineerden...de negen-tiende-eeuwse versie werd de identificatie aangemoedigd door het frontaal acteren bij heftig-bewogen passages...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Daarom drukken we hier enkele passages uit die brieven af

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Zijn spel met metaforen, verdraaiingen, ingewikkelde cirkelredeneringen, krijgt in die passages een onthullende betekenis: onder de brabbelende wartaal hoor je het piepen van de waarheid

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Om ze even op een rijtje te zetten: een pover idee, bovendien slecht uitgewerkt; een slordige choreografie, bovendien onhandig gebracht; karige goede momenten; vervelend lange trage passages; uiterst

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Wij lazen elke dag en stopten bij die passages die ons interessant leken, of die noodzakelijk waren binnen het verloop van het verhaal...Het epos bevat een overvloed aan beschrijvende passages die weinig theatraal zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Van Büchners Dantons Dood blijft nauwelijks iets over: enkele aforismen, wat monologen, de sterkst fysieke passages

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Teveel passages zien er als "toneel" uit...Dat is des te opvallender in die passages waar de hoofdfiguren zich uitputten in ellenlange bespiegelingen, die tussen de ruïnes van het oorspronkelijke stuk kant noch wal meer raken...De traditionele indeling in vijf bedrijven is opgeheven, poëtische passages werden geschrapt

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
symboliek: een kristallen bol, een melkstraal die zich over een danser uitstort, een maagdelijk witte, erotische arendskelk, een rode jurk die onder water verdwijnt,... Passages die zich binnen, in somp-tueuse

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
de ideale kritiek en dan zijn er de richtlijnen van Goethe en enkele passages uit Proust; maar verder niets

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Die kracht verandert evenwel van karakter in de passages waar de afschuwelijke moordpartij dient opgeroepen te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Hij verzint nieuwe namen voor de geliefde charges van de populaire commedia dell'arte, verplaatst ze in het sociale milieu van de tijd, offert met gevoelige passages de sentimentele smaak van de tijd

Nr. 17, Maart 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
hoge clusters aanhoudende strijkersmuur die na fortissimo-passages van de rest van het orkest weer subtiel te voorschijn werd getoverd

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
26,50 • Cees Nooteboom Voorbije Passages, winkelwaarde BF 300/fl

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Het zijn open teksten, wrikbaar tot bij de behandeling door de acteurs, onvast tot in de voorstelling: bepaalde passages uit Een stuk van twee dagen worden elke keer geïmproviseerd...De roltekst is een verzameling van directe rede passages uit de roman, de regietekst herneemt op een zuiniger manier de beschrijvingen van de verteller


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK